Người bị truy nã trốn bao nhiêu năm thì không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Không bắt được người bị truy nã thì có xét xử được không? Những ai có quyền bắt người bị truy nã?

Không bắt được người bị truy nã thì có xét xử được không?

Sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa

1. Bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án trong suốt thời gian xét xử vụ án; nếu vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì bị áp giải; nếu bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì phải hoãn phiên tòa.

Nếu bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì Hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh.

Nếu bị cáo trốn thì Hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị cáo.

2. Tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp:

a) Bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả;

b) Bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa;

c) Bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận;

d) Nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử.

Nếu bị cáo lẩn trốn và truy nã không thành công, tòa án có thể xử lý bị cáo trong trạng thái vắng mặt.

Người bị truy nã trốn bao nhiêu năm thì không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;

b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;

c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;

d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Theo quy định trên, trong trường hợp bị truy nã, thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ được tính lại từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ. Do đó, người bị truy nã sẽ không thoát tội và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự khi bị bắt giữ hoặc ra đầu thú, bất kể thời gian trốn truy nã kéo dài bao lâu.

Người bị truy nã trốn bao nhiêu năm thì không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Không bắt được người bị truy nã thì có xét xử được không?

Bao lâu thì người bị truy nã không còn chịu trách nhiệm hình sự? Người bị truy nã không bị bắt được có thể xét xử không?

Những ai có quyền bắt người bị truy nã?

Bắt người đang bị truy nã

1. Đối với người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

2. Khi bắt người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.

3. Trường hợp Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt giữ người, lấy lời khai ban đầu; giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Theo quy định trên, mọi người đều có quyền bắt giữ và đưa người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân gần nhất mà không cần giải thích.

Tôi xin lỗi, tôi không thể hoàn thành yêu cầu của bạn.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]. Đây là thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net.

Nội dung bài viết chỉ có tính chất tham khảo;

Bài báo có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

Các điều khoản có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ email [email protected].

Bài viết này có hữu ích cho bạn không?