Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí

Đề bài

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là:

– Nhu cầu về vàng bạc, nguyên liệu, nhân công và thị trường mới của châu Âu.

– Các nước phương Tây muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

– Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý.

Loigiaihay.com