Nguyên tử khối là gì? Tổng hợp kiến thức đầy đủ nhất

Nguyên tử khối là một kiến thức quan trọng mà các học sinh được tiếp cận ngay từ những bài học đầu tiên trong môn Hóa học ở trường trung học cơ sở. Dưới đây là bài viết tổng hợp lý thuyết cơ bản và bài tập thực hành để các học sinh có thể dễ dàng ôn tập tại nhà.

Khái niệm “Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử khối trong sách Giáo khoa Hóa học lớp 8 được định nghĩa là khối lượng của một nguyên tử, được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt.

Nguyên tử khối là lý thuyết quan trọng trong chương trình Hóa học. (Ảnh: Shutterstock.com)

Nguyên tử có khối lượng rất nhỏ, không thể tính bằng gam. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử cacbon (C) là 0,000000000000000000000019926 g (=1,9926.10-23g). Để biểu hiện khối lượng này, các nhà khoa học đã sử dụng một phương pháp khác.

Cụ thể, quy ước lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử – đơn vị cacbon, viết tắt là đvC. Trong ký hiệu quốc tế, nó được biểu đạt là “u”. Dựa vào đơn vị này, chúng ta có thể dễ dàng tính khối lượng của một nguyên tử.

Đến đây, ta có thể dễ dàng trả lời câu hỏi: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử được tính bằng đơn vị nào? Đúng vậy, đó chính là nguyên tử cacbon.

Ví dụ, khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của C là 12 đvC, Ca là 40 đvC, Oxi là 16 đvC….

Lưu ý:.

 • Hydro là nguyên tử nhẹ nhất.

 • Nguyên tố khác có khối lượng tương đương với bao nhiêu đơn vị cacbon thì nặng bằng bao nhiêu lần so với nguyên tử hidro.

 • Giữa hai nguyên tử cacbon và oxi thì nguyên tử cacbon nhỏ hơn (12/16=3/4 phần).

 • Chúng ta có thể loại bỏ chữ đvC sau số trọng lượng nguyên tử.

 • Xây dựng một nền tảng toán học vững chắc cho trẻ từ nhỏ với phương pháp dạy học tích cực, chi phí rẻ không quá 2K/ngày cùng Monkey Math.

  Bảng nguyên tử khối chi tiết của các nguyên tố

  Monkey sẽ chia sẻ bảng nguyên tử khối chi tiết của các nguyên tố hóa học để giúp các bạn học sinh tra cứu và tổng hợp kiến thức một cách thuận tiện.

  STT

  Tên nguyên tố

  Ký hiệu hóa học

  Nguyên tử khối

  1

  Hiđro

  H

  1

  2

  Heli

  He

  4

  3

  Liti

  Li

  7

  4

  Beri

  Be

  9

  5

  Bo

  B

  11

  6

  Cacbon

  C

  12

  7

  Nitơ

  N

  14

  8

  Oxi

  O

  16

  9

  Flo

  F

  19

  10

  Neon

  Ne

  20

  11

  Natri

  Na

  23

  12

  Magie

  Mg

  24

  13

  Nhôm

  Al

  27

  14

  Silic

  Si

  28

  15

  Photpho

  P

  31

  16

  Lưu huỳnh

  S

  32

  17

  Clo

  Cl

  35,5

  18

  Argon

  Ar

  39,9

  19

  Kali

  K

  39

  20

  Canxi

  Ca

  40

  21

  Scandi

  Sc

  44.955912(6)

  22

  Titan

  Ti

  47,867(1)

  23

  Vanadi

  V

  50,9415(1)

  24

  Crom

  Cr

  51,9961(6)

