VHVLNgành đào tạo

Học liên thông hệ vừa làm vừa học là con đường vòng ngắn nhất và ưu thế nhất dành cho những người đã đi làm và muốn học liên thông lên đại học.

Hệ đại học vừa làm vừa học là gì? Đào tạo Vừa làm vừa học là loại hình đào tạo dành cho đại đa số người vừa đi học vừa đi làm để hoàn thiện kiến thức chuyên môn hoặc muốn học thêm một ngành khác với ngành mình đang làm. Các buổi học thường học buổi tối, chương trình học cũng giống như Đại học chính quy. Bằng được cấp là bằng Vừa làm vừa học.

Có nên học hệ đại học vừa học vừa làm hay không?

  • Tham gia hệ đại học vừa học vừa làm sẽ rút ngắn được thời gian học: Học chính quy mất 4 năm, liên thông mất 2 năm
  • Có nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm và làm việc: ban ngày bạn vẫn đi làm bình thường vì hệ đại học vừa học vừa làm sẽ tạo điều kiện cho các bạn và lịch khóa học thường áp dụng vào buổi tối.
  • Giá trị của bằng đại học hệ vừa học vừa làm bằng cấp nhận được bạn vẫn có cơ hội tham gia thi cao học, cơ hội khi đi xin việc,…

Giá trị bằng đại học hệ vừa học vừa làm – Bằng vừa làm vừa học có dễ xin việc không?

Bằng liên thông hệ Vừa làm vừa học có giá trị pháp lý tương đương với bằng ĐH chính quy.

Theo TT số 05/2012/TT – BNV ngày 24/10/2012 quy định: “Các loại hình đào tạo đều có giá trị pháp lý như nhau”. Vì vậy, Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân ĐH hệ VLVH có giá trị pháp lý tương đương so với các bằng ĐH chính quy khác. Đồng nghĩa với việc, Sinh viên sở hữu bằng liên thông hệ VLVH hoàn toàn có cơ hội khi xin vào làm việc tại các Bộ ngành, doanh nghiệp nhà nước và học tiếp lên Thạc sĩ.

Các ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học tại Trường ĐHBK Hà Nội

TT

ngành

Ngành đào tạo

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

7520103

Kỹ thuật cơ khí

7510202

Công nghệ chế tạo máy

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7520116

Kỹ thuật cơ khí động lực

7520130

Kỹ thuật ô tô

7520120

Kỹ thuật hàng không

7520122

Kỹ thuật tàu thủy

7520115

Kỹ thuật nhiệt

7440122

Khoa học vật liệu

7520309

Kỹ thuật vật liệu

7520310

Kỹ thuật vật liệu kim loại

7520207

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520212

Kỹ thuật y sinh

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

7520201

Kỹ thuật điện

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7480101

Khoa học máy tính

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

7480103

Kỹ thuật phần mềm

7480104

Hệ thống thông tin

7480201

Công nghệ thông tin

7480106

Kỹ thuật máy tính

7460117

Toán tin

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

7520301

Kỹ thuật hóa học

7520137

Kỹ thuật in

7440112

Hóa học

7420202

Kỹ thuật sinh học

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

7420201

Công nghệ sinh học

7540101

Công nghệ thực phẩm

7520320

Kỹ thuật môi trường

7520312

Kỹ thuật dệt

7540204

Công nghệ may

7540206

Công nghệ da giày

7520401

Vật lý kỹ thuật

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

7140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Công nghệ giáo dục

7340101

Quản trị kinh doanh

7340201

Tài chính-Ngân hàng

7340301

Kế toán

7510601

Quản lý công nghiệp

7510604

Kinh tế công nghiệp

7220201

Ngôn ngữ Anh