Giám đốc điều hành là gì? Vai trò, chức năng và mô tả công việc

Việt Nam đang đối mặt với sự thiếu hụt giám đốc điều hành chuyên nghiệp. Một trong những lý do chính là nhiều người vẫn chưa có cái nhìn rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng cần có của “nhân vật” này để đạt được thành công.

Giám đốc điều hành là gì?

Vị trí quan trọng này yêu cầu giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về biến động, thành công và thất bại của công ty, đề xuất những hướng đi chính xác để điều hành tổ chức. Điều này cho thấy họ là mắt xích nối liền giữa HĐQT và tất cả các hoạt động kinh doanh và sản xuất của công ty. Ngoài ra, giám đốc điều hành còn đóng vai trò là gương mặt đại diện của công ty trong các hoạt động truyền thông và đối ngoại.

Một CEO cần sở hữu kiến thức và kỹ năng rộng, cùng khả năng lãnh đạo tinh tế và đam mê mãnh liệt đối với tổ chức và con người trong tổ chức.

Giám đốc điều hành (CEO - ​​Chief Executive Officer) là người quản lý cấp cao nhất trong một công ty, tập đoàn

Vai trò chức năng của Giám đốc điều hành

Vai trò chức năng của giám đốc điều hành có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô, văn hóa, cấu trúc và sản phẩm của công ty. Nhìn chung, vai trò của một CEO sẽ bao gồm:

 • Điều hành sự phát triển của doanh nghiệp, định rõ hướng đi, truyền đạt tầm nhìn và động lực cho tổ chức thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm chuẩn bị cho tương lai.
 • Để đáp ứng kỳ vọng và cải thiện tăng trưởng tài chính cho doanh nghiệp, ta thực hiện chiến lược, giám sát hoạt động và đánh giá tiến độ.
 • Nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội, cố gắng tăng cường giá trị cho cổ đông. Khám phá và thương lượng các thương vụ mua lại để tăng cường giá trị cho doanh nghiệp.
 • CEO nhận báo cáo từ các phòng ban để dự báo chi phí trong tương lai và nắm bắt được tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.
 • Tham gia vào các sự kiện liên quan đến ngành để tăng cường khả năng lãnh đạo của CEO, tạo danh tiếng và đạt tiềm năng thành công cho công ty.
 • Vai trò của giám đốc điều hành có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô, văn hóa, cấu trúc và sản phẩm của công ty

  Mô tả công việc của giám đốc điều hành

  Hoạch định chiến lược

  Công việc của người đứng đầu ban điều hành đầu tiên có vai trò quan trọng trong việc xác định và lập kế hoạch chiến lược toàn diện cho doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần xác định mục tiêu cụ thể mà muốn đạt được trong tương lai gần và xa. Các mục tiêu này cần được đặt ra một cách rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được.

 • Cốt lõi của một doanh nghiệp là việc xác định và thiết lập những giá trị quan trọng của nó. Đây là những nguyên tắc và tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đó sẽ tuân thủ và áp dụng trong mọi hoạt động kinh doanh.

 • CEO có trách nhiệm định rõ tầm nhìn dài hạn và sứ mệnh của doanh nghiệp. Tầm nhìn là hình ảnh về tương lai mà doanh nghiệp muốn đạt được, trong khi sứ mệnh là mục đích tồn tại và giá trị mà doanh nghiệp mang đến cho khách hàng và xã hội.

 • Cần có một giám đốc điều hành thông minh và sáng tạo để xây dựng và duy trì một văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ. Điều này bao gồm việc xác định các giá trị và quy tắc ứng xử, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân trong công ty.

 • Quản lý chiến lược:

 • Chiến lược kinh doanh: Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho doanh nghiệp, bao gồm phân tích thị trường, xác định vị trí cạnh tranh và lập kế hoạch tài chính.

 • Chiến lược tiếp thị: Xác định chiến lược tiếp thị để promte sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, thu hút khách hàng và xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ.

 • Chiến lược sản phẩm bao gồm việc nghiên cứu và phân tích nhu cầu thị trường, xác định tính năng và lợi ích của sản phẩm, cùng quản lý quy trình phát triển sản phẩm.

 • Chiến lược phân phối là quy trình xác định cách thức phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp đến khách hàng một cách hiệu quả và đúng thời điểm.

