Khóa chính là gì? Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử âm thanh.

Trong những ngày gần đây, rất nhiều bạn đặt câu hỏi về khái niệm “khóa chính” trong cơ sở dữ liệu máy tính và làm cách nào để phân biệt khóa chính và khóa ngoại.

Công việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin phần mềm.

1. Khóa chính –  yếu tố thiết yếu đối với cơ sở dữ liệu

1.1. Khái niệm khóa chính là gì?

Khóa chính là gì? Đây là câu hỏi đang thu hút nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây vì có rất nhiều người tiếp cận và muốn làm việc với cơ sở dữ liệu – database mà chưa hiểu rõ về khái niệm này.

Khái niệm khóa chính là gì?
Khái niệm khóa chính là gì?

Khóa chính là thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, toán tin và khoa học dữ liệu thuộc cơ sở dữ liệu (CSDL). Nó được dùng để chỉ một khái niệm quan trọng trong việc định danh và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu. Bạn có thể đã gặp ký hiệu này đi kèm với chiếc chìa khóa khi làm việc trên máy tính. Định nghĩa của khóa chính có thể được hiểu theo một số quan niệm khác nhau.

Khóa chính hoặc khóa ràng buộc chính được sử dụng để xác định mỗi bản ghi trong bảng duy nhất của cơ sở dữ liệu (CSDL).

Khóa chính không chỉ được sử dụng để thiết lập các mối quan hệ (1-n) mà còn có thể được gọi là ràng buộc tham chiếu giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu.

Các cơ sở dữ liệu cần lưu ý một số điểm khi sử dụng khóa chính.

Mỗi miền (field) khóa chính phải có dữ liệu duy nhất và không chứa giá trị Null.

Nên chỉ có duy nhất một khóa chính cho mỗi bảng và khóa chính có thể được tạo ra từ nhiều trường khác nhau của bảng đó.

Không được phép sử dụng các miền (field) rỗng làm khóa chính trong cơ sở dữ liệu, miền đó không được chứa bất kỳ dữ liệu nào.

Các khóa chính phải có mối quan hệ có định dạng giống nhau về dữ liệu, kích thước, và khác nhau về thể loại. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các khóa chính.

CSDL quy định khóa chính, được thiết lập bởi người quản trị.

1.2. Chức năng của khóa chính

Chức năng chính của các khóa chính là lưu trữ các giá trị duy nhất trong cơ sở dữ liệu và liên kết nhiều bảng với nhau. Khóa chính có thể là trường hoặc tập hợp các trường chứa các giá trị dữ liệu trên các bảng. Người thiết lập khóa chính có thể sử dụng giá trị của khóa chính để tham chiếu đến các giá trị trên các bản ghi trong mối quan hệ định dạng. Vì vậy, mỗi bản ghi có một giá trị khác nhau.

Chức năng của khóa chính
Chức năng của khóa chính

Lưu ý quan trọng cho người mới sử dụng là chỉ có thể thiết lập một khóa chính duy nhất trên mỗi bảng và có thể có nhiều bảng chứa duy nhất một khóa chính. Trái lại, nhiều ứng dụng máy tính yêu cầu người dùng tự thiết lập khóa chính, nhưng Access lại tự động tạo khóa chính để tránh gây khó khăn cho người dùng.

1.3. Phạm vi áp dụng chủ yếu khóa chính trong đời sống

Các khóa chính trong đời sống hiện tại chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực tin học, đặc biệt là trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu như tin học văn phòng. Nhiều người mong muốn tìm cách sử dụng các khóa chính để lưu trữ dữ liệu qua nhiều bảng, tạo ra sự liên kết và thuận lợi cho công việc của mình.

Phạm vi áp dụng chủ yếu khóa chính trong đời sống
Phạm vi áp dụng chủ yếu khóa chính trong đời sống

Tuy nhiên, việc hiểu và sử dụng khái niệm khóa chính không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Họ cần phải học hỏi nhiều để có thể áp dụng khóa chính vào lĩnh vực tin học và sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

1.4. Cách thiết lập khóa chính cho người mới dùng

Để phục vụ cho công việc cá nhân, nhóm và công ty, cũng như bạn bè, người dùng mới có thể chọn một trong những cách sau để thiết lập khóa chính:

Để tạo khóa chính ngay khi tạo bảng, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh SQL Create table.

Varchar (8) NOT NULL, Holot varchar(20), Ten varchar(8), NgaySinh Date, MaLop varchar(8) NOT NULL, Lienhe varchar(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (MaSV).

Câu lệnh sau phải được sử dụng để đặt tạo mối ràng buộc cho các khóa chính trong trường hợp khóa chính được thiết lập từ nhiều miền khác nhau.

Varchar (8) NOT NULL, Holot varchar(20), Ten varchar(8), NgaySinh DATE, MaLop varchar(8) NOT NULL, Lienhe varchar(11) NOT NULL, CONSTRAINT Ma PRIMARY KEY (MaSV, MaLop).

Để loại bỏ khóa chính trong các bảng (table), chúng ta cần thực hiện các câu lệnh sau đây:

HSSV là bảng, nên không thể thực hiện hoạt động ALTER TABLE để xóa khóa chính PRIMARY KEY.

