điểm mạnh và điểm yếu của con người việt nam

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY VÀ LỐI SỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

Các chương trình đào tạo: Cao đẳng và Đại học.

… Đặc điểm chung và riêng về tư duy và lối sống của người dân Việt Nam. Trong số các đặc điểm về tư duy và lối sống của người dân Việt Nam không chỉ có những đặc điểm độc đáo của người Việt, … Điểm đó. Người dân Việt Nam trước năm 1986 không giống như người dân Việt Nam hiện nay. Khái niệm “đặc điểm của người dân Việt Nam hiện nay” và khái niệm “đặc điểm của người dân Việt Nam truyền … Số đặc điểm của người dân Việt Nam truyền thống không phải là đặc điểm của người dân Việt Nam hiện nay (ví dụ nam giới để tóc dài, phụ nữ nhuộm răng đen là những đặc điểm của người dân Việt Nam truyền…

 • 3.
 • 4,943.
 • 39.
 • Thảo luận Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Bàn về ưu điểm và hạn chế của con người Việt Nam potx

  Tài liệu Báo cáo

  LUẬN VĂN: Những đặc điểm truyền thống của con người Việt Nam trong qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ppt

  Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và liên hệ việc xây dựng đạo đức sinh viên trong giai đoạn hiện nay

  Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và liên hệ việc xây dựng đạo đức sinh viên trong giai đoạn hiện nay

  Danh sách: Khoa học xã hội.

  …Mạng xã hội của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức mới – đạo đức cách mạng. Và theo cách diễn đạt đơn giản của Người: Đạo đức như gốc của cây, nguồn của sông suối, sức mạnh của con người…Đời sống cá nhân và gia đình, do đó phải biết đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích của tập thể, biết hy sinh những quyền lợi nhỏ bé của bản thân vì quyền lợi của tập thể, của đất nước…Quan điểm của Hồ Chí Minh, quốc gia là của dân và dân là người làm chủ đất nước. Vì vậy, trung thành với quốc gia, tôn trọng dân là thể hiện trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc gia, với con đường phát triển và…

 • 17.
 • 5,385.
 • 18.
 • Dân số và những thách thức tới môi trường sống của con người Việt Nam

  Dân số và những thách thức tới môi trường sống của con người Việt Nam

  Danh sách: Công nghệ và Môi trường.

  … Và tình trạng môi trường hiện nay tại Việt Nam: Hiện trạng và đặc điểm 2.1. Một số thông tin về dân số tại Việt Nam hiện nay.Đề tài: Dân số và những thách thức đối với môi trường sống của người Việt Nam. Bài … Của tất cả thành viên và cộng đồng. 1.2. Nhận thức của người Việt về mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên: Khi đề cập đến Việt Nam, người ta có thể liên tưởng đến việc xem xét mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên1.1. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên: Con người luôn cần một không gian để sinh sống, sản xuất thực phẩm và bảo vệ môi trường. Con người…

 • 13.
 • 978.
 • 2.
 • Quan niệm về con người trong triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống của con người Việt Nam

  Quan niệm về con người trong triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó đến lối sống của con người Việt Nam

  Lĩnh vực: Lý thuyết chính trị.

  … Đồng thời là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật. Phó Tổng giám đốc điều hành phụ trách hệ thống chất lượng và…

 • 182.
 • 2,130.
 • 7.
 • ảnh hưởng và vai trò của Nho giáo trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức của con người Việt Namảnh hưởng và vai trò của Nho giáo trong việc xây dựng và hoàn thiện đạo đức của con người Việt Nam

  Tài liệu LUẬN VĂN: Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH - HĐH docx

  nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người việt nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Nội dung và phương pháp điều tra đánh giá trình độ công nghệ của con người việt nam

  Tư tưởng hồ chí minh về những chuẩn mực đạo đức cơ bản của con người việt nam và sự vận dụng tư tưởng đó vào việc xây dựng đạo đức, đường lối của con người việt nam ngày nay

  Ảnh hưởng nhân sinh quan phật giáo trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam và sự biến đổi của nó trong quá trình đổi mới hiện nay

  Sự tác động của con người Việt Nam vào nền kinh tế tri thức

  Sự tác động của con người Việt Nam vào nền kinh tế tri thức

  Danh sách: Khoa học xã hội.