 • Các nhiệm vụ này giúp Giám đốc điều hành đầu tiên xây dựng một nền tảng chiến lược vững chắc và định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để làm điều này, CEO cần phối hợp và điều hành với các phòng ban để thống nhất mục tiêu và chỉ tiêu cho từng bộ phận. CEO cũng cần đề xuất các biện pháp hữu ích, quản lý và nâng cao hiệu suất cho công ty.

  Quản trị hoạt động của doanh nghiệp

  Công việc của giám đốc điều hành là quản lý hoạt động của từng phòng ban và bộ phận nhằm hỗ trợ CEO trong việc điều phối nguồn lực để đạt được các mục tiêu tối ưu.

  Cách để đạt được kết quả tốt, CEO cần xây dựng phương pháp quản lý doanh nghiệp và quy trình giám sát thích hợp để đối phó với các vấn đề không mong muốn phát sinh.

  Quản lý mảng kinh doanh – Marketing

  Giám đốc điều hành cần quản lý bộ phận kinh doanh – Marketing của tổ chức. Trong lĩnh vực Marketing:

 • Tham gia vào quá trình lập kế hoạch, xác định các mục tiêu về Marketing trong cả ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp, tiến hành việc giám sát và đánh giá định kỳ các kênh đã được triển khai.
 • Kế hoạch Marketing được chỉ đạo và thực hiện nhằm tăng cường thương hiệu và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
 • Chịu trách nhiệm cuối cùng về lợi nhuận, sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp là trách nhiệm quan trọng nhất.
 • Hoạt động kinh doanh có những yếu tố cần xem xét:

 • Đề xuất các chiến lược phát triển kênh bán hàng cho doanh nghiệp.
 • Việc xây dựng, mở rộng và duy trì các liên hệ nội và ngoại bộ phận là cần thiết để thúc đẩy quá trình kinh doanh.
 • Công tác tài chính

  CEO cần hiểu về quản trị tài chính để phân tích và xây dựng ngân sách và chi phí hợp lý cho các hoạt động. CEO cũng cần giám sát và đánh giá xem các chi phí đó có hợp lý không, từ đó đề xuất các phương án giải quyết phù hợp.

  Nhân sự

  Đối với việc quản trị nhân sự, CEO có khả năng thu hút nhân tài cho tổ chức, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một nguồn nhân lực tiềm năng. Tuy CEO không thực hiện công việc tuyển dụng nhân sự trực tiếp, nhưng ông cần hiểu và chịu trách nhiệm phê duyệt các vấn đề liên quan đến nhân sự như đào tạo, mức lương, khen thưởng,…

  Kiểm soát các vấn đề nội bộ

  CEO đảm nhận việc giám sát các hoạt động trong công ty, tổ chức và phát triển hệ thống nguồn nhân lực chủ chốt nhằm thực hiện kiểm soát nội bộ.

  Đo lường, đánh giá, báo cáo

  Giám đốc điều hành cần thực hiện việc đo lường, đánh giá và báo cáo các nhiệm vụ chi tiết hàng tuần, hàng tháng và hàng quý đối với Ban điều hành theo quy định của công ty. Bản mô tả công việc chuẩn cần được trích dẫn và phải phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban liên quan.

  Chương trình “Triển khai OKR & KPI” được thiết kế, biên soạn và triển khai bởi Học Viện Quản Lý PACE, có thể được tham khảo.

  Giám đốc điều hành có nhiệm vụ quản trị hoạt động của từng phòng ban, bộ phận

  Quyền hạn của giám đốc điều hành trong doanh nghiệp

  Quyền hạn của giám đốc điều hành sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào quy mô và cấu trúc của tổ chức, cũng như các trách nhiệm cụ thể được đề cập trong mô tả công việc và quy định của công ty.

  CEO là vị trí lãnh đạo hàng đầu trong tổ chức, có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, đầu tư, quản lý nhân sự và cung cấp tư vấn cho chủ doanh nghiệp (chủ tịch)…

  Cùng lúc đó, người đứng đầu cũng có thẩm quyền tuyển dụng hoặc thay đổi chức vụ của nhân viên dưới quyền mình, mà không cần phải được sự chấp thuận từ Hội đồng quản trị.

