Toán lớp 7 – thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức

Toán lớp 7 – thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức

Bí quyết giải bài toán rút gọn

Có nhiều dạng bài tập khác nhau về đơn thức và hệ số của từng đơn thức khi giải các bài toán thu gọn và chỉ ra bắc.

Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Dạng toán này giúp học sinh hiểu rõ về khái niệm bậc và hệ số của biểu thức. Đồng thời, nó cũng giúp rèn luyện kỹ năng tính toán các biểu thức lũy thừa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ bí quyết để làm dạng bài này.

 • Hãy sắp xếp các số có cùng cơ số, lũy thừa hoặc nhân tử gần nhau trước khi thực hiện tính toán.
 • Đơn thức, nếu có dấu “-” thì dấu sẽ đặt lên đầu câu.
 • Ghi nhớ những quy tắc cơ bản về lũy thừa. Khi nhân các lũy thừa, ta cộng các số mũ. Khi chia các lũy thừa, ta trừ các số mũ. Lũy thừa của một lũy thừa là tích của các số mũ.
 • Đây là một dạng bài toán bắt buộc phải làm trước khi rút gọn biểu thức. Vì vậy, khi làm bài này, các bạn cần phải cẩn thận.

  Những sai lầm khi xác định bậc và hệ số

  Bài toán thu gọn các đơn thức và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức là dạng toán cơ bản, tuy nhiên lại là dạng dễ làm sai nhất đối với học sinh. Phần xác định bậc và hệ số cũng có tình trạng tương tự.

  Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ rằng bậc của một đơn thức là tổng của các giá trị lũy thừa trong đơn thức đó. Hệ số của đơn thức là một hằng số không liên quan đến các biến.

  Có thể có hệ số âm hoặc dương. Để tìm hệ số, ta cần nhân tất cả các số nguyên với nhau để thu được hệ số của biểu thức.

  Hãy ghi nhớ kỹ khái niệm này để có thể làm bài tốt hơn. Dưới đây là các bài tập áp dụng giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

  Phần biểu thức đại số: Thu gọn các đơn thức sau và chỉ ra bậc, hệ số của từng đơn thức.

  Bài tập rèn luyện:

  1. 45x2yy3x5 = 45. X7. Y4 Bậc : 11. Hệ số là 45.Phép tính 45x2yy3x5 có kết quả là 45. X7. Y4 có bậc là 11. Hệ số của phép tính là 45.

  2. 12x^4y^5x^7(-5)x = -60x^16y^5 Bậc là 21. Hệ số là -60.

  Đầu vào: 3. -5x3yz7x5z2.(-7)xy(-z)3 = -35.X9.Y2.Z12 Bậc là 23. Hệ số là -35.Đầu ra: -35.X9.Y2.Z12 có bậc là 23 và hệ số là -35.

  Đầu tiên, ta tính (-2a2c3)3.A2b = -8. A8.B.C9Sau đó, ta thấy đây là một đa thức bậc 18 với hệ số là -8.

  5. 2a5b4c(-4a2c9).(-Ab2) = 8.A8.B6.C10 Bậc là 24. Hệ số là 8.Đáp án: 8a^8b^6c^10 = 24

  6. (2a5b4c)(-b2c3)2.(-Ab2)2016 = 2.A2021.B4040.C7 Bậc là 6068. Hệ số là 2.

  7. (-2a5b4c)2015.(-4a2c)2.(-Ab)3 = 22019.A10082.B8086.C2017 Bậc:20185. Hệ số là 22019.

  Trần Thị Nhung – Một người sưu tầm

  Hãy tải tài liệu ở đây mà không mất phí.

  Hãy tải tài liệu ở đây mà không mất phí.

  Hãy tải tài liệu ở đây mà không mất phí.