PPE trong kế toán là gì? Tầm quan trọng PPE trong doanh nghiệp

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ yếu tố âm thanh.

Với những bạn làm kế toán chuyên nghiệp, cụm từ PPE không còn xa lạ. Tuy nhiên, đối với những bạn học sinh, sinh viên mới ra trường hoặc những người không theo chuyên ngành kế toán, câu hỏi “PPE trong kế toán là gì?” Thường được đặt ra. Bài viết này sẽ trả lời cho bạn về PPE trong kế toán, bao gồm phân loại và tầm quan trọng của PPE trong doanh nghiệp. Mời bạn tìm hiểu thêm tại timviecc365.Vn.

Công việc Kế toán – Kiểm toán.

1. PPE trong kế toán là gì?

PPE, còn được gọi là fixed assets trong doanh nghiệp, là một loại tài sản cố định thuộc phần tài sản dài hạn (non current assets).

Property, plant and equipment được biết đến như một thuật ngữ khác để chỉ tài sản cố định. Khi sử dụng trong các báo cáo bằng tiếng Anh và số lượng tài sản cố định không lớn, chúng ta sẽ gọi tài sản cố định là Property, plant and equipment.

PPE trong kế toán là gì?
PPE trong kế toán là gì?

Trong báo cáo cân đối kế toán của các công ty, chúng ta có thể thấy rằng tài sản cố định (ppe) được phân chia thành hai tài khoản chính là:.

Tài sản vô hình, bao gồm các phần mềm máy tính, sáng chế khoa học và công thức sản xuất, được xem là tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định (property, plant and equipment) bao gồm các tài sản như nhà cửa, máy móc, đất đai, phân xưởng, thiết bị… Đây là các tài sản được cố định.

Tài sản cố định trong bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng, là nguồn vật liệu chuyên dùng trong hoạt động sản xuất, có giá trị lớn và có thể sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất. Các tài sản này có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên được xem là tài sản cố định. Để hiểu rõ hơn về tài sản cố định, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

2. PPE – Tài sản cố định vô hình – Tài sản cố định hữu hình

2.1. PPE – Tài sản cố định vô hình

Tài sản vô hình, hay còn gọi là tài sản cố định vô hình, là những tài sản cố định không có hình thái vật chất. Chúng thể hiện giá trị đã được đầu tư và mang lại lợi ích kinh tế lâu dài khi được sử dụng trong sản xuất. Thời gian sử dụng của tài sản này kéo dài trên một năm. Dưới đây là một số ví dụ để làm rõ hơn về tài sản vô hình.

Ví dụ: Các tài sản vô hình của một doanh nghiệp bao gồm các tài sản sau đây.

Quyền sở hữu và sử dụng đất.

Nhờ vào sự sáng tạo của bằng sáng chế, những phát minh trở nên đáng giá và quan trọng.

Quyền sở hữu tác phẩm.

Phần mềm máy tính là một công cụ quan trọng trong việc thao tác và xử lý dữ liệu trên máy tính.

Thương hiệu sản phẩm…

… Đây được xem là những tài sản phi vật thể mà bạn có thể thường xuyên thấy trong các báo cáo tài chính thường được tạo ra.

Việc làm trong lĩnh vực kế toán hành chính.

2.2. PPE – Tài sản cố định hữu hình

Các tài sản cố định hữu hình (PPE) là những tài sản cố định có hình thái vật chất và được phân loại vào các nhóm cụ thể sau đây.

Nhóm tài sản cố định hữu hình bao gồm các công trình như nhà cửa, kiến trúc, có giá trị lớn và được xây dựng để phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các tài sản này bao gồm nhà kho, hàng sao, sân bãi, trụ sở làm việc và các công trình đi kèm như đường xá, công trình phụ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh.

PPE – Tài sản cố định hữu hình
PPE – Tài sản cố định hữu hình

Nhóm tài sản cố định hữu hình tiếp theo là máy móc và thiết bị. Đây là tất cả các loại máy móc và thiết bị được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất, thiết bị công tác và dây chuyền công nghệ. Tất cả những máy móc và thiết bị này có giá trị và thời gian sử dụng trên một năm và được xếp vào nhóm tài sản cố định hữu hình.

Phương tiện vận chuyển và thiết bị truyền dẫn là những công cụ quan trọng trong quá trình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp và công ty. Chúng được coi là tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp.

Các công cụ và thiết bị sử dụng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm thiết bị điện tử, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng và máy hút ẩm. Những thiết bị này cũng được xem là tài sản cố định hữu hình và được liệt kê trong danh sách.

Tài sản cố định hữu hình bao gồm vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gia cầm, vườn cây ăn quả và vườn cafe.

Các tài sản cố định khác như tranh ảnh và tác phẩm nghệ thuật cũng được xem như tài sản cố định hữu hình, ngoài những tài sản đã được liệt kê trước đó.

2.3. Những tài sản không phải là tài sản PPE

Ngoài các tài sản cố định hữu hình, dưới đây là những tài sản không được xem là tài sản cố định bao gồm chi phí đào tạo nhân viên, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo và pr, chi phí mua tài liệu kỹ thuật sản xuất, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại… Nhân viên kế toán cần phân biệt rõ đâu là tài sản cố định hữu hình và đâu là tài sản vô hình, để tính toán tài sản của doanh nghiệp chính xác.

