Tokyo không phải là thủ đô chính thức của Nhật Bản, vậy thủ đô của Nhật Bản ở đâu?

Nếu hỏi về thủ đô của Nhật Bản, nhiều người, thậm chí là người Nhật, sẽ trả lời ngay là Tokyo. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng Nhật Bản không có thủ đô. Vậy câu trả lời chính xác là gì, thủ đô của Nhật Bản là thành phố nào? Hãy tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thủ đô của Nhật Bản là gì?

Truyền thống từ xa xưa cho biết, Nhật Bản đã từng có nhiều thủ đô đặt tại các vị trí và địa điểm khác nhau, và đây là nơi trú ngụ của Thiên Hoàng.

Năm 1868, Thiên Hoàng và Chính phủ Nhật Bản đã dời đi sống và làm việc tại Tokyo. Do đó, Tokyo luôn được coi là thủ đô của Nhật Bản.

Năm 1950, Nhật Bản đã quyết định chọn Tokyo làm thủ đô, nhưng vào ngày 06/09/1986, chính phủ Nhật Bản đã bãi bỏ quyết định đó. Vì vậy, Tokyo không còn là thủ đô của Nhật Bản. Hiện tại, trong hiến pháp của Nhật Bản không có quy định chính thức về thủ đô, cho nên đất nước này không có thủ đô chính thức.

Thành phố
Thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Thủ đô nước Nhật qua các thời kỳ

Thủ đô Nhật trong Thời kỳ Kofun

 • Trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Ojin, Karushima và Yamato (Cung điện Akira) đã tồn tại.
 • Trong thời gian Thiên hoàng Nintoku trị vì, Naniwa và Settsu (Cung điện Takatsu) được xem là nơi quan trọng.
 • Trong thời gian triều đại của Thiên hoàng Richū, Cung điện Watasakura của Ihare Yamato được xây dựng.
 • Trong thời gian Thiên hoàng Hanzei cai trị, Tajikhi và Kawachi (cung điện Shibakaki) được xây dựng.
 • Trong thời gian Thiên hoàng Ingyō trị vì, có hai nhân vật quan trọng là Asuka và Yamato ở Cung điện Tohotsu.
 • Trong thời gian cai trị của Thiên hoàng Ankō, Isonokami Yamato (Cung điện Anaho) là một hoạt động được thực hiện.
 • Trong thời kỳ Thiên hoàng Yūryaku, Cung điện Hatsuse no Asakura ở Sakurai, Nara đã được xây dựng từ năm 457 đến 479.
 • Sakurai, Nara (Cung điện Iware no Mikakuri), từ năm 480 đến 484, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Seinei.
 • Cung điện Chikatsu-Asuka-Yatsuri, còn được gọi là Asuka-Yamato, nằm trong khoảng thời gian 485-487, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Kenzō.
 • Tenri, Nara (Cung điện Isonokami Hirotaka), từ năm 488 đến 498, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Ninken.
 • Trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Buretsu, Cung điện Nimiki tại Sakurai, Nara đã được xây dựng từ năm 499 đến năm 506.
 • Hirakata, Osaka (Cung điện Kusuba), 507-511, là một địa điểm nổi tiếng ở Osaka.
 • Trong thời kỳ trị vì của Thiên hoàng Keitai, Kyōtanabe, Kyoto (Cung điện Tsutsuki), từ năm 511 đến 518.
 • Nagaoka-kyō (Cung điện Otokuni) được thành lập từ năm 518 đến 526 trong thời kỳ cai trị của Keitai.
 • Sakurai, Nara (Cung điện Iware no Tamaho), nằm trong khoảng thời gian của triều đại Keitai, từ năm 526 đến 532.
 • Kashihara, Nara (Cung điện Magari no Kanahashi), 532-535, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Ankan.
 • Sakurai, Nara (Cung điện Hinokuma no Iorino) từ năm 535-539 trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Senka.
 • Thủ đô Nhật ở thời kỳ Asuka

