Công ty cổ phần cần bao nhiêu thành viên ?

Số lượng thành viên tối thiểu để thành lập công ty cổ phần là 03 thành viên và phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Khác với các loại công ty khác, công ty cổ phần chỉ có thể được thành lập khi có đủ số lượng thành viên. Vậy, công ty cổ phần gồm bao nhiêu thành viên và số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần là bao nhiêu?

Luật Hồng Phúc sẽ trả lời thắc mắc này của khách hàng theo cách sau đây.

Khái niệm công ty cổ phần là gì ?

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có

Vốn điều lệ được phân thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Công ty cổ phần tối thiểu bao nhiêu thành viên ?

Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không có giới hạn về số lượng tối đa.

Cổ đông trong công ty cổ phần chịu trách nhiệm như thế nào ?

Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ liên quan đến tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã đóng góp vào doanh nghiệp.

Quyền của các cổ đông

Mọi cổ đông có quyền tự do nhượng lại cổ phần của mình cho người khác.

SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN ÍT NHẤT ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần

Số lượng cổ đông tối thiểu khi thành lập công ty cổ phần theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 là 03 người và không có hạn chế về số lượng tối đa.

Theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần mới thành lập cần ít nhất 03 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập. Trong trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.

Như vậy công ty cổ phần có ít nhất là 03 người.

Khi công ty cổ phần được thành lập, nếu số lượng cổ đông tối thiểu không đủ 3 người thì phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác.

  • Công ty cổ phần cần có cổ phần nào?
  • Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức doanh nghiệp như thế nào?
  • Những vấn đề căn bản của công ty cổ phần là gì?
  • Không có quy định về số lượng cổ đông tối đa cho một công ty cổ phần theo Luật Doanh Nghiệp 2020.
  • Ý nghĩa của công ty cổ phần.
  • Vốn statut của công ty cổ phần là ?
  • Khái niệm doanh nghiệp cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020.
  • Tìm hiểu về doanh nghiệp cổ phần.
  • Luật Hồng Phúc là một tổ chức được thành lập với mục tiêu cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp về thành lập doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và các dịch vụ khác cho doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa chi phí. Với sứ mệnh này, chúng tôi đã xây dựng được lòng tin và trở thành đối tác đáng tin cậy của hơn 800 doanh nghiệp trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng về cả chất lượng và giá trị đáng đồng tiền bát gạo.