[Tổng hợp] Bãi luyện công và Địa điểm lưu rương Võ Lâm 1

I. Tổng hợp điểm lưu rương Võ lâm 1 và bản đồ luyện công từ 2x – 9x

Việc nắm bắt địa điểm luyện công và vị trí lưu rương rất cần thiết cho người chơi Võ Lâm 1.

Sau đây là Bảng hướng dẫn chi tiết:

Cấp Map Luyện CôngĐiểm lưu rươngĐường lên bãi 2xKiếm Các Tây NamThành ĐôThành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam La Tiêu SơnĐại LýĐại Lý => La Tiêu Sơn Kiếm Các Trung NguyênDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên Vũ Lăng SơnTương DươngBa Lăng Huyện Kiếm Các Tây BắcPhượng TườngPhượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc Tần LăngPhượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng Phượng Tường Bắc => Tần Lăng 3xVũ Di SơnĐại LýLâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn Thổ Phỉ ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động Thục Cương SơnDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn Phục Ngưu Sơn ĐộngDương ChâuDương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động Tuyết Báo Động Tầng 1Phượng TườngPhượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động Yến tử ĐộngTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động Miêu LĩnhTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh Kim Quang ĐộngPhượng TườngPhượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động Dược Vương Động Tầng 1Biện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động Khoái Hoạt LâmBiện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm Bạch Vân ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động 4xThanh Thành SơnThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn Điểm Thương Động Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động Điểm Thương SơnĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn Phục Ngưu Sơn TâyDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây Mật thất Thiếu LâmDương ChâuDương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm Mê cung Kê Quán ĐộngDương châu hoặc Đạo Hương thônBiên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động Hoàng Hà Nguyên ĐầuDương ChâuDương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu Tỏa Vân ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động Kinh Hoàng ĐộngThành ĐôThành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động Thần Tiên ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động 5xHưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động. Nghiệt Long ĐộngĐại LýLong Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động Ngọc Hoa ĐộngĐại LýNgũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3 Ác Bá Địa ĐạoĐại LýĐại Lý Phủ => Ác bá địa đạo Thiên Tâm ĐộngDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động Tường Vân Động Tầng 1Dương ChâuDương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động. Lưu Tiên Động Tầng 1Tương DươngLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động Đáy Động Đình hồ Tầng 1Nam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ Hưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động 6xThiên Tầm Tháp Tầng 3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 108 La Hán TrậnBiên KinhBiên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận Tường Vân Động Tầng 2,3,4Dương ChâuDương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4Biên KinhBiên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động Thanh Loa đảoBa Lăng HuyệnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được ) Hoành Sơn pháiNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái Dương Giác ĐộngĐại LýLong Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động 7xLong Nhãn ĐộngĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động Linh Cốc ĐộngDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động Lão Hổ ĐộngDương ChâuLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động Lâm Du QuanDương ChâuBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch Tường Vân Động Tầng 5Tương DươngDương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động. Lưu Tiên Động Tầng 5Tương DươngBiên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động Đại Tù ĐộngPhượng TườngBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động Tần Lăng Tầng 2Phượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng Phượng Tường Bắc => Tần Lăng Dược Vương Động Tầng 2Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động Thanh Loa đảo Sơn ĐộngNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động Đào Hoa NguyênNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên 8xNhạn Thạch ĐộngThành ĐôThành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động Lưỡng Thủy ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động Thanh Khê ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động. Vô Danh ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động Dương Trung ĐộngDương ChâuDương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động Chân núi Trường BạchTương DươngBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch Băng Hà ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động Tần Lăng Tầng 3Phượng TườngPhượng Tường Đông => Tần Lăng Phi Thiên ĐộngBiện KinhBiện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động Dược Vương Động Tầng 3Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động Sa mạc địa biểuLâm AnLong Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196 Phù Dung ĐộngThành ĐôThành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động 9xTiến Cúc ĐộngDương Châu, Đạo Hương ThônDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động Cán Viên ĐộngDương ChâuDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động Khoả Lang ĐộngPhượng TườngThần hành phù > Khoả Lang Động Trường Bạch Sơn NamPhượng TườngThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam Trường Bạch Sơn BắcBiện KinhThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc Dược Vương động tầng 4Biện KinhPhượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động Sa Mạc 1Lâm AnThần Hành Phù Sa Mạc 2Lâm AnThần Hành Phù Sa Mạc 3Lâm AnThần Hành Phù

>> Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa?>> Xem ngay top 100 sever Võ Lâm Lậu – Jx Private đông người chơi nhất tại: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau/

II. Những bản đồ sử dụng Thần Hành Phù Võ Lâm 1

 • Sa mạc Sơn Động 1;
 • Sa mạc Sơn Động 2;
 • Sa mạc Sơn Động 3;
 • Tiến Cúc Động;
 • Mạc Cao Quật;
 • Trường Bạch Sơn Nam;
 • Trường Bạch Sơn Bắc;
 • Khỏa Lăng Động;
 • Phong Lăng Độ;
 • Dược vương Động Tầng 4;
 • Cán Viên Động;
 • Tuyết báo Động Tầng 8.

Tổng hợp bãi luyện công nhanh cho 10 đại môn phái

KimMộcThủyHỏaThổ Thiếu Lâm Ngũ Độc Nga My Cái Bang Võ Đang Thiên Vương Đường Môn Thúy Yên Thiên Nhẫn Côn Lôn

Bài viết sau đây hướng dẫn cụ thể điểm lưu rương võ lâm 1 và chi tiết đường đi lên bãi luyện công, chúc các bạn sớm vang danh giang hồ.