Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu Quận, Huyện

Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu Quận, Huyện

Với tổng diện tích lên đến 1409 km2 và sự hiện diện của 1235171 cư dân vào năm 2019 cùng mã số xe là 65, thành phố Cần Thơ được phân chia thành 5 quận và 4 huyện. Nơi đây có tất cả 85 đơn vị hành chính, bao gồm 44 phường, 36 xã và 5 thị trấn.

Stt Đơn vị Tên
1 Quận Quận Ninh Kiều
2 Quận Quận Ô Môn
3 Quận Quận Bình Thuỷ
4 Quận Quận Cái Răng
5 Quận Quận Thốt Nốt
6 Huyện Huyện Vĩnh Thạnh
7 Huyện Huyện Cờ Đỏ
8 Huyện Huyện Phong Điền
9 Huyện Huyện Thới Lai

Xem vị trí Thành phố Cần Thơ Trên bản đồ gmap

Quận Ninh Kiều là một quận thuộc thành phố Cần Thơ, có tổng cộng 13 đơn vị hành chính, trong đó gồm 13 phường. Dưới đây là danh sách các đơn vị hành chính tại Quận Ninh Kiều: Phường Cái Khế, Phường An Hòa, Phường Thới Bình, Phường An Nghiệp, Phường An Cư, Phường An Hội, Phường Tân An, Phường An Lạc, Phường An Phú, Phường Xuân Khánh, Phường Hưng Lợi, Phường An Khánh và Phường An Bình.

Quận Ô Môn là một Quận thuộc Thành phố Cần Thơ và bao gồm 7 đơn vị hành chính, trong đó có 7 Phường. Danh sách các đơn vị hành chính của Quận Ô Môn gồm Phường Châu Văn Liêm, Phường Thới Hòa, Phường Thới Long, Phường Long Hưng, Phường Thới An, Phường Phước Thới và Phường Trường Lạc.

Quận Bình Thuỷ là một quận thuộc thành phố Cần Thơ và có 8 đơn vị hành chính, gồm 8 phường. Dưới đây là danh sách các đơn vị hành chính của Quận Bình Thuỷ bao gồm Phường Bình Thủy, Phường Trà An, Phường Trà Nóc, Phường Thới An Đông, Phường An Thới, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Hòa và Phường Long Tuyền.

Quận Cái Răng là một Quận trực thuộc Thành phố Cần Thơ, gồm tổng cộng 7 đơn vị hành chính bao gồm 7 Phường. Danh sách các đơn vị hành chính của Quận Cái Răng gồm có Phường Lê Bình, Phường Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Phường Ba Láng, Phường Thường Thạnh, Phường Phú Thứ và Phường Tân Phú.

Quận Thốt Nốt là một quận thuộc Thành phố Cần Thơ với 9 đơn vị hành chính, gồm 9 phường. Danh sách các đơn vị hành chính của Quận Thốt Nốt bao gồm: Phường Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Phường Thuận An, Phường Tân Lộc, Phường Trung Nhứt, Phường Thạnh Hoà, Phường Trung Kiên, Phường Tân Hưng và Phường Thuận Hưng.

Danh sách các đơn vị hành chính tại Huyện Vĩnh Thạnh bao gồm 2 Thị trấn và 9 Xã, gồm Thị trấn Vĩnh Thạnh, Thị trấn Thanh An, Xã Thạnh Mỹ, Xã Vĩnh Trinh, Xã Thạnh An, Xã Thạnh Tiến, Xã Thạnh Thắng, Xã Thạnh Lợi, Xã Thạnh Qưới và Xã Thạnh Lộc, cùng với Xã Vĩnh Bình. Huyện Vĩnh Thạnh thuộc Thành phố Cần Thơ.

Huyện Cờ Đỏ là một huyện trực thuộc thành phố Cần Thơ và gồm 10 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 9 xã. Dưới đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc huyện Cờ Đỏ: Thị trấn Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng, xã Thới Hưng, xã Đông Hiệp, xã Đông Thắng, xã Thới Đông, xã Thới Xuân, xã Trung An và xã Trung Thạnh.

Bao gồm Thị trấn Phong Điền và 6 xã, danh sách các đơn vị hành chính nằm trong Huyện Phong Điền. Huyện này là một trong những huyện trực thuộc Thành phố Cần Thơ, với tổng cộng 7 đơn vị hành chính, trong đó có Nhơn Ái, Giai Xuân, Tân Thới, Trường Long, Mỹ Khánh và Nhơn Nghĩa.

Danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Thới Lai gồm 1 Thị trấn và 12 Xã, với tên lần lượt là Thị trấn Thới Lai, Xã Thới Thạnh, Xã Tân Thạnh, Xã Xuân Thắng, Xã Đông Bình, Xã Đông Thuận, Xã Thới Tân, Xã Trường Thắng, Xã Định Môn, Xã Trường Thành, Xã Trường Xuân, Xã Trường Xuân A và Xã Trường Xuân B. Huyện Thới Lai thuộc Thành phố Cần Thơ.