Điều kiện học cảm tình Đảng? Thời hạn giấy chứng nhận cảm tình Đảng?

Trong điều hành đất nước cũng như phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Đảng giữ một vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu của quốc gia, những đường lối chủ trương chính sách của Đảng sẽ được thể chế hóa thành các quy định của pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, nhằm ổn định đời sống, xã hội.

Một nhân tố không thể thiếu trong đội ngũ Đảng đó chinh là chính là mỗi Đảng viên trong hệ thống lớn mạnh đó. Tổ chức Đảng muốn lớn mạnh thì cần có những đảng viên ưu tú trong đó, mỗi đảng viên chính chính là một hạt nhân làm nên tổ chức Đảng bền vững để điều hành đất nước phát triển. Vậy để được trở thành một Đảng viên trong hang ngũ Đảng thì đảng viên cần có những điều kiện gì?

Đầu tiên Đảng viên chính là chiến sĩ đi đầu của giai cấp nhân dân, công nhân lao động và dân tộc Việt Nam, luôn phấn đấu cho mục đích của Đảng, lý tưởng của Đảng, luôn luôn noi gương, đi đầu trong mọi hoạt động, luôn luôn đặt lợi ích của nhân dân, của quốc gia lên đầu, luôn chấp hành Điều lệ của Đảng, Cương lĩnh chính trị của Đảng, nghị Quyết cũng như chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiên tốt nhiệm vụ được giao, luôn lắng nghe găn bó mật thiết với nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, luôn đoàn kết trong Đảng, giữa các Đảng viên luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ lân nhau, cùng nhau xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Muốn trở thành Đảng viên thì cần phải học qua lợp cảm tình Đảng để nắm được các kiến thức về Đảng và sẽ được cấp Giấy chứng nhận cảm tình đảng, tuy nhiên giấy này sẽ có thời hạn, giấy còn trong thời hạn mới được dùng để làm thủ tục kết nạp đảng. Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? Sau đây luật Dương Gia xin đưa ra một số quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất: Điều kiện học cảm tình Đảng.

Chủ thể muốn học cảm tình đảng thì đầu tiên cần phải đáp ứng được những điều kiện để được kết nạp đảng viên đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là cần phải là đoàn viên chính là tiền đề để trở thành một đảng viên, chủ thể đó cần có những phẩm chất của một Đảng viên luôn luôn phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất, luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng nhà nước và pháp luật, không vi phạm pháp luật, có lối sống lành mạnh, chan hòa với mọi người, giúp đỡ hỗ trợ, biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, được mọi ngươi tin tưởng, luôn là tấm gương sáng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, hay tại địa phương, có lập trường luôn trung thành với đảng và nhà nước, có mong muốn gia nhập hàng ngũ của đảng, phấn đấu vì lý tưởng của đảng, tự nguyện chấp nhận cương lĩnh của Đảng, Điều lệ Đảng.

+) Quy định về độ tuổi được tham gia lớp học cảm tình đảng

Tại Quy định 29-QĐ/TW quy đinh thi hành điều lệ Đảng có quy định về độ tuổi được gia nhập hàng ngũ đảng viên như sau: người xin vào Đảng phải đủ mười tám tuổi đến đủ sáu mươi tuổi tại thời điểm xét kết nạp đảng, viêc thực hiện kết nạp đảng cho người từ đủ sáu mươi tuổi phải do trung ương cấp ủy xem xét và đưa ra quyết định. Như vậy theo quy định trên thì người muốn học cảm tình đảng cũng cần đủ độ tuổi để vào đảng mới được tham gia vì học cảm tình đảng là nhằm hiểu rõ hơn về tổ chức đảng, kiến thức tiền đề đầu tiên, cũng như cấp Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng giấy tờ bắt buộc trong thủ tục kết nạp đảng.

+) Trình độ học vấn.

Ngoài về độ tuổi thì người có mong muốn học cảm tình đảng cần đáp ứng về trình độ hoc vấn của họ ít nhất người có mong muốn phải tốt nghiệp trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương trở lên, trường hợp người làm việc, sinh sống, lao động ở những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng do nhu cầu phát triển về Đảng mà không thể thực hiện được như những điều kiện chung đưa ra thì về trình độ học vấn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư.

Xem thêm: Học cảm tình Đảng sau bao lâu được làm hồ sơ kết nạp Đảng viên?

co-duoc-tu-choi-du-lop-hoc-cam-tinh-dang-khong

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

Còn đối với sinh viên mà đang học hệ Đại học chính quy thì đã phải học được bốn học kỳ (tức là hai năm học) và ít nhất trong bốn kỳ học đó phải có hai kỳ đạt được điểm trung bình chung học tập 0,7 trở lên các kỳ còn lại phải đạt được 0,6 điểm trung bình trở lên, nếu sinh viên đó ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa có cư trú tại đị bàn từ ba năm trở lên có xác nhận của chính quyền địa phương thì chỉ cần một học kỳ 0,7 điểm trung bình cộng, các kỳ khác đạt 0,6 là đạt về điều kiện học cảm tình đảng. Ngoài điểm học tập còn xét đến điểm rèn luyện của sinh viên mong muốn được gia nhập hàng ngũ của đảng thì cần đáp ứng được điểm rèn luyện trong quá tình học tập là bảy mươi điểm trở lên

– Bản nhận xét của đoàn thể về người mong muốn vào đảng.

– Phải có biên hợp chi bộ xét kết nạp chủ thể ưu tú vào Đảng và nghị quyết của chi bộ.

– Cần có bản nhận xét của Đảng ủy tại địa phương về chủ thể có nhu cầu gia nhập hàng ngũ của Đảng tại địa phương nới thường trú của người đó.

– Bản tổng hợp ý kiến của đoàn thể tại địa phương hoặc nơi học tập , lao động của người đó.

1. Có được từ chối dự lớp học cảm tình Đảng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng có giá trị trong bao lâu?

Xin chào Tổng đài tư vấn luật, em có 1 thắc mắc mong tổng đài tư vấn luật giải đáp dùm em. Em có 1 người bạn đang làm việc tại 1 trường tiểu học và nhà trường có ý muốn người bạn đi tham dự lớp học đối Đảng để kếp nạp Đảng nhưng người bạn đó thấy mình thật sự chưa thật xứng đáng và người bạn đó đã từ chối tham gia.Như vậy người bạn đó có sai không? Và Nhà trường hay xã hay phòng giáo duc nơi người bạn đó làm việc có quyền ép bạn em gia nhập Đảng không? Em cảm ơn nhiều.

Luật sư tư vấn:

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc : tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy, một trong những điều kiện để một cá nhân có thể được xét để được kết nạp vào Đảng là cá nhân đó phải hoàn toàn tự nguyện. Trong trường hợp người bạn của bạn, do nhân thấy bản thân chưa xứng đáng thì hoàn toàn có thể từ chối tham dự lớp học cảm tình Đảng để xét kết nạp Đảng.

Trong hệ thống các quy định của pháp luật không hề tồn tại quy định hợp pháp nào cho phép ép buộc các cá nhân phải gia nhập Đảng. Do đó, nhà trường hay xã phòng giáo dục nơi người bạn của bạn không có quyền ép người bạn bạn gia nhập Đảng.

2. Học cảm tình Đảng nhưng không được kết nạp Đảng:

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Thời hạn của giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Cho em hỏi ở địa phương em có 3 người đi học cảm tình Đảng 1 là em Bí thư đoàn thanh niên đã làm đoàn năm, 2 là cụm trưởng khu dân cư mới lên được 1 năm, 3 là 1 đoàn viên mới tham gia công tác đoàn. Đi học về sau 1 năm 2 người kia được làm hồ sơ còn em thì không mà trong 1 năm và trước đó em cống hiến nhiều vô kể. Vậy cho em hỏi phải làm sao?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam:

“Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xem xét để kết nạp vào Đảng”.

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam như sau:

1. Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng.

2. Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.

3. Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.

Xem thêm: Quy định thẩm tra lý lịch vào Đảng

4. Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.

5. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.

6. Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

7. Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.

8. Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.

Theo quy định trên thì có thể thấy, nếu bạn đảm bảo đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn thì có thể được xem xét kết nạp vào Đảng, và khi người có mong muốn vào đảng làm hồ sơ thì cần có Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng. Do bạn trình bày bạn có nhiều đóng góp ở địa phương nhưng vẫn chưa được làm hồ sơ, còn hai người khác cùng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cùng đợt của bạn nhưng giờ đã được làm hồ sơ. Do vậy, trong trường hợp của bạn, có thể mặc dù bạn đã có nhiều đóng góp tại địa phương, nhưng có thể bạn cần phải phấn đấu thêm trong một thời gian nữa. Bạn cần liên hệ với tổ chức Đảng cơ sở tại địa phương bạn để biết câu trả lời cụ thể hơn.

3. Nghỉ học cảm tình đảng có bị kỷ luật không?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin cho em được hỏi? Em có người anh làm giáo viên. Anh ta được cử đi học lớp đối tượng đảng. Nhưng chẳng may lúc ngày đi học anh ấy bị bệnh sốt cao không đi học được. Vậy cho em được hỏi anh ấy có bị kỷ luật không ạ. Vì sau đó một đồng nghiệp trong chi bộ của trường cứ theo bảo anh ấy bị kỷ luật do không chịu đi học. Làm anh ấy hoang mang. Không biết thật hay giả. Xin tư vấn giúp em ạ. Em cám ơn rất nhiều ạ….?

Xem thêm: Bị hủy kết nạp Đảng lần đầu có phải học lại cảm tình Đảng không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thì điều kiện để được xét kết nạp vào Đảng:

– Nếu người xin vào Đảng là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên phải là người luôn nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong công tác, giảng dạy; đoàn kết, gắn bó với tập thể, với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú; có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường; hàng năm đoạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên;

– Nếu người xin vào Đảng là học sinh, sinh viên, học viên cao học phải là người luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của khoa và Nhà trường; có vai trò lòng cốt trong các chi đoàn, lớp; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cụ thể như sau:

+ Đối với học sinh : Có điểm trung bình học tập đạt từ 8,0 trở lên và có ít nhất 1 giấy khen từ cấp Trường trở lên.

+ Đối với sinh viên hệ chính quy: Có kết quả học tập từ đầu hóa học tính đến thời điểm hiện tại đạt từ 2,9 trở lên và có ít nhất 1 giấy khen cấp Trường trở lê.

+ Đối với học viên cao học: Chỉ xét kết nạp những người có quá trình học tập liên tục từ bậc đại học kên sau đại học tại Trường, điểm thi các môn chung và các chuyên đề phải từ 7,5 điểm trở lên tính đến thời điểm xét và có ít nhất 1 giấy khen từ cấp Trường trở lên.

– Nếu người xin vào Đảng là người dân tộc thiểu số, tôn giáo và các trường hợp đặc biệt khác, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ xem xét, quyết định kết nạp vào Đảng.

Xem thêm: Bài thu hoạch cảm tình Đảng, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Về thông tin bạn cung cấp bạn có em hiện nay được cử đi học cảm tình Đảng nhưng do bị ốm nên đến ngày đi học thì không thể đi học được theo quy định không có quy định về kỷ luật do không đi học. Nhưng chi bộ căn cứ kết quả xác minh xét cảm tình đảng. Khi lý lịch đạt yêu cầu thì chi bộ tiến hành làm các thủ tục hồ sơ phát triển Đảng viên theo quy định. Chi bộ xét hồ sơ cảm tình đảng, ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Chi bộ hoàn thiện hồ sơ trình Đảng bộ cơ sở thẩm định, xem xét hồ sơ, ban chấp hành thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ, và báo cáo kết quả đề nghị đảng ủy theo quy định.

