Round Up là gì và cấu trúc cụm từ Round Up trong câu Tiếng Anh

Hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hay các công việc hằng ngày. Do vậy, để sử dụng và giao tiếp tiếng Anh một cách tốt nhất thì bạn cần nắm vững các từ vựng. Trong đó phải kể đến cụm từ Round up. Với những băn khoăn về cụm từ Round up là gì thì Studytienganh sẽ giải đáp ngay cho bạn trong bài viết dưới đây, đừng bỏ lỡ nhé!

1. Round Up nghĩa là gì?

Round Up được dịch sang nghĩa tiếng viết là làm tròn, bao vây, tập trung hay bao chung quanh.

round up là gì

Round up là gì trong tiếng anh?

Round Up được phát âm theo hai cách như sau trong tiếng anh:

Theo Anh – Anh: [ raund ʌp]

Theo Anh – Mỹ: [ raʊnd ʌp]

2. Cấu trúc và cách dùng cụm từ Round Up trong câu tiếng anh

Round Up đóng vai trò là cụm động từ trong câu thường được dùng với các cấu trúc như sau: Ngoài ra, Round Up được sử dụng trong các trường hợp nếu cảnh sát hoặc quân đội vây bắt một số người, họ sẽ bắt hoặc bắt họ.

Round up dùng để tập hợp người, động vật hoặc mọi thứ vào một nơi, tập hợp chúng lại với nhau.

round up + something/someone

Ví dụ:

 • The farmers on the farm are rounding up the cattle.
 • Những người nông dân trong trang trại đang quây tròn đàn gia súc.

Dùng để tìm và tập hợp một nhóm động vật hoặc người lại với nhau hoặc để tăng một số thành số nguyên hoặc số đơn giản gần nhất

round + something/somebody + up

Ví dụ:

 • It was $115.95, so I rounded it up to $116.
 • Đó là $ 115,95, vì vậy tôi đã làm tròn thành $ 116.

round up là gì

Cách dùng từ Round up trong câu

Bên cạnh cụm từ Round up thì dưới đây Round còn được sử dụng với các cụm từ khác như sau:

Cụm từ

Cách dùng

round something out

để hoàn thành một cái gì đó

round something off

để làm cho thứ gì đó nhọn hoặc sắc thành hình dạng cong, mịn bằng cách chà xát

round on somebody/something

đột ngột quay lại và tấn công ai đó hoặc thứ gì đó, để chỉ trích ai đó đã chỉ trích bạn

round something down

để giảm một số thành số nguyên hoặc số đơn giản gần nhất

3. Ví dụ Anh Việt về Round up

Để giúp các bạn hiểu hơn về cụm từ Round up là gì cũng như cách sử dụng từ trong các cuộc giao tiếp hằng ngày thì dưới đây Studytienganh sẽ chia sẻ cho bạn những ví dụ cụ thể dưới đây:

 • For this problem, you need to round up the decimals so that they fit the object in the lesson.
 • Đối với bài toán này, bạn cần làm tròn số thập phân sao cho phù hợp với đối tượng trong bài.
 • This is a specific type of income management or earnings rounding up behavior.
 • Đây là một loại quản lý thu nhập cụ thể hoặc hành vi làm tròn thu nhập.
 • We will round up the news in the program that is broadcast at 9 pm every Tuesday.
 • Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức trong chương trình được phát sóng vào lúc 21h thứ 3 hàng tuần.
 • All students round up at the school yard at 10 o’clock, ask all of you to do it seriously.
 • Toàn thể học sinh tập trung tại sân trường lúc 10 giờ, yêu cầu tất cả các bạn nghiêm túc thực hiện.
 • He has just started working on the farm and it seems difficult for him to round up to catch chickens.
 • Anh ấy mới bắt đầu làm việc ở trang trại và có vẻ khó khăn cho anh ấy để vây bắt đàn gà.
 • We again round up you with a quick spin from our network.
 • Chúng tôi lại mang đến cho bạn một vòng quay nhanh từ mạng của chúng tôi.
 • Can you help me round up all the guests for tomorrow?
 • Bạn có thể giúp tôi tổng hợp tất cả các khách mời cho ngày mai được không?
 • The little chickens have run out of the coop, they are trying to catch them round up but it seems difficult.
 • Những chú gà nhỏ đã chạy ra khỏi chuồng, họ đang cố gắng bắt chúng lại nhưng có vẻ khó khăn.
 • We will round up all customer questions and statistics into the report.
 • Chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi của khách hàng và thống kê vào báo cáo.
 • The school held a round up ceremony at the large hall to award diplomas to students this weekend.
 • Nhà trường tổ chức lễ tổng kết tại hội trường lớn để trao bằng cho sinh viên vào cuối tuần này.
 • In the US, when taking a taxi, drivers will round up to the nearest dollar.
 • Ở Mỹ, khi đi taxi, các tài xế sẽ làm tròn đến đồng đô la gần nhất.
 • We can round up that decimal to an integer to make the calculation easier.
 • Chúng ta có thể làm tròn số thập phân đó thành một số nguyên để tính toán dễ dàng hơn.

round up là gì

Một số ví dụ cụ thể về Round up

4. Một số cụm từ liên quan

 • round up function: hàm làm tròn lên
 • to round up: làm tròn lên
 • round-up: cuộc vây bắt/sự thâu tóm
 • round up numbers: làm tròn số
 • round up the sheep: quây tròn con cừu
 • round up session: làm tròn phiên

Bài viết trên là lời giải đáp về Round up là gì? Với những thông tin về ngữ nghĩa, cách dùng cũng như các cụm từ liên quan đến Round up, Studytienganh hy vọng rằng có thể giúp bạn sử dụng trong các cuộc giao tiếp hằng một cách tốt nhất. Chúc bạn đạt nhiều thành tích trong học tập và công việc nhé!