Ngôn ngữ lập trình C là gì? – Tại sao sử dụng C?

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ máy tính thông dụng được sử dụng để phát triển các ứng dụng và chương trình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc viết mã để in ra chuỗi “Hello World”:“`c#include int main() { printf(“Hello World”); return 0;}“`

Đây là một công cụ giúp bạn viết lại đoạn văn tiếng Việt để tạo ra một phiên bản sáng tạo hơn. Bạn chỉ cần nhập đoạn văn cần viết lại và công cụ sẽ trả về đoạn văn đã được viết lại mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

1. Ngôn ngữ lập trình C là gì?

C là một ngôn ngữ lập trình máy tính sáng tạo, được sử dụng để tạo ra các chỉ thị cho máy tính.

C là ngôn ngữ lập trình được sáng tạo bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX và sau đó được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm….

C có thể được thực thi trên hầu hết các nền tảng hệ điều hành.

C được xem là ngôn ngữ gốc, vì nó được sử dụng để tạo ra nhiều ngôn ngữ khác như C++, Python, Java ….

C được coi là một ngôn ngữ dễ học so với các ngôn ngữ bậc thấp như Assembly hay Pascal. Vì vậy, nó được lựa chọn để làm môn cơ sở trong việc học lập trình (Hiện tại, một số trường đại học đã chuyển sang sử dụng Javascript làm môn cơ sở). Tuy nhiên, so với các ngôn ngữ bậc cao như Java, Python, thì C lại khá khó hơn rất nhiều.

C là một ngôn ngữ trung cấp được sử dụng để:

 • Sử dụng Assembly kết hợp để tạo ra các trình điều khiển.
 • Hệ điều hành là một phần mềm.
 • Viết lại đoạn văn: Sáng tạo bằng cách viết văn bằng các ngôn ngữ khác.
 • Đầu vào: Được sử dụng để tạo các hệ thống cốt lõi.
 • Input: Nhìn chung, việc học ngôn ngữ lập trình C khá khó vì có những khái niệm như con trỏ và quản lý bộ nhớ. Thường thì trên trường, chúng ta chỉ học những kiến thức cơ bản về C. Nếu muốn tiếp tục theo đuổi lập trình phần cứng, hệ điều hành hoặc các hệ thống lõi, thì mới nên học sâu hơn… Vì vậy, khi mới bắt đầu học C, không có gì lạ khi gặp phải khó khăn.

  2. Code ví dụ C – Hello World

  Một ví dụ về cách in ra dòng chữ “Hello World” bằng ngôn ngữ lập trình C.

  Tạo một tệp tin có tên “Hello.C” và điền vào nội dung sau đây:

  #include 
  int main() {
   printf("Hello World!");
   return 0;
  }

  File viết bằng ngôn ngữ C có phần mở rộng .C.

 • #Include là một phần của câu lệnh khai báo thư viện stdio.H, đây là một thư viện đã được xây dựng sẵn. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hàm printf() đã được định nghĩa trong stdio.H. Nếu không khai báo stdio.H, chương trình sẽ không nhận biết được hàm printf() là gì.
 • Hàm main trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C sẽ bắt đầu chạy từ hàm main. Kiểu dữ liệu int biểu thị kết quả trả về của hàm main là một số nguyên.
 • Các dấu ngoặc {} được sử dụng để đánh dấu khối lệnh hoặc hàm. Dấu ; được sử dụng để kết thúc một lệnh.
 • In ra dòng chữ “Hello World!” Bằng lệnh printf.
 • Hàm main trả về giá trị 0 khi kết thúc. Trong ví dụ này, giá trị trả về của hàm main không quan trọng (sẽ được giải thích sau).
 • Chạy Hello.C.

  Để thực thi file Hello.C, chúng ta cần biên dịch nó thành mã máy (file .Exe) trước. Hello.C là một file viết bằng ngôn ngữ C.

  Để biên dịch các tệp viết bằng ngôn ngữ C, ta cần cài đặt trình biên dịch (compiler) cho ngôn ngữ C.

  Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Linux, bạn không cần cài thêm bất kỳ trình biên dịch C nào vì Linux đã tích hợp sẵn trình biên dịch C.

  Nếu bạn sử dụng Windows, bạn cần cài đặt một trình biên dịch C như MinGW, Cygwin…

  Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW đã được cập nhật.

  Ngôn ngữ lập trình C là gì? Ví dụ Hello

  Mình đang sử dụng hệ điều hành Windows và đã cài đặt trình biên dịch MinGW.

  Compile file Hello.C để tạo thành file .Exe.

  Ví dụ, tôi có một file có tên là Hello.C và nó được lưu trong thư mục D:\programming. Tôi sẽ mở cửa sổ cmd và điều hướng đến thư mục D:\programming.

  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ máy tính thông dụng được sử dụng để phát triển các ứng dụng và chương trình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc viết mã để in ra chuỗi int main() { printf(“Hello World”); return 0;}“`”>

  Để biên dịch file Hello.C thành file hello.Exe, bạn có thể chạy lệnh gcc Hello.C -o hello.Exe.

  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ máy tính thông dụng được sử dụng để phát triển các ứng dụng và chương trình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc viết mã để in ra chuỗi int main() { printf(“Hello World”); return 0;}“`”>

  Khi chạy file hello.Exe mà ta vừa tạo, ta sẽ thấy dòng chữ Hello World! Hiển thị trên màn hình.

  Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ máy tính thông dụng được sử dụng để phát triển các ứng dụng và chương trình. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc viết mã để in ra chuỗi int main() { printf(“Hello World”); return 0;}“`”>

  Okay! Done!