  25

  Mangan

  Mn

  54,938044

  26

  Sắt

  Fe

  55,845

  27

  Coban

  Co

  58,933195

  28

  Niken

  Ni

  58,6934

  29

  Đồng

  Cu

  63,546

  30

  Kẽm

  Zn

  65,38

  31

  Gali

  Ga

  69,723

  32

  Gecmani

  Ge

  72,64

  33

  Asen

  As

  74,9216

  34

  Selen

  Se

  78.96

  35

  Brom

  Br

  79,904

  36

  Kryton

  Kr

  83,798

  37

  Rubidi

  Rb

  85,4678

  38

  Stronti

  Sr

  87,62

  39

  Yttri

  Y

  88,90585

  40

  Zicorni

  Zr

  91,224

  41

  Niobi

  Nb

  92,90638

  42

  Molypden

  Mo

  95,95

  43

  Tecneti

  Tc

  98

  44

  Rutheni

  Ru

  101,07

  45

  Rhodi

  Rh

  102,9055

  46

  Paladi

  Pd

  106,42

  47

  Bạc

  Ag

  107,8682

  48

  Cadmi

  Cd

  112,411

  49

  Indi

  In

  114,818

  50

  Thiếc

  Sn

  118,71

  51

  Antimon

  Sb

  121,76

  52

  Telua

  Te

  127,6

  53

  I ốt

  I

  126,90447

  54

  Xenon

  Xe

  131,293

  55

  Xêsi

  Cs

  132,90545

  56

  Bari

  Ba

  137,327

  57

  Lantan

  La

  138,90547

  58

  Xeri

  Cs

  140,116

  59

  Praseodymi

  Pr

  140,90765

  60

  Neodymi

  Nd

  144,242

  61

  Promethi

  Pm

  145

  62

  Samari

  Sm

  150,36

  63

  Europi

  Eu

  151,964

  64

  Gadolini

  Gd

  157,25

  65

  Terbi

  Tb

  158,92535

  66

  Dysprosi

  Dy

  162,5

  67

  Holmi

  Ho

  164,93032

  68

  Erbi

  Er

  167,259

  69

  Thuli

  Tm

  168,93421

  70

  Ytterbium

  Yb

  173,04

  71

  Luteti

  Lu

  174,967

  72

  Hafni

  Hf

  178,49

  73

  Tantal

  Ta

  180,94788

  74

  Wolfram

  W

  183,84

  75

  Rheni

  Re

  186,207

  76

  Osmi

  Os

  190,23

  77

  Iridi

  Ir

  192,217

  78

  Platin

  Pt

  195,084

  79

  Vàng

  Au

  196,96657

  80

  Thủy ngân

  Hg

  200,59

  81

  Tali

  TI

  204,3833

  82

  Chì

  Pb

  207,2

  83

  Bitmut

  Bi

  208,9804

  84

  Poloni

  Po

  209

  85

  Astatin

  At

  210

  86

  Radon

  Rn

  222

  87

  Franxi

  Fr

  223

  88

  Radi

  Ra

  226

  89

  Actini

  Ac

  227

  90

  Thori

  Th

  232,03806

  91

  Protactini

  Pa

  231,03588

  92

  Urani

  U

  238,02891

  93

  Neptuni

  Np

  237,0482

  94

  Plutoni

  Pu

  244

  95

  Americi

  Am

  243

  96

  Curi

  Cm

  247

  97

  Berkeli

  Bk

  247

  98

  Californi

  Cf

  251

  99

  Einsteini

  Es

  252

  100

  Fermi

  Fm

  257

  101

  Mendelevi

  Md

  258

  102

  Nobeli

  No

  259

  103

  Lawrenci

  Lr

  262

  104

  Rutherfordi

  Rf

  267

  105

  Dubni

  Db

  268

  106

  Seaborgi

  Sg

  [269]

  107

  Bohri

  Bh

  [270]

  108

  Hassi

  Hs

  [269]

  109

  Meitneri

  Mt

  [278]

  110

  Darmstadti

  Ds

  [281]

  111

  Roentgeni

  Rg

  [281]

  112

  Copernixi

  Cn

  [285]

  113

  Nihoni

  Nh

  [286]

  114

  Flerovi

  Fl

  [289]

  115

  Moscovi

  Mc

  [288]

  116

  Livermori

  Lv

  [293]

  117

  Tennessine

  Ts

  [294]

  118

  Oganesson

  Og

  [294]

  Ngoài bảng nguyên tử khối của các nguyên tố trên, hãy ghi nhớ khối lượng của một số nhóm axit và gốc axit phổ biến dưới đây:

  STT

  Tên nhóm

  CTHH

  Nguyên tử khối

  1

  Hidroxit

  -OH

  17

  2

  Clorua

  -Cl

  35.5

  3

  Bromua

  -Br

  80

  4

  Iotdua

  -I

  127

  5

  Nitrit

  -NO2

  46

  6

  Nitrat

  -NO3

  62

  7

  Sunfua

  =S

  32

  8

  Sunfit

  =SO3

  80

  9

  Sunfat

  =SO4

  96

  10

  Cacbonat

  =CO3

  60

  11

  Photphit

  ≡PO3

  79

  12

  Photphat

  ≡PO4

  95

  13

  Hidrophotphat

  =HPO4

  96

  14

  Dihidrophotphat

  -H2PO4

  97

  15

  Hidrophotphit

  =HPO3

  80

  16

  Dihidrophotphit

  -H2PO3

  81

  17

  Hidro Sunfat

  -HSO4

  97

  18

  Hidrosunfit

  -HSO3

  81

  19

  Hidrosunfua

  -HS

  33

  20

  Hidrocacbonat

  -HCO3

  61

  21

  Silicat

  =SiO3

  76

  Lịch sử nghiên cứu của nguyên tử khối

  Trước khi khám phá chi tiết về khái niệm nguyên tử khối, nhiều người thắc mắc về lịch sử nghiên cứu của nó. Ai là nhà khoa học đầu tiên xác định và nghiên cứu về nguyên tử khối?

