Nêu các biện pháp nghệ thuật và tác dụng

Câu hỏi.

Liệt kê các phương pháp nghệ thuật và tác động, ý nghĩa của những phương pháp nghệ thuật đó.

Trả lời.

Các biện pháp nghệ thuật

 • 1. Phương pháp Đối chiếu.
 • 2. Biện pháp Nhân cách.
 • 3. Biện pháp Giấu diếm.
 • 4. Biện pháp đánh lừa.
 • 5. Biện pháp Đảo ngữ.
 • 6. Nói ít đi, tránh nói nhiều.
 • 7. Biện pháp Nói quá.
 • 8. Phép đảo.
 • 9. Câu châm ngôn.
 • 10. Câu hỏi đặt ra một cách nhẹ nhàng.
 • 11. Đưa ra danh sách.
 • 12. Hiệu quả.
 • Tác dụng các biện pháp nghệ thuật

  So sánh có tác dụng làm cho sự vật, sự việc trở nên sống động và chi tiết hơn, ảnh hưởng đến trí tưởng tượng, gợi ra hình ảnh và cảm xúc.

  Biện pháp Nhân hoá có tác dụng làm cho đối tượng trở nên sống động, gần gũi, mang tâm trạng và hồn nhiên hơn.

  Biện pháp Ẩn dụ mang lại hiệu quả trong việc thể hiện ý nghĩa qua cách diễn đạt hàm súc, cô đọng và biểu đạt cao, đồng thời gợi lên những liên tưởng ý nhị và sâu sắc.

  Biện pháp hoán dụ có tác dụng tạo ra sự phong phú và thú vị trong việc diễn tả nội dung thông báo và khơi gợi những ý tưởng sâu sắc.

  Tác dụng của biện pháp Đảo ngữ là làm nổi bật, tạo ấn tượng về nội dung biểu đạt.

  Nói ít, né tránh có tác dụng làm giảm bớt cảm giác đau thương và tổn thất, nhằm thể hiện sự quan tâm và tôn trọng.

  Tác dụng của biện pháp Nói quá Đặc biệt là tạo ấn tượng, nâng cao cảm xúc biểu đạt.

  Phép đối tạo ra hiệu quả hài hòa và cân đối trong diễn đạt, nhấn mạnh ý nghĩa, gợi liên tưởng và hình ảnh sinh động, tạo ra nhịp điệu.

  Tác dụng của châm ngôn là Nhấn mạnh, làm nổi bật ấn tượng – tăng giá trị biểu đạt.

  Hiệu ứng của việc đặt câu hỏi sử dụng từ ngữ tinh tế là biểu đạt cảm xúc của người nói, người viết.