Một phút bằng bao nhiêu giờ?

Câu hỏi: Bao nhiêu giờ tương đương với một phút?

A. 0,01666666667.

B. 0,015555555.

C. 0,02.

D. 0,011111111.

Lời giải:.

Đáp án đúng là A. 0,01666666667.

1 phút có thể được chuyển đổi thành 1/60 giờ hoặc 0,016666666 giờ.

[CHUẨN NHẤT] Một phút bằng bao nhiêu giờ?

Hãy cùng Top điểm lại kiến thức về thời gian nhé!

Bao nhiêu tích tắc tương đương với một giây?

Ngày xưa, con người thường dùng đồng hồ quả lắc để đo thời gian. Mỗi giây trôi qua, âm thanh “tích tắc” vang lên. Vì vậy, người ta sử dụng thuật ngữ “tích tắc” để chỉ một khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ, chỉ trong tích tắc mà…

Vì vậy, một giây tương đương với một khoảnh khắc.

Một giây tương đương bao nhiêu mili giây, micro giây và nano giây?

Giây, mili giây, micro giây và nano giây đều là các đơn vị tính thời gian nhỏ nhất. Cách chuyển đổi giữa chúng như sau:

1 giây tương đương với 1000 mili giây, 1000.000 micro giây và 1000.000.000 nano giây.

Một ngày có bao nhiêu giờ và tiếng?

Mỗi ngày bao gồm 24 tiếng hoặc 24 giờ.

Có bao nhiêu phút trong một ngày?

Trong một ngày, có tổng cộng 24 giờ hoặc 1.440 phút.

Mỗi ngày bao gồm tổng cộng 1.440 phút.

Có bao nhiêu giây trong một ngày?

1 ngày có 24 giờ và 1440 phút. Với mỗi phút có 60 giây, tổng số giây trong 1 ngày là 1440 phút x 60 giây/phút = 86.400 giây.

Một ngày có tổng cộng 86.400 giây.

Một giờ bằng bao nhiêu phút?

1 giờ tương đương với 60 phút.

Có bao nhiêu giây trong một giờ?

Một giờ bằng 60 phút, tương đương với bao nhiêu giây? Cụ thể, 1 giờ sẽ có 3600 giây (1 giờ = 60 phút * 60 giây).

Có bao nhiêu giây trong một giờ?

Trong 1 phút, có bao nhiêu giây?

Trong một phút, có tổng cộng 60 giây.

Mục lục nội dung

I. Cách quy đổi đơn vị đo thời gian

1. Chuyển đổi đơn vị thời gian từ phút sang giờ.

Quy tắc chung để chuyển đổi phút thành giờ là chia số phút cần chuyển đổi cho 60 để tìm ra số giờ.

Ví dụ, để tính tổng số giờ tương đương với 210 phút, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước đầu tiên, chúng ta sẽ tính toán số giờ tương ứng với 210 phút.

210 phút tương đương với 3.5 giờ.

2. Chuyển đổi đơn vị thời gian từ giây sang phút.

Mỗi phút có 60 giây, vì vậy chuyển đổi từ giây sang phút rất dễ dàng. Bạn chỉ cần chia số giây cần chuyển đổi cho 60 và sẽ có kết quả số phút.

Ví dụ, trong một phút có 60 giây, vậy 360 giây sẽ tương đương bằng 6 phút.

1 phút bằng 60 giây.

360 chia cho 60 bằng 4.

360 giây tương đương với 6 phút.

Số giây có thể không được chuyển hết sang phút và có thể dư phần thập phân để biểu thị.

Bao nhiêu phút tương đương với 8500 giây?

Có thể tính như sau: 8500 chia cho 60 bằng 141,66 phút.

40 giây là kết quả của phép tính 0,66 nhân 60.

7600 giây tương đương với 141 phút và 40 giây.

II. Bài tập áp dụng về đổi đơn vị đo thời gian

Bài 1:.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:.

Một năm bằng bao nhiêu ngày? Một giờ 20 phút bằng bao nhiêu phút?

Trong vòng 3 ngày, tổng số giờ là bao nhiêu? Và 0,3 giờ tương đương bao nhiêu phút?

2,5 ngày = … Giờ ; 1/5 giờ = …Phút.Input: Hai phần năm ngày = … Phần giờ ; Một phần năm giờ = … Phần phút.

72 phút tương đương bao nhiêu giờ; ⅔ phút tương đương bao nhiêu giây.

54 giờ = 2 ngày 6 giờ; 270 giây = 4 phút 30 giây.

Lời giải:.

Một năm bao gồm 365 (hoặc 366) ngày, trong khi một giờ và 20 phút tương đương với 80 phút.

3 ngày tương đương với 72 giờ, còn 0,3 giờ chính là 18 phút.

2,5 ngày tương đương với 60 giờ, trong khi 1/5 giờ chỉ bằng 12 phút.

72 phút tương đương 1,2 giờ, trong khi đó 2/3 phút chỉ bằng 40 giây.

54 giờ tương đương với 2,25 ngày, trong khi 270 giây chỉ bằng 4,5 phút.

Bài tập 2: Chuyển đổi các đơn vị thời gian sau đây:

1 giờ 20 phút = … phút 1 ngày rưỡi = … ngày
5 giờ 5 phút = …phút 28 tháng = …năm…tháng
150 giây = …phút…giây 144 phút = …giờ…phút
54 giờ = …ngày…giờ 3,4 ngày = … giờ
4 ngày 12 giờ = …giờ 140 phút = …giờ…phút
6 năm = … tháng 4 năm 2 tháng = …tháng
3 năm rưỡi = …tháng 2 phút 12 giây = …giây

Lời giải:.

1 giờ 20 phút = 80 phút 1 ngày rưỡi = 1,5 ngày
5 giờ 5 phút = 305 phút 28 tháng = 1 năm 4 tháng
150 giây = 2 phút 30 giây 144 phút = 2 giờ 24 phút
54 giờ = 2 ngày 6 giờ 3,4 ngày = 81,6 giờ
4 ngày 12 giờ = 108 giờ 140 phút = 2 giờ 20 phút
6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng
3 năm rưỡi = 42 tháng 2 phút 12 giây = 132 giây

Bài tập 3: Tính toán:

A) Tổng thời gian của 2 giờ 13 phút và 3 giờ 45 phút là bao nhiêu?B) Tổng thời gian của 4 giờ 52 phút và 1 giờ 27 phút là bao nhiêu?

B) Từ 8 giờ 51 phút đến 5 giờ 35 phút; từ 3 giờ đến 1 giờ 43 phút.

Lời giải:.

A) Đúng 5 giờ 58 phút; 6 giờ 19 phút.

B) Lúc 3 giờ 16 phút và 1 giờ 17 phút.

image_shopee

Xem thêm các bài cùng chuyên mục

Tham khảo các bài học khác

Xem thêm các chủ đề liên quan

Loạt bài Lớp 6 hay nhất