1890 Là Thế Kỷ Bao Nhiêu – Giải Toán 4: Bài Tập 2 Trang 25

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

Bác Hồ sinh năm 1890.Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 . Năm đó thuộc thuộc thế kỉ nào?

Bác Hồ sinh năm 1890.

Bạn đang xem: 1890 là thế kỷ bao nhiêu

Bác Hồ sinh vào thế kỉXIX hayBác Hồ sinh vào thế kỉ19.Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.

Xem thêm: Các Loại Phụ Phí Ams Là Gì ? Tìm Hiểu Quy Tắc Và Thủ Tục Đăng Ký Ams

Năm đó thuộc thế kỉXX hayBác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thếkì 20.

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ XIX

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ XX

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ XX

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ III

đáp án:

câu a:thế kỉ 19

:thế kỉ 20

câu b:thế kỉ 20

câu c;thế kỉ 3

có 1 mẹo mình sẽ chỉ cho bạn nha!

muốn biết đó là sự kiện nào bạn chỉ cần bỏ 2 chữ số đằng sau và thêm 1 ở số đầu tiên thì sẽ ra nha!

hok tốt nha!=.=

bác hồ sinh năm 1890. bác hồ sinh vào thế kỉ nào ?

Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Bà triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân đông ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Lý thái tổ dời đô về thăng long năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

Ngo Quyên đánh tan quân Nam Hải trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào ? Tính đến nay đã được bao nhiều năm ?

Bác Hồ sinh vào thế kỉ19

Bác ra đi tìm đường cứu nước vào thế kỉ 20

Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa vào thế kỉ 3

Lý Thái Tổ dời đô về thăng long vào thế kỉ 11

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hải trên sông Bạch Đằng vào thế kỉ 10.Tính đến nay đã được 1079 năm

Kik mình nhé trả lời đầu tiên nè

Bác Hồ sinh năm 1890 . Năm đó thuộc thế kỉ 19

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 . Năm đó thuộc thế kỉ 20

Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248 . Năm đó thuộc thế kỉ 3

Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010 . Năm đó thuộc thế kỉ 11

Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938 . Năm đó thuộc thế kỉ 10 . Tính đến nay đã được 1079 năm

a) Bác hồ sinh năm 1890. BácHồ sinh vào thế kỉ nào?

b)Bác Hồ ra đi timg đường cứu nc vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c)cách mạng tháng tám tành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

d) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân đông ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

a) Bác hồ sinh năm 1890. BácHồ sinh vào thế kỉ nào?

=>XIX(19)

b)Bác Hồ ra đi timg đường cứu nc vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

=>XX(20)

c)cách mạng tháng tám tành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

=>XX(20)

d) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân đông ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào ?

=>III

Bác hồ sinh năm 1890. Bác hồ sinh vào thế kỉ …… Bác ra đi tìm đường cứu nước 1911 năm đó thuộc thế kỉ ……

Bác hồ sinh năm 1890. Bác hồ sinh vào thế kỉ 19 Bác ra đi tìm đường cứu nước 1911 năm đó thuộc thế kỉ 20

Bác hồ sinh năm 1890. Bác hồ sinh vào thế kỉ XIX Bác ra đi tìm đường cứu nước 1911 năm đó thuộc thế kỉ XX

Bác hồ sinh năm 1890. Bác hồ sinh vào thế kỉ 19.Bác ra đi tìm đường cứu nước 1911 năm đó thuộc thế kỉ 20

Jack bao nhiều tuổi5 tạ bằng bao nhiêu kgSn 99 bao nhiêu tuổi750ml bằng bao nhiêu lít

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You