Hình bát diện đều có tất cả bao nhiêu cạnh…

Lựa chọn C.

Hình bát diện đều có tất cả 12 cạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên khoảng [a;b]. Chúng ta xem xét các tuyên bố sau:

1) Nếu hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x0a;b thì fxo là giá trị lớn nhất của f(x) trên đoạn [a;b]

2) Nếu hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x0a;bthì fxo là giá trị nhỏ nhất của f(x) trên đoạn [a,b]

3) Nếu hàm số f(x) đạt cực đại tại điểm x0 và đạt cực tiểu tại điểm x1x0,x1a;b thì ta luôn có fx0>fx1

Số khẳng định đúng là?

Câu 2:

Mệnh đề nào dưới đây là chính xác?

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng về hàm số y=x+2?

Câu 4:

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x+y−2=0. Hãy viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I−1;−1 tỉ số k=12 và phép quay tâm O góc −45°.

Câu 5:

Tính thể tích khối chóp S.ABC với đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a và tam giác SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy.

Câu 6:

Tìm các điểm M trên đồ thị hàm số C: y = 2x^3 – 3x^2 + 1 sao cho tiếp tuyến của C tại M cắt trục tung tại một điểm có tung độ bằng 8.

Câu 7:

Tam giác ABC có trọng tâm G. Ta đặt A’, B’, C’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Phép vị tự biến tam giác A’B’C’ thành tam giác ABC là.

Câu 8:

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình f(x) = 2m có đúng hai nghiệm phân biệt.

Câu 9:

Tổng các giải của phương trình Cn4+Cn5=Cn6 là.

Câu 10:

Từ một miếng tôn có hình dạng là nữa hình tròn có bán kính R= 3, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (xem hình ) có diện tích lớn nhất. Diện tích lớn nhất có thể của miếng tôn hình chữ nhật là

Câu 11:

Trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu”, chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong mười vị trí khác nhau. Trong ba lần quay, xác suất để chiếc kim dừng lại ở ba vị trí khác nhau là như thế nào?

Câu 12:

Khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD) là a.

Câu 13:

Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A có khoảng cách đến bờ biển AB=5km. Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí C cách B một khoảng 7km. Người canh hải đăng có thể chèo đò từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h. Vị trí của điểm M cách B một khoảng bao nhiêu để người đó đi đến kho nhanh nhất?

Câu 14: