Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

 • Phong trào cộng sản, công nhân toàn cầu.
 • Các quốc gia, khu vực.
 • Tổ chức toàn cầu.
 • Quy định quốc tế.
 • Sự việc và nhân chứng.
 • Ngày thứ Sáu, 26/1/2018 11:0′(GMT+7).

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc và việc thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949).

  Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc đã khởi đầu – thời kỳ lịch sử mới, sau hơn 100 năm kết thúc sự nô dịch và thống trị của đế quốc, tầng lớp phong kiến và tư sản mại bản. Cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc hoàn thành thành công vào năm 1949 là một trong những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng trên toàn cầu.

  Cuối cùng, cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc kéo dài nhiều năm đã đạt được thành công, đến cuối tháng 8-1945. Với sự hỗ trợ của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh, cùng với sự nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Quốc dân. Tháng 9-1945, Nhật Bản chính thức công bố đầu hàng quân Đồng Minh.

  Giữ chiếm Đế quốc Nhật Bản đã thực hiện việc kiểm soát nền kinh tế và ngân hàng của nước này, ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp và sản xuất quốc gia. Đặc biệt, Thạch Giới Tưởng, một thành viên quan trọng của Đảng, đã được hưởng lợi từ sự thống trị này.

  Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua nhiều thay đổi quan trọng trong tình hình cách mạng ở Trung Quốc. Quân đội đã phát triển một cách nhanh chóng và vùng giải phóng đã được mở rộng. Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi việc lãnh đạo nhân dân trong cuộc đấu tranh cho hoà bình và độc lập dân tộc. Nhờ áp dụng một chiến lược chiến tranh linh hoạt, nhân dân, Đảng Cộng sản và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã từ từ giành lại sự kiểm soát. Tháng 10-1945, Đảng Cộng sản và Đảng Quốc dân đã ký kết một hiệp ước chấm dứt nội chiến và triệu tập một hội nghị chính trị hiệp thương để tái thiết đất nước. Mặc dù đã tổ chức hội nghị hiệp thương, nhưng tập đoàn Tưởng Giới Thạch – với sự trợ giúp từ đế quốc Mỹ – vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc nội chiến.

  Đảng Cộng sản đã tổ chức các đội quân nông dân trong các vùng mới giải phóng chiếm lại đất ruộng từ tay phong kiến, địa chủ, thực hiện từng bước một xây dựng nền dân chủ mới. Tháng 7-1946, Quốc dân Đảng đã đồng loạt tấn công vào các vùng giải phóng do Đảng Cộng sản kiểm soát. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, không giữ đất đai mà chủ yếu nhằm tiêu diệt lực lượng địch và xây dựng quân đội.

  Sụp đổ chế độ chính thống của Đảng Quốc dân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công vào nghĩa địa và vượt sông Trường Giang vào tháng 4-1949. Sau đó, các vùng Liêu Ninh, Thẩm Dương, Thiên Tân… Lần lượt được giải phóng. Từ tháng 7 đến tháng 9-1946, Quân Giải phóng đã chuyển từ phòng ngự sang tấn công phản pháo trên quy mô toàn quốc.

  Hội họp chính trị thương mại đã được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 21 đến 30-9-1949 để thông qua tuyên bố chung. Mao Trạch Đông đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Chính phủ. Chu Ân Lai đã được bầu làm Thủ tướng Viện Quốc vụ và đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao. Vào ngày 1-10-1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đã chính thức được thành lập.

  Một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trên toàn cầu là việc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công vào năm 1949. Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc – một thời kỳ mới trong lịch sử, đã bắt đầu bằng cách mạng năm 1949. Cuộc cách mạng đã chấm dứt hơn một thế kỷ của ách đô hộ và sự thống trị của các chế độ hoàng gia, tư bản và thương mại.

  Với diện tích tương đương 1/4 lãnh thổ châu Á và dân số gần 1/4 tổng dân số trên toàn cầu, thành công của cuộc cách mạng tại Trung Quốc đã đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự ảnh hưởng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu và có tác động sâu rộng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu.

  (Theo quyển ”Các sự kiện lịch sử nổi tiếng trên toàn cầu”, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin).

  Tags:.

  Các tin khác

  Chủ trương, chính sách mới

  Phát huy vai trò của Nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

  Yêu cầu Ban Chính uỷ tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 9/5/2023 thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đóng góp ý kiến, phản ánh, giám sát biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ”tự biến đổi”, ”tự thay đổi” trong cán bộ, đảng viên. (ĐCSVN)

  Tư liệu văn kiện Đảng

 • Sử sách Đảng.
 • Đảng kỳ.
 • Hiến chương Đảng.
 • Sách chính trị.
 • Tài liệu Đảng đầy đủ.
 • Giới thiệu tài liệu Đảng.
 • Tài liệu Đại hội Đảng.
 • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.
 • Hồ sơ – Sự kiện – Nhân chứng

  Liên kết website

  Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
  Danh mục: Đời Sống