Khi nào dùng ‘the’ trong tiếng Anh? – VnExpress

Chỉ một sự vật cụ thể

Trong tiếng Anh, đặc biệt là Anh-Mỹ, mạo từ “the” được dùng để chỉ một người, địa điểm hoặc sự vật cụ thể. Giả sử bạn đang ăn trưa tại một nhà hàng, nếu có súp, salad, burger và sandwich trong thực đơn, bạn có thể nói “I’ll have the spinach salad and the mushroom burger” (Cho tôi một salad rau spinach và burgers nấm). Nhà hàng có nhiều salad và burger nhưng bạn dùng “the” để chỉ loại cụ thể.

“I want to adopt the cat we saw yesterday” (Tôi muốn nhận nuôi con mèo chúng ta đã thấy hôm qua), nghĩa là bạn đang đề cập đến một đối tượng cụ thể, không phải bất kỳ con mèo nào cũng được.

“I’ll get the kids ready to go outside” (Tôi chuẩn bị cho bọn trẻ ra ngoài).

Với những sự vật mang tính độc đáo, duy nhất, bạn cũng dùng “the”: “the Universe” (vũ trụ), “the Sun” (Mặt trời), “the Earth” (Trái đất), “the White House” (Nhà Trắng), “the only one” (thứ duy nhất)…

Đôi khi, những danh từ không xác định vẫn có thể đi kèm “the”. Hãy xét ví dụ sau:

“I’m going to the store to get some potatoes” (Tôi chuẩn bị đến cửa hàng để mua một ít khoai tây).

“I’m going to the office” (Tôi đang đến văn phòng).

Đây là những câu mà các dữ kiện để xác định sự vật, sự việc bị ẩn đi. Chẳng hạn với “store”, người nói đã ngầm xác định sẽ đến cửa hàng bán rau củ để mua khoai tây, còn “office” chính là nơi bạn làm việc.

Chỉ một nhóm

“The” được dùng để nói về các nhóm nói chung.

“The English and the Italians played in the World Cup” (Cả người Anh và Italy đã chơi ở World Cup).

“The elderly (older people) have different needs than the young” (Người cao tuổi có nhu cầu khác giới trẻ).

Nói về địa lý, tổ chức

Tiếng Anh không dùng “the” với hầu hết quốc gia. Chẳng hạn, bạn sẽ không nói “the Germany” (nước Đức), “the France” (nước Pháp).

Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ. Đó là khi nhắc đến những quốc gia bao gồm (hoặc được tạo thành) từ nhiều vùng đất, lãnh thổ, tiểu bang hoặc hải đảo: “the Philippines” (nước Philippines), “the Bahamas” (nước Bahamas), “the Netherlands” (nước Hà Lan), “the United Kingdom” (nước Anh), “the United States” (nước Mỹ)…

Ngoài ra, bạn cần dùng “the” trước tên Đại Dương, sông, biển, vịnh và các dãy núi: “the Indian Ocean” (Ấn Độ dương), “the Mississippi river” (sông Mississippi), “the Caspian sea” (biển Caspi), “the Bering strait” (eo biển Bering), “the Gulf of Mexico” (vịnh Mexico)…

Với tên các tổ chức, giải đấu, bạn cũng cần có “the” đứng phía trước: “the European Union” (Liên minh châu Âu), “the United Nations” (Liên Hợp Quốc), “the World Cup”…

Nhắc đến nhạc cụ

Trước các loại nhạc cụ, bạn cũng cần dùng “the”.

“Can you play the guitar?” (Anh biết chơi ghi ta không?)

“The piano is my favourite instrument” (Piano là nhạc cụ ưa thích của tôi).

Chỉ thứ tự và dùng trong câu so sánh cao nhất

“The” đứng trước các số thứ tự, ví dụ “the first” (đầu tiên, thứ nhất), “the second” (thứ hai), “the third” (thứ ba), “the eighteen” (thứ 18)… Trong câu so sánh nhất, “the” cũng đi kèm các từ “most”, “best”, “worst”…

“The first time we met, I knew you were the only one for me. And I knew this would be the last time I’d fall in love. The worst days of my life are behind me now. I want to spend the best part of my life with you” (Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã biết em là điều duy nhất với mình. Và anh biết đây là lần cuối cùng mình yêu. Những ngày tệ nhất trong đời anh đã trôi về phía sau. Anh muốn dành phần tốt đẹp nhất của cuộc đời với em).

Một số trường hợp khác biệt giữa Anh-Anh và Anh-Mỹ

Từ, nhóm từ Anh-Mỹ Anh-Anh Hospital (bệnh viện) “I was in the hospital” (Tôi đã ở bệnh viện) “I was in hospital” Market (chợ) “We went to the market” (Chúng tôi đi chợ) “We went to market” Seasons of the year (Mùa trong năm) “He wears warm clothes in the winter” (Anh ấy mặc áo ấm vào mùa đông) “He wears warm clothes in winter” Days of the week (ngày trong tuần) “She went there on Monday” (Cô ấy đã đến đây vào thứ hai) “She went there on the Monday”

Thanh Hằng (Theo FluentU)