  … Triệt để đất nước Việt Nam. Sự khác biệt của con người Việt Nam so với con người nói chung được xuất phát từ luận điểm của Mác. Đối với Mác, con người không chỉ là một cá thể đơn lẻ mà còn là một thành viên của xã hội, ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi môi trường xã hội. Vì vậy, để hiểu rõ con người Việt Nam và nguồn lực trí tuệ của họ, ta cần xem xét bản chất xã hội và nền kinh tế của đất nước. Con người Việt Nam mang những đặc trưng cơ bản sau: ý thức và nhận thức xã hội, kiến thức và kỹ năng, thái độ và tư duy, phẩm chất và cách cư xử. Nguồn lực trí tuệ của con người Việt Nam bao gồm tri thức, kinh nghiệm, tài năng, sự sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường. Từ việc nhận thấy những khác biệt này, ta có thể hiểu rõ hơn về vai trò và đóng góp của con người Việt Nam và nguồn lực trí tuệ của họ trong sự phát triển và tiến bộ của đất nước.

 • 33.
 • 943.
 • 0.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới

  Danh sách: Khoa học xã hội.

  …Việt Nam chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp nào cha bắt con chết vì những ý thích vô lý của cha và chưa có bất kỳ con nào đồng ý chết vì những mong muốn vô lý của cha. Mối quan hệ cha con… Hành đòi hỏi sự tin tưởng vào con người. Với bản thân, chúng ta nên tự cứng rắn và nghiêm khắc, nhưng đối với người khác, chúng ta nên khoan dung, đo lường và rộng rãi, nâng đỡ con người, kể cả những người đã lạc lối… Để thúc đẩy phẩm chất cao đẹp của con người. Tình yêu thương con người là một giá trị đạo đức sâu sắc mà Người đã truyền tải. Đối với sinh viên và học sinh, chúng ta cần trở thành thế hệ cách mạng của tương lai, như Chủ tịch…

 • 17.
 • 13,442.
 • 13.
 • Ảnh hưởng của Phật giáo đến tư duy của con người Việt Nam

  Ảnh hưởng của Phật giáo đến tư duy của con người Việt Nam

  Danh sách: Khoa học xã hội.

  … Các loại hình nghệ thuật của dân tộc. 2. Tác động của Phật giáo đối với con người Việt Nam. 3. Tác động của Phật giáo lên tư duy của con người Việt Nam. C. Kết luận. Tài liệu tham khảo 1. Sự xuất hiện của Phật giáo tại Việt Nam. 2. Nội dung chính của triết học Phật giáo. II. Những giá trị và hạn chế của Phật giáo. 1. Đặc điểm của Phật giáo. 2. Các giá trị của Phật giáo. 3. Hạn chế của Phật giáo. III. Tác động của Phật giáo lên tư duy của người Việt Nam, góp phần vào triết học sâu xa trong quan niệm của người Việt Nam. Tuy nhiên, Phật giáo cũng có những hạn chế và có ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến tư duy của người…

 • 21.
 • 774.
 • 3.
 • sự tác động của con người Việt Nam vào nền kinh tế tri thức

  Ảnh hưởng của nhân sinh quan phật giáo đến lối sống của con người việt nam hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

  Vai trò của con người việt nam hiện nay

  LUẬN VĂN: Sự tác động của con người Việt Nam vào nền kinh tế tri thức pptx

  LUẬN VĂN: Sự tác động của con người Việt Nam vào nền kinh tế tri thức pptx

  Danh mục: Kinh tế và Thương mại.

  … Ở bậc Phần I: Con người Việt Nam và nguồn lực trí tuệ I )Con người Việt Nam và nguồn lực trí tuệ. 1. Sự khác biệt của con người Việt Nam và con người nói chung. Trong quá trình phát triển lịch sử, con người Việt Nam đã trở thành nhân vật chính trong việc xây dựng triết lý nhân sinh và xã hội. Triết lý này kết hợp giữa tình yêu quê hương và trí tuệ sáng tạo. Con người Việt Nam không chỉ có ý thức và trình độ, mà còn có năng lực làm chủ và điều kiện để thực hiện năng lực của mình. Bản chất của con người Việt Nam được đánh giá cao trong việc phát triển đất nước và xã hội.

 • 33.
 • 544.
 • 0.