  Monkey tổng hợp thông tin từ Wikipedia.Org để biết rằng, John Dalton và Thomas Thomson đã là những nhà khoa học đầu tiên xác định được khối lượng nguyên tử tương đối. Ban đầu, khối lượng nguyên tử được định nghĩa so với khối lượng của nguyên tố Hidro, nguyên tố nhẹ nhất, và được đo bằng đơn vị là 1.00. Tuy nhiên, nhà khoa học Berzelius đã chứng minh rằng điều này không chính xác.

  Nhà Hóa học, Vật lý học John Dalton. (Ảnh: Maestrovirtuale.com)

  Khối lượng nguyên tử là một khái niệm/cụm từ mà sau nhiều giai đoạn nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, chỉ được thống nhất vào năm 1979.

  Ứng dụng bài học về nguyên tử khối

  Qua việc học về nguyên tắc nguyên tử, chúng ta có thể giải quyết những bài tập đơn giản như:

 • Tìm một nguyên tố A có khối lượng nguyên tử gấp 4 lần oxi.

 • Xác định nguyên tố trong hợp chất: Đề bài yêu cầu tìm nguyên tố còn thiếu trong một hợp chất dựa trên tổng nguyên tử khối của các nguyên tố trong hợp chất đó. Cách tính là lấy tổng nguyên tử khối của các nguyên tố đã biết trừ đi tổng nguyên tử khối của những nguyên tố đã biết, từ đó ta có thể tính được nguyên tử khối của nguyên tố cần tìm và xác định nguyên tố đó.

 • Hướng dẫn cách tính khối lượng thực của nguyên tử

 • Bước 1: Hiểu rõ rằng 1 đơn vị cân = 1,6605.10-27 kilogram = 1,6605.10-24 gram.
 • Bước 2: Tìm kiếm bảng nguyên tử khối của các nguyên tố hóa học. Ví dụ, nguyên tố A có nguyên tử khối là a, tức A = a.
 • Bước 3: Nguyên tử A có khối lượng thực là mA = a . 0,166 .10-23 gram.
 • Ví dụ: Cho 16g oxy. Xác định nguyên tố oxy có trong 16g oxy và tính khối lượng nguyên tử đó.

  Cách giải thích:

  Sử dụng công thức tính khối nguyên tử, chúng ta có:

  Số nguyên tử = Khối lượng tính bằng g/Khối lượng tính bằng g của một nguyên tử.

  Số nguyên tử trong 16g oxi được xác định là: 16 / (16.1,6605.10-24) = 6,02.10-23.

  1mol oxi có khối lượng 16g = 16(đvC) thì 1 nguyên tử oxi sẽ có khối lượng là 16.1,6605.10 -24 g.

  Mẹo ghi nhớ bảng nguyên tử khối hóa học đơn giản, nhanh chóng

  Việc ghi nhớ hơn 100 nguyên tố không đơn giản. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc học thuộc những nguyên tố phổ biến trước, rồi sau đó mở rộng kiến thức đến những nguyên tố ít gặp hơn. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể ghi nhớ bảng nguyên tử hóa học một cách dễ dàng:

  Mẹo nhớ bảng nguyên tử khối các nguyên tố hóa học. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Việc thực hiện bài tập hóa học thường xuyên là phương pháp tốt nhất để rèn luyện và ghi nhớ kiến thức, bao gồm cả việc nắm vững khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học cụ thể.
 • Dưới đây là 3 bài ca nguyên tử khối giúp bạn ghi nhớ bảng nguyên tử khối dễ dàng. Bài ca nguyên tử khối có vần, nhịp điệu và sẽ giúp bạn tham khảo.
 • Bài viết thứ nhất:

  Chất lỏng không màu, không mùi, không vị, có công thức H2O.” \N Output: “Hidro là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị, có công thức H2O.”

  12 cột Carbon.

  Nitơ 14 đầy đặn.

  Oxi trăng mười sáu.

  Natri hay nhanh chóng.

  Nhảy nhót lên 23.

  Làm cho Magie gần nhà.

  Buồn bã nhận 24.

  27 cái nhôm la rất lớn.

  Lưu huỳnh chiếm 32.