Nếu trong trường hợp quá trình học cảm tình Đảng không đạt thì có thể bạn sẽ không được kết nạp Đảng do hồ sơ không đạt, chi bộ hoàn thiện hồ sơ trình Đảng bộ cơ sở thẩm định, xem xét hồ sơ để xem xét có kết nạp Đảng hoặc không đủ điều kiện để vào Đảng.

4. Điều kiện xét kết nạp Đảng viên khi học cảm tình Đảng trong khi là sinh viên:

Tóm tắt câu hỏi:

Em chào luật sư ạ. Em có câu hỏi muốn xin giải đáp của luật sư, câu hỏi liên quan tới việc kết nạp đảng viên. Em tham gia công tác đoàn tại địa phương từ tháng 8 năm 2014 khi còn đang là sinh viên. Em được địa phương cử đi học cảm tình đẳng vào tháng 3 năm 2015, khi đó em vẫn là sinh viên đến tháng 6 năm 2015 em ra trường. Kể từ khi ra trường cho đến nay em luôn tham gia công tác đoàn tại địa phương và giữ vai trò là bí thư chi đoàn. Đến tháng 3 năm 2016 em được khai lý lịch để xét kết nạp ̣đảng viên. Qua nhiều cuộc họp và viết lý lịch hồ sơ của em được thông qua tại chi bộ thôn và đảng uỷ xã. Đến đầu tháng 8 hồ sơ của em được gửi lên huyện. Tuy nhiên đến đầu tháng 9 hồ sơ của em bị trả về với lý do là học cảm tình đảng trong quá trình làm sinh viên nên không được xét kết nạp. Em mong luật sư giải đáp giúp em . Em cảm ơn ạ!

Luật sư tư vấn:

– Mục 3.1 khoản 3 của Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định về bồi dưỡng nhận thức về Đảng như sau:

“3.1- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp”.

Căn cứ vào Hướng dẫn này thì người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Như vậy, trong Hướng dẫn không có quy định học cảm tình đảng trong quá trình làm sinh viên thì không được xét kết nạp Đảng. Vì vậy, bạn có thể liên hệ với cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên để được giải thích lý rõ lý do không được kết nạp.

5. Thời hạn sử dụng giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào! Hiện tại em đang là sinh viên trường đại học tài nguyên môi trường hà nội. Tại trường em đã đi học lớp đối tượng đảng và đã được cấp giấy chứng nhận. Nhưng ở địa phương đề cử em kết nạp đảng, liệu giấy chứng nhận này có được áp dụng ở địa phương được không hay phải học lại lớp nhận thức đối tượng Đảng ở quê. Em xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp.

Hồ sơ khi kết nạp Đảng viên quy định tại mục 8.1, Hướng dẫn 01/HD-TW gồm:

+ Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

+ Đơn xin vào Đảng.

+ Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo.

+ Giấy giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở.

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với người vào Đảng.

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.

+ Báo cáo thẩm định của đảng ủy bộ phận (nếu có).

+ Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở.

+ Quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

+ Lý lịch đảng viên.

+ Phiếu đảng viên.

thoi-han-su-dung-giay-chung-nhan-hoc-lop-cam-tinh-dang

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Căn cứ Khoản 5.4 Mục 5 Hướng dẫn 01-HD/TW quy định thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ kết nạp Đảng như sau:

“5.4- Thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá 12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau:

– Văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng.

– Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở; ban chấp hành công đoàn cơ sở.

– Văn bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩm tra lần trước.

– Ý kiến nhận xét bổ sung của tổ chức chính trị – xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủyhoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.”

Theo quy định trên, Giấy chứng nhận học lớp Cảm tình Đảng có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm, không phân biệt địa giới hành chính nên bạn vẫn có thể dùng Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng này để kết nạp ở địa phương. Sau 05 năm nếu bạn chưa kết nạp Đảng thì chi bộ nơi bạn đang sinh hoạt giới thiệu bạn đi học lại để được cấp giấy chứng nhận cảm tình Đảng.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Phong Thủy

Recommended For You