Đóng bảo hiểm xã hội 15 năm là có thể được hưởng lương hưu?

Chia sẻ Thứ sáu, 31/03/2023 – 14:53Theo dõi Báo Quân đội nhân dân trên Follow on Google News

Đây là nội dung đề xuất tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mà Chính phủ đang lấy ý kiến nhân dân để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 năm nay. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi lần này đề xuất giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mục tiêu của quy định này là tạo điều kiện cho những người tham gia muộn (từ 45 đến 47 tuổi) hoặc những người tham gia không liên tục, đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, vẫn có thể nhận được lương hưu hàng tháng.

Các trường hợp trước đây không được hưởng lương hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Mức lương hưu sẽ được điều chỉnh định kỳ bởi Nhà nước, và trong thời gian hưởng lương hưu, người được hưởng sẽ được quỹ bảo hiểm xã hội mua bảo hiểm y tế.

Việc sửa đổi này nhằm mở rộng phạm vi đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhằm đảm bảo rằng càng nhiều người sẽ được hưởng lương hưu. Đồng thời, nó cũng khuyến khích người lao động tiếp tục đóng góp bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu hàng tháng thay vì nhận một khoản bảo hiểm xã hội duy nhất.

Quy định này cũng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế khi nhiều quốc gia trước đây cũng đề ra yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu 20 năm để được nhận lương hưu. Tuy nhiên, hiện nay các quốc gia này đã điều chỉnh và giảm thời gian này.

Trong buổi thảo luận tại Quốc hội về bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Đào Ngọc Dung đã thông báo rằng nội dung sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung vào một số vấn đề cơ bản. Các vấn đề này bao gồm việc mở rộng hệ thống xã hội đa tầng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm hoặc thậm chí là 10 năm, và phát triển nguyên tắc bảo hiểm theo hướng công bằng, bình đẳng và bền vững.

Hưởng lương hưu sẽ được sửa đổi để giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, theo Điều 71 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

1. Nếu người lao động nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội trong ít nhất 15 năm, họ sẽ được nhận lương hưu nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

A) Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi và 3 tháng và đối với lao động nữ là 56 tuổi và 8 tháng. Sau đó, mỗi năm tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đạt đến 62 tuổi vào năm 2028 và tăng thêm 4 tháng mỗi năm đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

B) Công nhân có độ tuổi ít hơn tối đa 5 tuổi so với độ tuổi quy định tại điểm a khoản này và đã làm việc trong ngành nghề, công việc mệt mỏi, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt mệt mỏi, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc đã làm việc trong vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trong ít nhất 15 năm, bao gồm cả thời gian làm việc tại nơi được cấp phụ cấp khu vực với hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

C) Lao động có độ tuổi dưới 10 tuổi so với quy định tại điểm a và đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm theo quy định của Chính phủ.

D) Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn không may xảy ra trong quá trình làm công việc được giao.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 31 của Luật này (*) có thể nghỉ việc sau khi đã đóng bảo hiểm xã hội trong ít nhất 15 năm để được hưởng lương hưu. Điều này áp dụng trong các trường hợp sau đây:

A) Tuổi của cá nhân không vượt quá 5 tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trừ khi áp dụng cho Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định riêng;.

B) Tuổi của người lao động phải thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1. Đồng thời, người lao động phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được liệt kê trong danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Hoặc người lao động cũng có thể có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả việc làm ở nơi được hưởng phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021.

C) Người mắc HIV/AIDS vì tai nạn không may xảy ra trong quá trình thực hiện công việc được giao.

3. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với những trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 phải đáp ứng điều kiện về thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội một lần sau khi Luật này có hiệu lực. Để được hưởng lương hưu, yêu cầu là phải có kinh nghiệm đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm.

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, người lao động chỉ cần tích lũy từ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên sẽ có cơ hội được hưởng lương hưu, khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, dự thảo luật cũng quy định rằng, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi luật mới có hiệu lực, nhưng chỉ khi đã tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng lương hưu, trừ trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động.

THẢO PHƯƠNG.

Người không có lương hưu sẽ được trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng?

Người không có lương hưu sẽ được trợ cấp 500.000 đồng mỗi tháng?

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được Chính phủ tiếp nhận ý kiến từ nhân dân. Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng đối với những người từ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu và không nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023 cho tất cả các đối tượng

Đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1-7-2023 cho tất cả các đối tượng

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã gửi văn bản đến các bộ, ngành nhằm lấy ý kiến xây dựng Nghị định để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, Bộ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chung cho tất cả các đối tượng hưởng từ ngày 1-7-2023, với mức tăng cao nhất lên tới 20,8%.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Đời Sống