Công việc nhân viên kế toán.

3. Tiêu chuẩn khi xác định của PPE

PPE là thuộc vào danh mục tài sản dài hạn, đây là những tài sản có giá trị sử dụng và có thể thu hồi vốn, có chu kỳ luân chuyển trong hoạt động kinh doanh và thời gian sử dụng lâu hơn 1 năm được gọi là tài sản cố định dài hạn.

Tài sản cố định và tài sản lưu động là hai loại tài sản quan trọng trong danh mục tài sản của doanh nghiệp để phân phối và sử dụng. Tài sản cố định đại diện cho những tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp và chúng mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn khi xác định của PPE
Tiêu chuẩn khi xác định của PPE

Để xác định đúng phân loại PPE trong kế toán, có ba tiêu chuẩn để đánh giá một loại tài sản có phải là PPE hay không. Dưới đây là ba tiêu chuẩn.

Để xếp một tài sản vào danh mục tài sản cố định, tài sản đó cần đem lại lợi ích từ việc sử dụng. Lợi ích của tài sản cố định này thể hiện qua việc tăng doanh thu cho doanh nghiệp khi sử dụng.

Một yếu tố khác cần xem xét khi đề cập đến tài sản PPE là thời gian sử dụng của nó. Tài sản PPE được xem là những tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm. Mục đích của tiêu chuẩn này là bổ sung cho tiêu chuẩn trước đó, nhằm đánh giá lợi ích kinh tế mà tài sản đó mang lại trong những năm tới.

Các tài sản cố định phải có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên và phải tuân theo quy định tài chính hiện hành của Việt Nam.

3 tiêu chí để xem xét khi thêm một tài sản vào danh mục ppe mà kế toán cần biết để báo cáo tài chính chính xác.

Người muốn tìm công việc.

4. Cách xác định nguyên giá của PPE

Có thể xác định giá trị thực của tài sản cố định và trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) bằng cách ghi nhận giá trị ban đầu của chúng.

Nguyên giá của ppe bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động. Dưới đây là danh sách các chi phí bạn có thể tham khảo.

Cách xác định nguyên giá của PPE
Cách xác định nguyên giá của PPE

Giá trị mua hàng trên hóa đơn sẽ được tính sau khi khấu trừ chiết khấu thương mại và các khoản giảm giá khác.

Các chi phí chuẩn bị địa điểm, vận chuyển và lắp đặt đều được tính toán.

Khi chạy thử sản phẩm, chi phí chuyên gia và chi phí chạy thử sẽ được trừ đi từ tiền thu được sau khi bán sản phẩm.

Chi phí nhân viên phát sinh trực tiếp, chi phí dự kiến cho việc tháo dỡ tài sản và khôi phục địa điểm về trạng thái ban đầu.

PPE không bao gồm giá trị ban đầu.

Trong quá trình hình thành và nâng cấp tài sản, đã xảy ra sự thiếu hụt vượt quá mức định trước.

Chi phí quản lý và chi phí sản xuất chung, cùng với chi phí lắp đặt và chi phí trước vận hành.

Trước khi tài sản đạt được hiệu suất yêu cầu, cần phải tiến hành các hoạt động vận hành ban đầu.

Tài sản đã được trừ vào chi phí đào tạo nhân viên và hợp đồng bảo dưỡng.

5. Tầm quan trọng của PPE khi lập bảng cân đối kế toán

Từ những thông tin được chia sẻ ở trên, chúng ta nhận thấy ppe đóng vai trò quan trọng trong công ty, doanh nghiệp. Tài sản cố định là phần quan trọng trong công ty, doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của công ty, doanh nghiệp. Khi kế toán xác định số lượng tài sản chính xác trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể hiểu được năng lực của mình và biết được các trang thiết bị cơ sở vật chất và số lượng tài sản cố định của mình để tạo bảng cân đối chi tiết nhất. Từ việc hiểu rõ tài sản cố định, chúng ta có thể biết các cách để đầu tư và phát triển doanh nghiệp của mình.

Tầm quan trọng của PPE khi lập bảng cân đối kế toán
Tầm quan trọng của PPE khi lập bảng cân đối kế toán

Về mặt hiện vật, việc nắm bắt tài sản cố định sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát và theo dõi tài sản của mình. Điều này giúp doanh nghiệp có thể phát triển theo hướng phù hợp với tiềm năng hiện có và theo dõi quá trình tái đầu tư để sản xuất kinh doanh.

Hy vọng rằng những chia sẻ về PPE trong lĩnh vực kế toán đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về khái niệm PPE và giúp các quản lý và kế toán hiểu biết sâu hơn về tài sản cố định. Điều này giúp phân biệt rõ ràng giữa tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình, từ đó có những bản cân đối kế toán chính xác nhất. Để có thêm thông tin và chia sẻ về PPE, bạn có thể truy cập trang timviec365.Vn. Chúc bạn thành công trong công việc của mình.

Công ty đang tìm kiếm nhân viên cho các vị trí công việc.

Các từ khóa tương quan.

Chuyên mục.