Lệ phí cấp đăng ký, biển số xe máy cao nhất 4 triệu đồng/lần/xe

Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy cao nhất là 4 triệu đồng/lần/xe - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đang tiếp thu ý kiến của công dân về dự thảo thông tư mới về lệ phí đăng ký, cấp biển số xe cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 229/2016/TT-BTC.

Khu vực I bao gồm thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Khu vực II bao gồm các thành phố thuộc trung ương (ngoại trừ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), các thành phố thuộc tỉnh và các thị xã.

Khu vực III bao gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II đã được đề cập trước đó.

Dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký và biển số đối với ô tô, không bao gồm xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up), trong Khu vực I, sẽ được thay đổi thành mức thu thống nhất là 500.000 đồng/lần/xe, thay vì mức thu hiện tại từ 150.000-500.000 đồng/lần/xe.

Đối với khu vực II và III, mức thu đồng đều là 150.000 đồng/lượt xe.

Lệ phí vận chuyển cho xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) được thống nhất là 20 triệu đồng/lần/xe trong khu vực I, thay vì phạm vi từ 2 – 20 triệu đồng/lần/xe như hiện tại. Các khu vực II và III vẫn giữ nguyên mức lệ phí hiện tại, tương ứng là 1 triệu đồng/lần/xe và 200.000 đồng/lần/xe.

Điều chỉnh lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe máy

Phí đăng ký và cấp biển cho xe máy được tính toán dựa trên giá trị của xe và vùng địa lý.

Xe có giá trị trên 40 triệu đồng sẽ chịu mức lệ phí thống nhất là 4 triệu đồng (khu vực I) thay vì mức thu từ 2-4 triệu đồng như hiện tại. Mức lệ phí cho khu vực II vẫn là 800.000 đồng/lần/xe và khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe.

Xe máy có giá trị từ 15 triệu đến 40 triệu sẽ chịu mức lệ phí thống nhất là 2 triệu đồng mỗi lần cho khu vực I.

Trong khu vực I, lệ phí thu cho mỗi lần sử dụng xe máy có giá trị dưới 15 triệu đồng là 1 triệu đồng.

Thông tư này có hiệu lực đối với tổ chức và cá nhân đề nghị cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông, tổ chức thu lệ phí và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký và cấp biển phương tiện giao thông.

Thông tư không áp dụng cho việc đăng ký và cấp biển xe chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (sở giao thông vận tải cấp giấy chứng nhận đăng ký) và xe cơ giới của quân đội được sử dụng cho mục đích quốc phòng.

Mời quý vị đọc xem toàn bộ bản thảo và đóng góp ý kiến tại đây.

Khánh Linh.