Người chưa thành niên là bao nhiêu tuổi?

Người chưa thành niên được hiểu là những người chưa đủ tuổi 18 (theo khoản 1 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015). Luật Trí Nam đã quy định về đối tượng người chưa thành niên và dựa vào đó để xây dựng pháp luật liên quan đến nhóm này.

Người chưa thành niên là gì?

Người chưa thành niên là người chưa hoàn thiện về cả thể chất và tinh thần, chưa có đầy đủ quyền và nghĩa vụ pháp lý như người đã trưởng thành. Theo luật pháp Việt Nam, người được xác định là chưa thành niên hay không dựa trên mốc tuổi 18.

Quy định về người chưa thành niên như sau:

“Điều 21. Người chưa trưởng thành.

1. Người chưa trưởng thành là người chưa đủ mười tám tuổi.

Người chưa đủ sáu tuổi có thể thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện pháp luật của mình.

3. Các người từ 6 đến chưa đủ 15 tuổi, khi thực hiện giao dịch dân sự, phải có sự đồng ý của người đại diện theo luật pháp, trừ trường hợp giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với độ tuổi.

4. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể tự mình thực hiện các giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản và động sản, phải được đăng ký và thực hiện các giao dịch dân sự khác theo quy định của pháp luật và được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Hướng dẫn xác lập giao dịch dân sự cho người chưa thành niên

Người trẻ chưa thành niên khi vi phạm pháp luật sẽ chỉ bị xử phạt theo cách thức bao gồm:.

  • Kỷ luật bằng cảnh cáo.
  • Hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định là bị áp dụng cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Quyết định cảnh cáo được đưa ra bằng văn bản.

  • Phạt tiền.
  • Cấu trúc xử phạt vi phạm bao gồm yêu cầu người vi phạm phải đóng tiền để đền bù hành vi vi phạm. Mức phạt tiền trong việc xử phạt hành chính dao động từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, và từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, một số lĩnh vực cụ thể có quy định mức phạt tiền tối đa theo luật pháp.

    Người ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi, chưa trưởng thành, có thể bị áp dụng hình thức xử phạt này. Tuy nhiên, mức tiền phạt sẽ không vượt quá 1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người trưởng thành. Trong trường hợp không thể nộp tiền phạt hoặc không thể thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải thực hiện thay.

  • Thu giữ đồ vật, phương tiện vi phạm quy định hành chính.
  • Sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước, bao gồm tiền bạc, hàng hoá và phương tiện, để trừng phạt các hành vi vi phạm hành chính nghiêm trọng do cố ý của cá nhân hoặc tổ chức.

  • Độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi, nếu vi phạm hành chính do cố ý, sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.