ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN

Trả lời:

verified

Vietjack đã tổ chức cuộc thi.

Công cụ rewrite tiếng Việt sẽ giúp viết lại đoạn văn Input một cách sáng tạo hơn. Xin vui lòng nhập đoạn văn vào: Input: – ARN được tổng hợp dựa trên các nguyên tắc :.

Quá trình tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen được sử dụng như nguyên tắc khuôn mẫu.

Bổ sung thêm nguyên tắc liên kết: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuân của gen quy định trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mạch ARN, là bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen – ARN.

VIP Package for online testing at VietJack (only 200k/year), practice nearly one million questions with detailed answers.

Nâng cấp thành viên VIP.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình tự nuclêôtit của một đoạn mạch ARN như sau:

A– U – G – X – U – U – G – A – X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN nói trên.

Câu 2:

ARN và ADN có một số điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc.

Câu 3:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Câu 4:

Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau:

Giải bài 3 trang 53 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Câu 5:

Có loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin?

a) ARN vận chuyển

b) ARN thông tin

c) ARN ribôxôm

d) Cả 3 loại ARN trên.

Câu 6:

Hãy xem hình 17.2 và trả lời các câu hỏi dưới đây:

– Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

– Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

– Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn một cách chính xác!