Opposed đi với giới từ gì và bài tập vận dụng có đáp án

Việc đi với giới từ nào là điều mà nhiều người học tiếng Anh quan tâm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp các kiến thức liên quan đến “opposed”, bao gồm nghĩa của nó và các giới từ đi kèm. Cuối bài viết, chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn bài tập để củng cố kiến thức.

Opposed nghĩa là gì?

Opposed nghĩa là gì
Opposed nghĩa là gì

“Opposed” được tạo thành từ động từ nguyên mẫu “Oppose”, có nghĩa là phản đối một cách mạnh mẽ và gay gắt. Có những dạng khác của động từ “Oppose” tương ứng với các thì trong tiếng Anh, như sau:

Dạng nguyên mẫu Dạng chia quá khứ Dạng hoàn thành Dạng tiếp diễn
Oppose Opposed Opposed Opposing

“Opposed” có thể được sử dụng ở dạng quá khứ hoặc hoàn thành. Ngoài ra, nếu xem xét tính chất của câu, “Opposed” là một hình thức được sử dụng trong câu bị động, có nghĩa là “bị phản đối, bị đối lập, bị ngược lại”.

Ví dụ:.

 • Quan điểm của cô ấy chống đối với quan điểm của tôi khi nói đến vấn đề này.
 • Bạn đã phản đối ý kiến của cô ấy, phải không?
 • Opposed đi với giới từ gì
  Opposed đi với giới từ gì

  Trong câu chủ động, thì “oppose” không được kết hợp với giới từ. Thường ta gặp các cấu trúc sau:

  Đã đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất!

  Để có thể gặp tư vấn viên, vui lòng nhấp chuột vào đây.

 • Phản đối ai đó hoặc cái gì đó được hiểu là không đồng ý hoặc chống lại.
 • Phản đối việc làm điều gì: có nghĩa là phản đối thực hiện một công việc nào đó.
 • Phản đối ai đó hoặc cái gì đó làm điều gì đó.
 • Opposed thường sử dụng với giới từ “to” trong câu. Cấu trúc của nó là “Be opposed to sth”, có nghĩa là phản đối cái gì (opposed thường đóng vai trò như một tính từ).

  Examples Meaning
  Linh is bitterly opposed to the war between Russia and Ukraine. Linh phản đối kịch liệt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
  My father is strongly opposed to my learning to dance. Ba tôi phản đối mạnh mẽ việc tôi học nhảy.

  Cấu trúc “Be opposed by sb/sth” có nghĩa là bị phản đối bởi ai hoặc cái gì. Ngoài ra, từ “opposed” cũng đi kèm với giới từ “by”.

  Examples Meaning
  The war between Russia and Ukraine is bitterly opposed by Linh. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine thì bị phản đối kịch liệt bởi Linh.
  My learning to dance is strongly opposed by my father. Việc học nhảy của tôi bị phản đối kịch liệt bởi ba tôi.

  Cách dùng “as opposed to”

  “Cụm từ” As opposed to “có nghĩa là” hơn là, thay vì “. Nó cũng có thể được thay thế bằng cụm từ “Instead of” và “Rather than”. Cấu trúc của nó như sau:.

 • Thay vì + Ving/sth.
 • Examples Meaning
  I prefer traveling alone to going with friends = I prefer to travel alone, as opposed to going with my friends. Tôi thích đi du lịch một mình hơn là đi cùng với những người bạn.
  My salary this month is 4000$ as opposed to 3000$ for last month. Lương của tôi tháng này là 4000 đô thay vì là 3000 đô như tháng trước.

  Áp dụng “As opposed to” trong bài thi IELTS

  Cụm từ “So sánh với việc V/sth” thường được sử dụng để so sánh, đối chiếu và thường xuất hiện trong các bài viết Task 1.

  Ví dụ:. The inflation numbered 8 percent this year as opposed to 9 percent for last year (Lạm phát năm nay là 8% so với năm ngoái là 9%)

  Trong tiếng Anh Quite đi với giới từ gì? Cách sử dụng Quite

  Bài tập rèn luyện

  Hãy lựa chọn “to” hoặc “by” để hoàn thành các câu sau đây:

 • Năm 2013, chính phủ Anh đã phản đối lệnh cấm này.
 • Tôi cho rằng chúng ta nên ngừng hoạt động của những kẻ khủng bố đó, thay vì ……… Đuổi theo cô ấy.
 • John thích chơi bóng chuyền, ngược lại với việc chơi game điện tử.
 • Cô ấy phát hiện mình đối đầu với người bạn thân của mình.
 • Các ý tưởng này đối lập với hành động của cô ấy.
 • Đáp án.

 • By.
 • To.
 • To.
 • By.
 • To.
 • Bài viết này cung cấp kiến thức về sự tương phản của opposed với các giới từ, ý nghĩa và cách sử dụng. Mong rằng các bạn có thể hiểu rõ kiến thức này và áp dụng nó một cách hiệu quả khi học Tiếng Anh. Hãy đảm bảo theo dõi chuyên mục Grammar để nắm vững các chủ điểm ngữ pháp quan trọng nhé!