Cấu Trúc và Cách Dùng HOW trong Tiếng Anh

“How” là một từ phổ biến trong tiếng anh, được sử dụng rất nhiều trong văn nói lẫn văn viết. Để làm quen với từ này, hãy dành ra ít nhất 5 phút để cùng với “Studytienganh” tìm hiểu về nghĩa, cách sử dụng và những điều cần biết về “How” nhé.

1. Định nghĩa ‘How”

Hình ảnh minh họa

– “How’’ trong Anh – Anh và Anh – Mỹ được phát âm là /haʊ/

– “How” phổ biến nhất có nghĩa là theo cách nào, cách mà như thế nào,…. là từ có cấu trúc đặc biệt và nó không cố định, How còn được dùng để đưa ra câu hỏi hoặc câu trả lời của câu hỏi đó.

Ví dụ:

 • I know how to fix it

 • Tôi biết cách sửa nó.

 • How old are you?

 • Bạn bao nhiêu tuổi?

2. Cấu trúc và cách dùng của “How”

– How được dùng để đưa ra câu hỏi gián tiếp và trực tiếp. Có thể sử dụng cấu trúc sau để làm thành câu hỏi có nghĩa:

How + adj/adv or How + tobe/trợ từ + S

Ví dụ:

 • Mary hasn’t seen you for ages. How are you?

 • Mary lâu lắm không gặp bạn. Bạn có khỏe không?

 • How old is your mother?

 • Mẹ bạn bao nhiêu tuổi thế?

 • She wonders how they do that.

 • Cô ấy tự hỏi làm thế nào họ làm điều đó.

– Sử dụng How trong câu cảm thán, trong câu cảm thán, chúng ta sử dụng how trước tính từ, trạng từ và cụm động từ và trong các cụm động từ, thứ tự từ là chủ ngữ + động từ

How + adj/adv + S + V!

Ví dụ:

 • How they love the UK!

 • Họ yêu UK quá!

 • How beautifully Taeyeon sang!

 • Taeyeon hát hay quá!

 • Lisa’s boyfriend bought her some flowers. How nice of them!

 • Bạn trai Lisa đã mua hoa cho cô ấy. Chúng thật đẹp!

3. Những từ đồng nghĩa với “How”

cấu trúc HOM , cách dùng HOW

Hình ảnh minh họa

– According to what: theo cách như thế nào đó

– By means of: bằng cách nào

– By what means: nghĩa là bằng cái gì đó

– By what method: bằng phương pháp nào đó

– In what manner: theo cách nào

– Just how: như thế nào đó

– Exactly how: chính xác là như thế nào

– By virtue of what: nhờ điều gì như thế nào

– Through what agency: thông qua cách nào đó

– Through what medium: thông qua cái gì đó

– In what way: bằng cách nào đó

4. Những cách đặt câu hỏi với từ “How”

4.1: “How” được sử dụng để đặt câu hỏi về tính chất của một sự vật, sự việc và hiện tượng nào đó trong cuộc sống.

How + be + noun?

Ví dụ:

 • How is your job in the US?

 • Công việc tại Mỹ của bạn thế nào?

 • How was your exam?

 • Bài kiểm tra của bạn thế nào?

 • How is her health?

 • Sức khỏe cô ấy như thế nào?

4.2: How often…? Câu hỏi để hỏi về tần suất, mức độ hành động thường xuyên hay thỉnh thoảng làm điều đó

Ví dụ:

 • How often do you exercise?

 • Bạn có thường tập thể dục không?

 • How often does your mother hug you?

 • Mẹ bạn có thường ôm bạn không?

 • How often does he play football?

 • Anh ấy có thường chơi bóng đá không?

4.3: How many/ much…? Trong tiếng Anh câu hỏi với how many/how much dùng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được, danh từ không đếm được, how much có thể sử dụng trong việc hỏi giá cả của bất cứ đồ vật nào.

Ví dụ:

 • How much does this dress cost?

 • Cái váy này bao nhiêu tiền?

 • How many people in your family?

 • Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

 • How much time did you spend doing this exercise?

 • Bạn đã dành bao nhiêu thời gian để thực hiện bài tập này?

4.4: Cách sử dụng để hỏi về cách thức làm việc gì đó. Công thức như sau:

How do +S + V?

Ví dụ:

 • How do you want it?

 • Bạn muốn nó như thế nào?

 • How do you fix it?

 • Làm thế nào để bạn sửa chữa nó?

 • How does her mother find you?

 • Làm sao mà mẹ bạn tìm được bạn thế?

4.5: How sử dụng trong câu đề nghị. Công thức như sau:

How about + V-ing?

Ví dụ:

 • How about drinking more water?

 • Việc uống nhiều nước hơn thì sao?

 • How about going shopping now?

 • Mua sắm bây giờ luôn được không?

5. Sự khác biệt giữa “How và Why”

cấu trúc HOM , cách dùng HOW

Hình ảnh minh họa cho sự khác nhau giữa “How and Why”

“How” và “Why” đều được sử dụng như câu tra hỏi, thẩm vấn. Hai từ có thể có các câu trả lời liên quan chặt chẽ với nhau, một câu trả lời “How” thì là bằng cách nào hoặc phương pháp nào nhưng khi trả lời với câu hỏi có từ “why” thì nội dung câu trả lời phải có lý do với được kiểm tra.

Ví dụ:

 • How is a cake baked?

 • Làm thế nào là một chiếc bánh nướng?

– Câu hỏi này cần được trả lời bằng cách chỉ ra phương pháp nướng như thế nào ngược lại tại câu hỏi “why”

Ví dụ:

 • Why is a cake baked?

 • Tại sao một chiếc bánh được nướng?

– Trả lời câu hỏi trên về lý do hoặc hoàn cảnh tại sao bánh được nướng hoặc cần nướng. Chúng có những câu trả lời hoàn toàn khác nhau và không thể nhầm lẫn với nhau. Nghĩa và cách sử dụng của hai từ “Why” và “How” chúng có nhiều điểm khác biệt nhưng sự khác biệt nhất chính là ở câu hỏi mà chúng trả lời.

Vậy là trong bài viết này, chúng ta vừa tìm hiểu xong ý nghĩa và cách dùng của “How” và các cấu trúc của “How””. “Studytienganh” mong rằng bạn đọc sẽ nắm vững được kiến thức này và áp dụng một cách dễ dàng nhất.