Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hết sức đa dạng tại nhiều địa điểm, thời gian, tác động đến nhiều đối tượng. Vì vậy phương pháp tài khoản kế toán được xây dựng

>>> Xem thêm: Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán sẽ sử dụng các bản chứng từ kế toán để sao chụp lại, thì các chứng từ này kế toán sẽ sử dụng công cụ tính giá để xác định mức độ biến động của đối tượng kế toán.

Nếu chỉ dừng lại ở đây, thì công việc kế toán thực sự là đơn giản. Tuy nhiên, nếu phân tích thêm ta thấy các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hết sức đa dạng tại nhiều địa điểm, thời gian khác nhau, mỗi nghiệp vụ xảy ra không chỉ tác động đến một đối tượng mà tác động đến các đối tượng khác.

Do cậy trong công việc, kế toán cần phải xây dựng một phương pháp nhằm hệ thống về từng đối tượng để theo dõi, đáp ứng yêu cầu đó, phương pháp tài khoản kế toán được xây dựng.

1. Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán

a. Khái niệm phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán là một phương pháp kế toán nhằm phần loại đối tượng kế toán thành các đối tượng cụ thể chi tiết, từ đó theo dõi một cách có hệ thống về tình hình hiện có cùng những biến động về đối tượng kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý.

b. Nội dung phương pháp tài khoản kế toán

Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp đặc thù cho nghề kế toán, mục đích của phương pháp này nhằm phân loại đối tượng kế toán để theo dõi, phản ánh có hệ thống về một đối tượng kế toán.

Từ mục đích phản ánh của phương pháp, xây dựng được nội dung của phương pháp qua hai yếu tố: tài khoản kế toán và cách thức phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản kế toán.

– Tài khoản kế toán: là những tờ/trang sổ nhằm phản ánh, theo dõi một cách có hệ thống những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán.

– Tuy nhiên do đối tượng kế toán đa dạng, phong phú cũng như nội dung nghiệp vụ phản ánh cũng đa dạng nên khi sử dụng tài khoản kế toán, cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định.

Phương phán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng và nội dung nghiệp vụ kinh tế.

2. Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Khi thiết kế một công cụ với chức năng hệ thống hóa số liệu các nghiệp vụ kinh tế về từng đối tượng kế toán, tài khoản kế toán thực sự có ý nghĩa đối với công tác kế toán.

Trước hết, phương pháp này làm giảm thời gian, công sức để tổng hợp số liệu khi cần biết tại một thời điểm nào đó. Yêu cầu theo dõi, kiểm soát từng đối tượng cụ thể, do đối tượng kế toán biến động không ngừng không thể dựa vào phương pháp chứng từ và phương pháp tính giá. Phương pháp tài khoản kế toán cho biết số liệu của đối tượng tại một thời điểm có giá trị bao nhiều và sau một khoảng thời gian đối tượng đã tăng/giảm bảo nhiêu.

Mặt khác, phương pháp tài khoản kế toán tiếp cận từ tổng thể hệ thống phương pháp kế toán. Phương pháp tài khoản là cầu nối trung gian giữa nhu cầu phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế riêng lẻ trên chứng từ với nhu cầu tổng hợp thông tin để lên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán.

Các tài khoản kế toán là công cụ để hệ thống hóa số liệu, đồng thời là nguồn số liệu cung cấp thông tin cho kế toán để lên được các chỉ tiêu trong báo cáo.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)