ALTER TABLE HSSV RENAME CONSTRAINT Ma TO Ma_new.

Các câu lệnh trên đây rất hữu ích cho những người mới bắt đầu sử dụng khóa chính trong ứng dụng và các lĩnh vực liên quan đến tin học!

Freelancer – Một hình thức làm việc sáng tạo

2. Phân biệt khóa chính và khóa ngoại trong SQL

2.1. Giới thiệu chung về khóa ngoại

Ngoài khái niệm về khóa chính, nhiều bạn thường cũng cần hiểu về khái niệm khóa ngoại. Hai khái niệm này là hai khái niệm quan trọng trong cơ sở dữ liệu và thường được sử dụng cùng nhau. Tuy nhiên, nhiều người thường gặp khó khăn trong việc phân biệt hai khái niệm này. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khóa ngoại, cũng như phân biệt khóa ngoại và khóa chính, cách sử dụng và thiết lập, cùng với một số đặc điểm quan trọng khác.

 Giới thiệu chung về khóa ngoại
Giới thiệu chung về khóa ngoại

Về mặt khóa ngoại, nó còn được gọi là khóa chính tương đương, nhưng có một số đặc điểm riêng.

Khóa ngoại của một bảng được coi như một con trỏ trỏ tới khóa chính của các bảng khác.

Trong trường hợp sử dụng MSV của bảng DiemSV để tạo sự ràng buộc đến bảng HSSV, với MSV là khóa chính, thì MSV của bảng DiemSV được xem là khóa ngoại của bảng này.

Để loại bỏ khóa ngoại trên các bảng (table), chúng ta có thể sử dụng các lệnh sau đây: ALTER TABLE DiemSV DROP FOREIGN KEY Ma.

Trong hầu hết các tình huống thay đổi tên bảng, tên miền hoặc thêm/xóa miền trong một bảng, câu lệnh này rất phổ biến. Chúng ta sẽ sử dụng lại câu lệnh này trong các bài viết khác để hiểu rõ hơn.

2.2. Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Bài viết này sẽ trình bày về 4 phương diện quan trọng nhất để phân biệt khóa chính và khóa ngoại một cách chính xác nhất.

Trong mỗi bảng, khóa chính được xác định là loại khóa duy nhất cho từng bản ghi, trong khi khóa ngoại là một trường hoặc tập hợp trường trong bảng, đồng thời cũng là khóa chính của một bảng khác.

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất
Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Không được phép chứa giá trị dữ liệu rỗng trong khóa chính, trong khi đó, khóa ngoại có thể chứa nhiều giá trị dữ liệu rỗng.

Người thiết lập có thể tự tạo một chỉ mục cho khóa ngoại, trong khi khóa chính theo mặc định chỉ được nhóm và dữ liệu trong bảng cơ sở dữ liệu theo thứ tự của dãy chỉ mục nhóm. Khóa ngoại không tự động tạo ra bất kỳ chỉ mục nào, nhóm hay không nhóm.

Khóa ngoại có một điểm mạnh so với khóa chính, đó là khóa chính chỉ cho phép có một khóa duy nhất trên một bảng, trong khi có thể có nhiều khóa ngoại trên cùng một bảng.

Vậy để phân biệt khóa chính và khóa ngoại, bạn đã hiểu một phần nhưng chi tiết nhất để nhận ra sự khác biệt giữa hai loại khóa này chưa? Mặc dù khóa chính và khóa ngoại thường được sử dụng cùng nhau và có mối liên kết chặt chẽ, nhưng người mới sử dụng hoặc tiếp cận khóa chính có thể gặp những rắc rối trong quá trình thiết lập. Dưới đây là một số tóm tắt mà chúng tôi đã thu thập về khóa chính.

Chúng ta không chỉ sử dụng cách thiết lập khóa chính như được đề cập trong bài viết cho MySQL, mà còn có thể áp dụng cho SQL Server và Oracle với cú pháp tương tự. Ngoài ra, khóa chính cũng có thể được sử dụng trong ứng dụng Access và một số ứng dụng khác của Microsoft, trong trường hợp Access, nó đã tự động thiết lập khóa chính cho người dùng.

Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất
Phân biệt khóa chính với khóa ngoại chính xác nhất

Khi làm việc hoặc tương tác thông qua các ứng dụng web, chúng ta thường không sử dụng khóa ngoại mà thay vào đó sử dụng khóa chính để đồng nhất hệ thống cơ sở dữ liệu.- Việc sử dụng khóa ngoại trong các tình huống thông thường thường làm chậm quá trình, do đó các nhà thiết kế hệ thống thông tin cố gắng thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho tối ưu nhất, giảm thiểu việc sử dụng khóa ngoại cho người dùng.- Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí cho công việc của mình và doanh nghiệp.

Trên đây là một bài viết về Khóa chính là gì? Chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa khóa chính và khóa ngoại trong SQL thông qua website của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm về những vấn đề khác trong cuộc sống! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các bạn đối với website của chúng tôi. Chúc các bạn thành công và sớm đạt được những mục tiêu trong cuộc sống mà các bạn đã đề ra!

Các từ khóa có liên quan.

Chuyên mục.