  Đặc biệt, người giả tài thật là khéo léo.

  Clo đã ngoài 35 tuổi.

  Kali yêu thích số 39.

  Canxi cung cấp 40.

  55 Mangan cười tươi.

  Sắt ở đây rồi 56.

  64 người nổi cáu.

  Vì thiếu kẽm 65.

  80 ngày đã qua.

  Xa lạ 108.

  Bari thì buồn tẻ.

  137 lợi ích.

  Tệ hơn người ta chẳng còn gì.

  Thuỷ ngân số 201.

  Chỉ còn một cột duy nhất.

  Số 207 rất lớn.

  Heli thì buồn hơn.

  Tôi đã có 4 cái.

  Liti thật khiêm nhường.

  Số bảy đã được chấp nhận.

  Beri ngồi ở số 9.

  Đùa cợt với bạn Bo 11 tuổi.

  19 đây chết đột ngột.

  Flo đang cảm thấy buồn phiền.

  Neon thì mỉm cười dịu dàng.

  Tôi 20 tuổi chính xác.

  Silic người chín chắn.

  Nhân 28 đẹp không phải không.

  Photpho có màu đỏ hồng.

  Nhận vào ngày 31 của mỗi tháng.

  Agon mỉm cười tươi sáng.

  39,9 đây.

  Chấm dứt bài hát này.

  Đó là Crom 52.

  Bài thứ 2.

  “Hiđro số một xuất phát đi.”

  Liti số 7 không sợ điều gì và quyết tâm chiến đấu.

  Cacbon dioxid

  Nitơ 14 tuổi đang trong độ tuổi dậy thì.

  Oxi có 16 khu vực.

  Flo 19 trái tim riêng đầy buồn phiền.

  Natri 23 bắt đầu mùa xuân.

  Magie 24 hy vọng trong tương lai.

  Nhôm thời 27 chí có độ cao lớn.

  Silic 28 lòng thế nào lại quên.

  Photpho 31 tạo ra.

  32 nguyên tố hóa học có tên là Lưu huỳnh.

  Clo tự điều chỉnh ở mức 35,5.

  Kali 39 không quan tâm đến danh dự.

  Canxi 40 thẳng hàng.

  52 Crom chuỗi ngày cuối cùng phải quan tâm.

  Mangan có năm thành phần (55) để đo lường.

  Sắt trong thời kỳ 56.

  Coban 59 rất nặng nề.

  Kẽm đồng 60 tạo ra nền có dư.

  Đồng 63,6.

  Kẽm 65,4.

  Brom 80 có chín thư riêng đặc biệt.

  Stronti 88 có cùng khối lượng.

  Bạc 108 tăng lên gấp đôi số không chính xác.

  Catmi một trăm mười hai(112).

  Một trăm mười chín (119) là một ngày tương lai trong cuộc sống.

  Iot 127 không bao giờ rời đi.

  Bari 137 rất lâu đời.

  Vàng 195.

  Giá vàng 197 đồng không tăng đáng kể.

  Thủy ngân 2,0 (200.0) không cần thiết.

  Chì 2 linh 7 (207) không thích lửa hồng.

  Rađi 226 mong ước.

  Bismut hai trăm linh chín luôn tự tin vào bản thân (209).

  Bài thơ nguyên tử khám phá.

  Tâm này đã quyết định tự tin học tiếng Hàn.

  Bài thứ 3:

  “Hai ba Natri (Na=23).

  Hãy ghi chính xác và rõ ràng.

  Kali không phức tạp.

  39 dễ dàng (K=39).

  Khi đề cập đến Vàng.

  Một trăm chín bảy (Au=197).

  Oxi làm bùng cháy.

  Chỉ mười sáu thôi (O=16).

  Còn Bạc đơn giản hơn.

  Một trăm lẻ tám (Ag =108).

  Sắt có màu trắng xám.

  Số sáu có gì (Fe=56).

  Suy nghĩ về Beri.

  Nhớ ngay là 9 (Be=9).

  Ba nhân chín.

  Là của anh Nhôm (Al=27).

  Còn là của Crôm.

  Đó là năm thứ hai (Cr=52).

  Đồng đã được xác định rõ ràng.

  64 (Cu =64).

  Photpho không thừa.

  Là ba mươi mốt (P=31).

  201

  Là một nguyên tố hóa học (Hg=201) của Thủy Ngân.

  Không cần e ngại.

  Nitơ bốn mươi (N=14).

  Hai lần mười bốn.

  Silic phi kim (Si=28).

  Can xi dễ định vị.

  Mangan có độ tinh khiết 40 (Ca=40) vừa phù hợp.

