Nhiệt độ tuyệt đối là gì? Viết công thức định luật Sác -lơ và đường đẳng tích tương ứng trong nhiệt giai Ken -vin.

Một chuyên gia về nhiệt độ có tên là ông được đề xuất bởi Ken-vin. Theo đó, khoảng cách nhiệt độ 1K (kí hiệu của Ken-vin) tương đương với khoảng cách 1oC. Nhiệt độ tuyệt đối không (0K) tương đương với 273oC.

Nhiệt độ được đo bằng đơn vị nhiệt giai Ken-vin được gọi là nhiệt độ tuyệt đối.

Trong phạm vi nhiệt giai Ken-vin, T được xác định là nhiệt độ, và trong phạm vi nhiệt giai Xen-xi-út, t có giá trị tương đương với nhiệt độ đó. Do đó, T có giá trị bằng tăng thêm 273.

Trong lý thuyết nhiệt độ Ken-vin, định luật Sác-lơ được biểu diễn bởi công thức PT= hằng số.

Đường đẳng dung tích (p, T) tương ứng với hình 111 là một nửa đường thẳng có đường kéo dài đi qua điểm xuất phát của hệ tọa độ. Tương ứng với các khối lượng khí khác nhau, sẽ có các đường đẳng dung tích khác nhau. Trong hình 105, đường đẳng dung tích trên đại diện cho một khối lượng khí nhỏ hơn so với đường dưới.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Đăng ký tài khoản VIP.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm nhiệt độ ban đầu của khí khi thể tích khí tăng thêm 110 lần so với thể tích ban đầu khi đun nóng đẳng áp một khối khí lên đến 47oC.

Câu 2:

Để thêm 7 lít không khí áp suất 5.105N/m2 vào trong săm, cần sử dụng một bơm tay có chiều cao là h=50cm và đường kính là d=5cm. Để đạt được điều này, cần bơm trong một khoảng thời gian nhất định. Áp suất ban đầu của săm bằng áp suất khí quyển là 105N/m2. Mỗi lần bơm kéo dài 2,5s. Trong quá trình bơm, nhiệt độ không khí không thay đổi.

Câu 3:

Biết khối lượng khí không đổi.

a) Chất khí ở 0oC có áp suất 5atm. Tính áp suất của nó ở 137oC.

b) Chất khí ở 0oC có áp suất po, cần đun nóng chất khí lên bao nhiêu độ để áp suất của nó tăng lên 4 lần?

Câu 4:

Bình sắt dung tích 62 lít chứa khí hydrogen ở áp suất 4,5 mega pascal và nhiệt độ 27 độ C. Tính số lượng bóng bay dung tích 8,5 lít, được bơm từ bình này đến áp suất 1,05 x 10^5 pascal, với nhiệt độ khí trong bóng bay là 13 độ C.

Câu 5:

Khi mở khóa K nhẹ nhàng để hai bình khí thông với nhau, áp suất của hỗn hợp khí là p = 2,55at và nhiệt độ không đổi. Hai bình chứa hai loại khí khác nhau với tích thể tích lần lượt là V1=3lít và V2=4,5lít. Các bình được nối với nhau qua một ống nhỏ có khóa K. Ban đầu, khóa K được đóng, áp suất trong các bình là p1=1,6at và p2=3,4at. Giả sử không có tác dụng hóa học xảy ra khi hai khí tiếp xúc.

Câu 6:

Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu nếu khí bị nén đẳng nhiệt từ 9 lít đến 6 lít và áp suất tăng thêm Δp=40kPa?

Câu 7:

Trong vật chứa được đổ khí ở nhiệt độ 57oC dưới áp suất 280kPa, sau đó vật chứa được di chuyển đến một nơi có nhiệt độ 86oC. Tính độ gia tăng áp suất của khí trong vật chứa.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK