Trái đất quay một vòng mất bao nhiêu thời gian?

Trái đất tự quay một vòng trong thời gian 23 giờ 56 phút, tuy nhiên, một ngày trên Trái đất lại được tính là 24 giờ. Có vẻ như điều này có sự mâu thuẫn, phải không?

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi ngày được định nghĩa bởi sự thay đổi liên tục giữa ban ngày và ban đêm. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xác định một cách chính xác thời gian kéo dài của một ngày?

Mặt trời được chọn làm tiêu chuẩn tính thời gian khi nó đạt đến vị trí cao nhất trên đường tuyền Tí Ngọ (đường nam bắc) theo sự lựa chọn của các nhà thiên văn học. Khoảng thời gian giữa lần Mặt trời đi qua tuyến Tí Ngọ lần đầu tiên và lần tiếp theo đi qua cùng một điểm trên tuyến đường này là một ngày, và thời gian trung gian cần thiết để điều này xảy ra là 24 giờ.

Trái đất quay

Nếu Trái đất không quay xung quanh các thiên thể mà chỉ tự quay, thì thời gian Mặt trời đi qua tuyến Tí Ngọ hai lần sẽ bằng thời gian Trái đất tự quay một vòng.

Khi Trái đất tự quay, nó cũng quay xung quanh Mặt trời. Sau mỗi vòng quay của Trái đất, vị trí của nó sẽ thay đổi và di chuyển từ điểm này sang điểm khác trên bản đồ. Khi Trái đất quay một vòng đầy, nó sẽ không hướng về phía Mặt trời lần tiếp theo ngay lập tức. Thay vào đó, cần phải chờ đợi Trái đất quay thêm một góc nhỏ để lại hướng về phía Mặt trời. Quãng thời gian cần để Trái đất quay qua góc này khoảng 4 phút.

Trong hai lần Mặt trời đi qua tuyến Tí Ngọ, Trái đất chỉ quay hơn một vòng một chút. Đây là khoảng thời gian chúng ta gọi là một ngày – 24 giờ.

Sau khi Trái đất hoàn thành một vòng quanh Mặt trời, thì thực tế số vòng Trái đất tự xoay quanh trục của nó nhiều hơn số ngày trong một năm là một lần.