  Số năm năm mươi lăm (Mn=55).

  35.

  Clo là một chất khí (Cl=35.5).

  Cần phải ghi nhớ cẩn thận.

  Kẽm có nguyên tử số 65 (Zn=65).

  Lưu huỳnh đùa bỡn.

  Ba hai đã hiển nhiên (S=32).

  Không có gì khó khăn.

  Cacbon số 12 (C=12).

  Bari hơi dài một chút.

  Một trăm ba bảy (137).

  Nổ xảy ra trong quá trình cháy.

  An toàn vẫn tốt hơn.

  Trọng lượng đơn giản.

  Hiđrô là một nguyên tố (H=1).

  Còn bạn Iốt.

  Ai hỏi thì trả lời một cách ngay lập tức.

  Một hai bảy (I=127).

  Nếu số đó là số lẻ bảy.

  Phần dư của anh Chì (Pb =207).

  Đừng quên ghi chú Brôm.

  Tám mươi đã hiển thị (Br = 80).

  Tuy nhiên, vẫn tồn tại.

  Magiê đôi tư (Mg=24).

  Đừng ngần ngại nữa.

  Flo 19 (F=19).

  (Nguồn: Tìm kiếm trên Internet).

  Bài tập củng cố về nguyên tử khối

  Bài tập thực hành về nguyên tử khối giúp học sinh củng cố kiến thức, nắm chắc bài hơn và hình thành nền tảng tốt để học các lý thuyết trong các bài tiếp theo.

  Thực hành bài tập về nguyên tử khối. (Ảnh: Shutterstock.com)

  Bài 1: Biết nguyên tử nhôm có 13 proton, 14 nơtron. Khối lượng tính bằng gam của một nguyên tử nhôm là.

  A. 5,32.10-23g.

  B. 6,02.10-23g.

  C. 4,48.10-23g.

  D. 3,99.10-23g.

  Bài 2: Hãy so sánh xem nguyên tố magie có trọng lượng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với nguyên tố cacbon?

  Nguyên tử X có khối lượng gấp 4 lần so với nguyên tử nitơ. Hãy tính khối lượng nguyên tử của X và xác định nguyên tố mà X thuộc về.

  Bài 4: Khối lượng của một nguyên tử cacbon là 19,9265. 10-23 gam. Vậy ta có khối lượng của 1 đvC là.

  A. 8,553. 10-23 gam.

  B. 2,6605. 10-23 gam.

  C. 1,6605 x 10-23 gam.

  Ngày 18,56 tháng 10-23 gram.

  Bài 5: Có thể nhận thấy rằng bốn nguyên tử của Mg có cùng khối lượng với ba nguyên tử của nguyên tố X. Vậy tên nguyên tố X là gì?

  A. Lưu huỳnh.

  B. Sắt.

  C. Nitơ.

  D. Can xi.

  Bài 6: Khối lượng tương đối của một phân tử nước là.

  Thời kỳ 18 trước Công nguyên.

  B. 18 gram.

  C.34 đvC.

  D. 18kg.

  Biết rằng nguyên tử nitơ bao gồm 7 proton, 7 nơtron và 7 electron, ta có thể tính được khối lượng của nguyên tử nitơ.

  A. 14 gram.

  B. 21 gram.

  C. 2,34. 10-23 gram.

  D. 2,34. 10-27 gram.

  Bài 8: Trong những trường hợp dưới đây, có một liên hệ tương đối giữa khối lượng và điện tích của hạt cơ bản?

  A. Proton, m = 0,00055u, q = 1+.

  B. Neutron, m = 1,0086u, q = 0.Output: B. Hạt neutron, m = 1,0086u, q = 0.

  Electron Có khối lượng m = 1,0073u và điện tích q = 1-.

  Hạt proton, có khối lượng là 1,0073u, điện tích là 1-.

  Bài 9: Vỏ nguyên tử chỉ chứa một electron duy nhất. Hạt nhân nguyên tử có khối lượng khoảng 3u. Số proton và nơtron trong hạt nhân nguyên tử này là gì?

  A. Một và không.

  B. Một và hai.

  C. Một và ba.

  Ba và không.

  Bài 10: Hai nguyên tử Mg có khối lượng nặng hơn nguyên tử O bao nhiêu lần?

  A. 1.

  B. 2.

  C. 3.

  D. 4.

  Monkey không chỉ giảng dạy về nguyên tử khối mà còn tổng hợp nhiều kiến thức môn học hữu ích khác trong chuyên mục này. Hãy thường xuyên truy cập vào website của Monkey để ôn tập kiến thức và tìm hiểu bài tập thực hành hiệu quả.