 • Asuka và Yamato, hai cung điện Shikishima no Kanasashi, được xây dựng trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kimmei từ năm 540 đến 571.
 • Cung điện Kudara no Ohi, nằm ở Kōryō, Nara, đã được xây dựng vào năm 572-575.
 • Sakurai, Nara (Cung điện Osata no Sakitama hoặc Osada no Miya), từ năm 572 đến 585, trong thời kỳ trị vì của Thiên hoàng Bidatsu.
 • Trong thời kỳ trị vì của Thiên hoàng Yomei, Cung điện Iwareikebe no Namitsuki nằm ở Quận Shiki, Nara, tọa lạc tại địa chỉ 585-587.
 • Trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Sushun, Quận Shiki, Nara (còn được gọi là Cung điện Kurahashi no Shibagaki), nằm ở địa chỉ 587-592.
 • Trong thời gian cai trị của Thiên hoàng Suiko, có hai cung điện được gọi là Cung điện Toyura hoặc Toyura-no-miya, được biết đến với tên gọi Asuka và Yamato, tồn tại từ năm 593-603.
 • Asuka và Yamato (Cung điện Oharida hoặc Oharida-no-miya) từ năm 603 đến 629, trong thời kỳ cai trị của nữ hoàng Suiko.
 • Asuka và Yamato (Cung điện Okamoto hoặc Oakmoto-no-miya) từ năm 630 đến 636, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Jomei.
 • Cung điện Tanaka, còn được gọi là Tanaka-no-miya, nằm ở Kashihara, Nara và được xây dựng từ năm 636 đến 639.
 • Hoạt động như một công cụ rewrite tiếng Việt, tôi sẽ viết lại đoạn văn Input để nó trở nên sáng tạo hơn. Đoạn văn Input là “Kōryō, Nara (Cung điện Umayasakahoặc Umayasaka-no-miya, 640”.
 • Kōryō, Nara (còn được gọi là Cung điện Kudarahoặc Kudara-no-miya), đã được xây dựng vào năm 640-642.
 • Asuka và Yamato đã đến thăm Cung điện Oharida vào năm 642-643.
 • Trong thời gian trị vì của Thiên hoàng Kōgyoku, hoạt động của Asuka và Yamato tại Cung điện Itabukihoặc Itabuki no miya vào năm 643-645 được ghi nhận.
 • Trong thời gian Thiên hoàng Kōtoku trị vì, Cung điện Naniwa-Nagara no Toyosaki, còn được gọi là Osaka, đã được xây dựng từ năm 645 đến 654.
 • Trong thời gian Kōtoku trị vì, Asuka và Yamato (nằm ở Cung điện Itabuki) đã có quan hệ gắn bó mật thiết. Mã số điện thoại của họ là 655-655.
 • Asuka và Yamato, hai cung điện Kawahara hoặc Kawahara-no-miya, đã tồn tại từ năm 655.
 • Asuka và Yamato (Cung điện Okamoto hoặc Nochi no Asuka-Okamoto-no-miya), từ năm 656 đến năm 660, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Saimei.
 • Asakura, Fukuoka là nơi có Cung điện Asakura no Tachibana no Hironiwa (hay còn gọi là Asakure no Tachibana no Hironiwa-no-miya), nằm ở địa chỉ 660-66.
 • Osaka là nơi đặt Cung điện Naniwa-Nagara no Toyosaki, từ năm 661 đến 667.
 • Ōtsu, Shiga (Cung điện Ōmi Ōtsu hoặc Ōmi Ōtsu-no-miya) đã được xây dựng từ năm 667 đến năm 672, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Tenji và Thiên hoàng Kobun.
 • Asuka, Yamato (còn được gọi là Cung điện Kiyomihara hoặc Kiomihara-no-miya), từ năm 672 đến năm 694, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Temmu và Thiên hoàng Jito.
 • Cung điện Fujiwara, hay còn gọi là Fujiwara-kyō, đã tồn tại từ năm 694 đến 710, trong thời kỳ Thiên hoàng Mommu trị vì.
 • Thủ đô Nhật Bản vào thời kỳ Nara

 • Thời kỳ Heian-kyō (Cung điện Heian) diễn ra từ năm 794 đến 1180, trong thời gian Kammu và những vị khác đang trị vì.
 • Cung điện Fukuhara được xây dựng vào năm 1180, trong thời kỳ cai trị của Thiên hoàng Antoku.
 • Heian-kyō/Kyōto (Cung điện Heian), từ năm 1180 đến năm 1868.
 • Tokyo (còn được gọi là Kōkyo), từ năm 1868 đến năm 1956.
 • Chúng ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “thủ đô của Nhật Bản là gì?”. Nhật Bản là một quốc gia rất thú vị, bạn có thể khám phá về đất nước Mặt trời mọc này qua các bài viết dưới đây.

 • Nhật Bản là quốc gia nổi tiếng với sự sáng tạo và độc đáo, và dưới đây là 25 phát minh kỳ lạ mà chỉ có thể tìm thấy ở đất nước này.
 • Nhật Bản có văn hóa làm việc khắc nghiệt nhất trên thế giới, và dưới đây là một số hình ảnh mô tả về điều này.