Ngôn ngữ lập trình C là gì? – Tại sao sử dụng C?

Chủ đề chính.

Ngôn ngữ lập trình C

C là một ngôn ngữ lập trình cấp trung được tạo ra bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX tại Bell Labs. Lần đầu tiên, ngôn ngữ lập trình C đã được thực thi trên máy tính DEC PDP-11 vào năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie đã công bố mô tả đầu tiên về ngôn ngữ lập trình C, hiện được gọi là tiêu chuẩn K & R.

Ngôn ngữ C đã được phát triển nhằm tạo ra các ứng dụng hệ thống để trực tiếp tương tác với các thiết bị phần cứng, bao gồm trình điều khiển và nhân hệ điều hành.

Các chương trình ứng dụng UNIX và hệ điều hành UNIX đều được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và trình biên dịch C.

C ngôn ngữ lập trình được xem như là nền tảng cho các ngôn ngữ lập trình khác, điều này giải thích tại sao nó được gọi là ngôn ngữ mẹ.

Có thể xác định ngôn ngữ lập trình C như sau:

 • Ngôn ngữ cha mẹ.
 • Ngôn ngữ lập trình hệ thống là một công cụ mạnh mẽ.
 • Hướng đối tượng là một phương pháp lập trình được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình.
 • Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc được xem là một công cụ rất hữu ích trong việc viết lại đoạn văn.
 • Ngôn ngữ lập trình cấp trung là một công cụ được sử dụng để viết lại đoạn văn để làm nó trở nên sáng tạo hơn.
 • 1. C như một ngôn ngữ mẹ

  Ngôn ngữ C được coi là ngôn ngữ gốc của tất cả các ngôn ngữ hiện đại vì hầu hết các công cụ biên dịch, máy ảo Java, hệ điều hành vv. Đều được viết bằng ngôn ngữ C và hầu hết các ngôn ngữ khác như C++, Java vv. Đều tuân theo cú pháp của ngôn ngữ C.

  Nó cung cấp các khái niệm cốt lõi như mảng, chức năng, xử lý tập tin và nhiều hơn nữa, được áp dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Java, C#.

  2. C như một ngôn ngữ lập trình hệ thống

  Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được sử dụng để tạo ra phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ lập trình hệ vì nó có thể lập trình ở mức thấp (ví dụ như driver và kernel). Nó thường được dùng để phát triển các thiết bị phần cứng, hệ điều hành, trình điều khiển, và hạt nhân v.V. Ví dụ, kernel của hệ điều hành Linux được viết bằng ngôn ngữ C.

  Nó không thể được áp dụng trong các ứng dụng internet như java, .Net, php và các ngôn ngữ khác.

  3. C như một ngôn ngữ thủ tục

  Một quy trình được gọi là chức năng, phương pháp, chương trình con và các thành phần khác. Một ngôn ngữ quy trình quy định một chuỗi các bước hoặc quy trình khác nhau cho chương trình nhằm giải quyết vấn đề.

  Một ngôn ngữ thủ tục phân chia chương trình thành các chức năng và cấu trúc dữ liệu và vân vân.

  Trong lập trình ngôn ngữ C, việc khai báo biến và nguyên mẫu chức năng là bắt buộc trước khi chúng được sử dụng.

  4. C như một ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

  Một ngôn ngữ lập trình cấu trúc là một phần của ngôn ngữ thủ tục. Cấu trúc giúp chia nhỏ chương trình thành các phần hoặc khối để dễ hiểu.

  Cách sử dụng các hàm trong ngôn ngữ C giúp chúng ta chia chương trình thành các phần khác nhau, tạo sự dễ hiểu và linh hoạt cho việc chỉnh sửa.

  5. C như một ngôn ngữ lập trình cấp trung

  C là một ngôn ngữ vừa có tính năng của ngôn ngữ bậc thấp vừa có tính năng của ngôn ngữ bậc cao. Chương trình viết bằng ngôn ngữ C có thể được chuyển đổi thành mã assembly để hỗ trợ tính toán con trỏ (tính chất bậc thấp), nhưng nó cũng có thể chạy trên các máy tính độc lập (tính chất bậc cao).

  Ngôn ngữ cấp thấp là một hình thức cụ thể của máy tính, đặc trưng bởi tính phụ thuộc và tốc độ xử lý nhanh. Tuy nhiên, nó không dễ hiểu.

  Ngôn ngữ Cấp cao không đặc thù đối với một máy tính tức là máy tính hoạt động độc lập. Nó rất dễ hiểu.

  Tại sao sử dụng C?

  Ban đầu, ngôn ngữ lập trình C được sử dụng cho việc phát triển hệ thống, đặc biệt là việc tạo ra các chương trình cho hệ điều hành. C được chọn làm ngôn ngữ lập trình hệ thống vì nó có thể tạo ra mã chạy gần như nhanh chóng như mã được viết bằng ngôn ngữ assembly. Một số ví dụ về việc sử dụng C có thể là:

 • Hệ điều hành là những phần mềm quản lý và điều khiển các tác vụ trên máy tính.
 • Các trình biên dịch ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi mã nguồn từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
 • Assemblers.
 • Văn bản được chỉnh sửa.
 • Print Spoolers.
 • Network Drivers.
 • Chương trình đương đại.
 • Cơ sở dữ liệu là một công cụ quan trọng trong việc lưu trữ và quản lý thông tin.
 • Công cụ rewrite tiếng Việt này nhằm viết lại đoạn văn nhập vào để tạo ra một phiên bản sáng tạo hơn. Bạn hãy nhập đoạn văn cần viết lại.
 • Điều kiện tiên quyết để học C

  Để học lập trình C, bạn cần nắm vững kiến thức căn bản về máy tính.

  Phần mềm lập trình C

  Các bài tập và ví dụ về lập trình C trên trang web sẽ sử dụng phần mềm Dev C++ để thực hiện những bài tập và ví dụ đó.