Lập trình PLC là gì?

 • Trang chủ.
 • Tài liệu về PLC.
 • PLC là viết tắt của “Programmable Logic Controller” và nó được sử dụng để điều khiển các quy trình tự động trong công nghiệp.
 • PLC là viết tắt của “Programmable Logic Controller” và nó được sử dụng để điều khiển các quy trình tự động trong công nghiệp.

  PLC (Programmable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển lập trình có khả năng thực hiện linh hoạt các thuật toán thông qua ngôn ngữ lập trình. Người dùng có thể tạo ra chương trình lập trình để điều khiển các sự kiện và thao tác. Các thao tác này có thể được kích hoạt bởi tác nhân kích thích hoặc có thể có thời gian trễ. PLC có thể thay thế mạch rơ le trong các ứng dụng thực tế. Nguyên lý hoạt động của PLC là quét các trạng thái đầu vào và đầu ra, tức là khi đầu vào thay đổi thì đầu ra cũng thay đổi tương ứng. Ngôn ngữ lập trình phổ biến cho PLC là Ladder và State Login, được sử dụng rộng rãi hiện nay.

  PLC là viết tắt của “Programmable Logic Controller” và nó được sử dụng để điều khiển các quy trình tự động trong công nghiệp.

  PLC (Programmable Logic Controller) là một thiết bị điều khiển lập trình có khả năng thực hiện linh hoạt các thuật toán thông qua ngôn ngữ lập trình. Người dùng có thể tạo ra chương trình lập trình để điều khiển các sự kiện và thao tác. Các thao tác này có thể được kích hoạt bởi tác nhân kích thích hoặc có thể có thời gian trễ. PLC có thể thay thế mạch rơ le trong các ứng dụng thực tế. Nguyên lý hoạt động của PLC là quét các trạng thái đầu vào và đầu ra, tức là khi đầu vào thay đổi thì đầu ra cũng thay đổi tương ứng. Ngôn ngữ lập trình phổ biến cho PLC là Ladder và State Login, được sử dụng rộng rãi hiện nay..

  Nguyên lý hoạt động:

  Khi thiết bị được bật (ở trạng thái ON hoặc OFF do thiết bị điều khiển vật lý bên ngoài), một bộ điều khiển lập trình sẽ tiếp tục lặp lại chương trình (vòng lặp) mà người dùng đã cài đặt trước đó và đợi tín hiệu xuất hiện ở ngõ vào và xuất ra tín hiệu ở ngõ ra.

  Quảng cáo đặt hàng nhập

  Để khắc phục những hạn chế của việc sử dụng bộ điều khiển dây nối (bộ điều khiển Relay), một bộ điều khiển PLC đã được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Lập trình trở nên dễ dàng hơn, ngôn ngữ lập trình trở nên dễ học hơn.
 • Đoạn văn viết lại: Nhẹ nhàng, tiện lợi trong việc lưu trữ và sửa chữa.
 • Bộ nhớ có dung lượng lớn để lưu trữ các chương trình phức tạp.
 • Hoàn toàn đáng tin cậy trong các môi trường công nghiệp.
 • Có thể giao tiếp với các thiết bị thông minh khác, bao gồm máy tính, kết nối mạng và các mô-đun mở rộng.
 • Cá thể đạt được giá cả cạnh tranh.
 • Cấu trúc của PLC

  Trong PLC, CPU và chương trình là thành phần cơ bản để điều khiển hoặc xử lý hệ thống. Chức năng của bộ điều khiển được xác định bởi một chương trình, được lưu trữ trong bộ nhớ của PLC. PLC sẽ sử dụng chương trình này để thực hiện việc điều khiển. Điều này cho phép thay đổi hoặc mở rộng chức năng của quy trình công nghệ một cách dễ dàng bằng cách chỉnh sửa chương trình trong bộ nhớ của PLC, mà không cần phải can thiệp vật lý như việc sử dụng dây nối hay Relay.