Tranh luận 1 trang 100 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã biên soạn lời giải chi tiết cho 100 bài tập trong giải tranh luận 1 trang của sách Toán 6 Tập 1. Điều này sẽ giúp học sinh có thể làm bài tập môn Toán 6 một cách hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi khám phá!

Giải Bài Toán số 6: Hình có trục đối xứng.

//www.youtube.com/watch?v=0o4x-MpQa3U

Video giải Tranh luận một trang trăm sách giáo khoa Toán lớp sáu – Kết nối kiến thức.

Tranh luận một trang 100 môn Toán lớp 6 Tập 1:.

Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng (ảnh 1)Này Vuông, tớ nghĩ cậu có hai trục đối xứng

Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng (ảnh 1)Tớ lại nghĩ tớ có vô số trục đối xứng cơ!

Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng (ảnh 1)Hình Tròn là tớ đây mới có vô số trục đối xứng!

Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng (ảnh 1)Các bạn ơi, giúp tớ với!

• Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?

• Hình tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

Lời giải.

Hình vuông có đường chéo là 4 trục đối xứng và 2 đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của nó.

Hình tròn là một hình đặc biệt, có vô số trục đối xứng đi qua tâm, vì có vô số đường thẳng đi qua tâm.

Xem thêm cách giải bài tập Toán lớp 6 trong sách Kết nối tri thức với cuộc sống hấp dẫn và chi tiết khác.

Hoạt động 1 trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 Tập 1 – Kỹ năng và thực hành: Quan sát hình vẽ của một con bướm. Hãy cho biết những thay đổi nào xảy ra khi hai cánh của con bướm gập lại…

Hoạt động trên trang 99 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 – Kỹ năng tính toán: Hãy vẽ một đường tròn lên tờ giấy và sau đó cắt theo dấu vẽ để tạo thành một hình tròn…

Hoạt động 3 trang 99 sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – Kỹ năng thông tin: Tăng gấp đôi kích thước của tờ giấy bằng cách sử dụng kéo để cắt một đường theo hình 5.2b và sau đó mở tờ giấy ra…

Luyện tập trang 99 sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – Kỹ năng và thực tiễn: Hãy dự đoán trục đối xứng của những chữ cái sau đây…

Em hãy cho biết đường thẳng nào là trục đối xứng của hình tròn dựa vào hoạt động 4 trang 100 sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – Kỹ năng làm bài toán.

Hoạt động 5 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 6 Tập 1 – Kiến thức mới: Tìm trục đối xứng của hình thoi bằng cách gấp giấy…

Hoạt động 6 trang 100 SGK Toán 6 Tập 1 – KNTT: Bạn hãy vẽ và sau đó cắt một hình chữ nhật từ một tờ giấy. Bây giờ hãy tìm trục đối xứng của hình chữ nhật đó…

Thực hành gấp giấy để tìm trục đối xứng của đoạn thẳng trong 100 trang sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – KNTT.

Và chữ A.

Tôi đang làm việc với trang 101 trong sách giáo khoa Toán lớp 6 Tập 1 – Kỹ năng tính toán: Tôi đang cắt một tờ giấy. Hãy đoán xem tôi sẽ nhìn thấy từ gì khi tôi mở…

Tính đối xứng là một yếu tố quan trọng tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình trong sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 – Kỹ năng và thực hành.

Bài 5.1 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 6 Tập 1 – Kiến thức mới: Hãy cho biết trục đối xứng của hình thang đều…

Bài 5.2 trang 102 Sách Giáo Khoa Toán lớp 6 Tập 1 – Kỹ năng, Nhiệm vụ: Hình lục giác đều có mấy trục đối xứng…

Bài 5.3 trang 102 SGK Toán 6 Tập 1 – KNTT: Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng…

Quan sát các hình dưới đây trong bài 5.4 trang 102 của sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 – Kỹ năng, Nghệ thuật, và Tư duy toán: Hãy xác định hình nào không có trục đối xứng.

Xem thêm tài liệu Toán lớp 6 sách Kết nối kiến thức tuyệt vời, thông tin chi tiết khác.

Lý thuyết Bài 21: Hình có trục đối xứng.

Bài trắc nghiệm số 21: Hình có trục đối xứng.