Mol là gì? Tìm hiểu chi tiết khối lượng mol, thể tích mol

Mol là khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực Hóa học. Nó là một đơn vị đo lường để đếm số lượng các hạt chất. Khối lượng mol là khối lượng của một mol chất, được tính bằng đơn vị gram. Thể tích mol của chất khí được tính bằng thể tích của một mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, thường là ở 0 độ Celsius và 1 atmosphare áp suất. Việc hiểu và áp dụng các khái niệm này là rất quan trọng trong bài học Hóa học lớp 8 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Dưới đây là bài viết tổng hợp thông tin chi tiết để giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức về chủ đề này.

Thể tích Mol của chất chất khí là gì?

Mol là một khái niệm quan trọng trong hóa học. Thể tích mol của một chất khí là một khái niệm được tìm kiếm nhiều bởi các học sinh.

Sách Giáo khoa Hóa học 8 định nghĩa rằng “Thể tích mol của chất khí là thể tích mà N phân tử của chất khí đó chiếm”. Thực tế, trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, một mol của bất kỳ chất khí nào cũng chiếm cùng một thể tích. Ở điều kiện tiêu chuẩn, nghĩa là nhiệt độ 0 độ C và áp suất 1 atm, thể tích này là 22,4 lít.

Các chất khí khác nhau thường có khối lượng mol khác nhau, tuy nhiên thể tích mol của chúng (khi được đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) là như nhau.

Ví dụ:.

H2 có khối lượng mol là 2 g/mol, trong khi CO2 có khối lượng mol là 44 g/mol. Ở điều kiện tiêu chuẩn, thể tích của H2 và CO2 đều bằng nhau, đạt 22,4 lít.

Khối lượng Mol là gì?

Theo Sách Giáo khoa Hóa học 8 (trang 63), M là ký hiệu cho khối lượng mol của một chất, được tính bằng gam và tương đương với khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Khối lượng mol của một chất tương đương với khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Đơn vị khối lượng mol được ký hiệu là g/mol.

Ví dụ:.

 • Khối lượng mol nguyên tử hydro là: MH = 1 g/mol.

 • Khối lượng mol phân tử oxi: MO2 = 32 gam/mol.

 • Mol là gì?

  Kích thước và trọng lượng của nguyên tử, phân tử rất nhỏ, không thể đếm được. Tuy nhiên, trong lĩnh vực Hóa học, cần phải xác định chính xác số lượng và trọng lượng, thể tích của nguyên tử/phân tử tham gia và tạo thành trong một phản ứng hóa học.

  Các nhà khoa học trên toàn cầu đã đưa ra khái niệm về MOL, đó là các hạt vi mô vô cùng nhỏ, để đáp ứng yêu cầu này.

  Mol là khái niệm được định nghĩa trong Sách Giáo khoa Hóa học 8 (trang 63) như sau: “Mol là một đơn vị đo lường, chỉ số lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Ký hiệu cho số lượng này là N và có tên gọi là Avogadro”.

  Một Mol phân tử nước là một khối lượng nước bao gồm N phân tử H2O. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

  Ví dụ về Mol:

 • Một Mol nguyên tử nhôm là một lượng nhôm bao gồm N nguyên tử Al.

 • Một Mol phân tử nước là một khối lượng nước bao gồm N phân tử H2O.

 • Mol được phân thành 2 loại là Mol phân tử và Mol nguyên tử.

 • Bài tập thực hành củng cố kiến thức về mol

  Bài thứ nhất: Số Avogadro và ký hiệu của nó là gì?

  6.1023 là một số đại diện cho một khối lượng hạt nguyên tử cụ thể.

  6.1023

  C. 6.1023, N.

  D. 6.1024, N.

  Câu trả lời chính xác: 6.1023, N.

  Bài số 2: Tìm trọng lượng của 1 mol nguyên tử Đồng và 1 mol phân tử Oxit Đồng.

  Đáp án: MCu = 64g ; MCUO = (64 + 16)g = 80g.

  Chúng ta đã tìm hiểu về chuyên đề mol là gì và khối lượng mol là gì. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách tính khối lượng mol chất. Hãy theo dõi Monkey thường xuyên để cập nhật kiến thức Hóa học và các môn học khác.