  Trách nhiệm của giám đốc điều hành

  CEO đại diện cho hình ảnh của công ty và đồng thời có quyền quyết định về tương lai của tổ chức. Mỗi doanh nghiệp có quy mô và phương thức hoạt động riêng, nhưng nhiệm vụ chung của giám đốc điều hành bao gồm:

  Xác định chiến lược dài hạn

  Việc xác định chiến lược dài hạn là trách nhiệm quan trọng nhất của giám đốc điều hành để đảm bảo đội ngũ nhân sự có thể hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm của mình.

  CEO cần thay đổi tầm nhìn, xây dựng một chiến lược thống nhất, truyền đạt cụ thể và chi tiết để nhân viên hiểu rõ và tuân thủ.

  Làm gương cho nhân viên

  CEO đóng vai trò là một tấm gương mà các nhân viên trong doanh nghiệp cần noi theo. Vì vậy, cần duy trì hành động, lời nói, phong thái làm việc và lối sống theo đúng chuẩn mực. Nói một cách khác, CEO cần trở thành người mà họ muốn nhân viên của mình trở thành.

  Chịu trách nhiệm về kết quả

  Vị trí CEO đòi hỏi khả năng lãnh đạo xuất sắc, được chứng minh bằng hiệu suất và kết quả đạt được. Vì vậy, đảm nhận trách nhiệm toàn diện về kinh doanh và hoạt động là điều tự nhiên cho giám đốc điều hành.

  Để đạt được hiệu suất tối ưu trong hoạt động của doanh nghiệp, họ cần có khả năng kiểm soát hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, họ cũng cần đảm bảo việc truyền đạt rõ ràng các mục tiêu và phương hướng phát triển cho đội ngũ nhân sự. Chỉ khi có những yếu tố này, doanh nghiệp mới có thể đảm bảo được hiệu suất tối ưu trong hoạt động của mình.

  Xây dựng, cân bằng nguồn lực

  Trách nhiệm quan trọng của giám đốc điều hành là xây dựng và duy trì sự cân bằng giữa nguồn lực và tài chính. Trước những thách thức về ngân sách và nhân lực, mà thay đổi liên tục theo từng tình huống và môi trường kinh doanh, các CEO cần hiểu rõ và thấu đáo mọi chiến lược mà họ đã đề ra, đồng thời cũng cần hiểu sâu về mọi khía cạnh liên quan đến doanh nghiệp để có thể gánh vác trọng trách này.

  Giám đốc điều hành đại điện cho bộ mặt của doanh nghiệp, họ cũng là người quyết định tương lai cho tổ chức

  Kỹ năng cần có của giám đốc điều hành

  Học vấn, chuyên môn

  Trở thành CEO không yêu cầu bằng cấp. Trong nhiều trường hợp, thành công và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh có thể quan trọng hơn bằng cấp.

  Tuy nhiên, sở hữu bằng cấp đại học hoặc sau đại học trong các ngành liên quan đến kinh doanh như quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán hoặc tiếp thị có thể hỗ trợ trong việc tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt vị trí CEO. Thêm vào đó, một số công ty có thể đòi hỏi vị trí CEO phải có bằng cấp cao hơn để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

  CEO cần phải có kinh nghiệm và thành tựu, cùng với các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phân tích và giải quyết vấn đề. Việc học hỏi và phát triển những kỹ năng này thông qua khóa đào tạo, chứng chỉ và trải nghiệm thực tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trở thành một CEO thành công.

  Khi công nghệ ngày càng thay đổi bản chất của lao động, một nhà lãnh đạo không chỉ là người quản lý mà còn phải là chuyên gia có khả năng làm việc với lượng dữ liệu lớn và phân tích chúng. Do đó, trình độ học vấn và chuyên môn phải được thể hiện ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả việc bắt kịp xu hướng công nghệ.

  Kỹ năng, phẩm chất

  Có tác động lớn đến sự thành công và danh tiếng của một tổ chức, phẩm chất đạo đức của giám đốc điều hành cần có những yếu tố sau:

 • Tính quyết đoán: Một giám đốc điều hành thực thụ cần phải có sự quyết đoán để đưa ra những quyết định khó khăn trong một môi trường vững chắc, và dám đứng lên bảo vệ những điều đúng đắn. Trên thực tế, CEO thường phải đối mặt với nhiều quan điểm khác nhau, vì vậy tính quyết đoán sẽ giúp xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực, tạo niềm tin và sự tin tưởng cho các bên liên quan.
 • CEO đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh đạo đức của người lãnh đạo. Vì vậy, giám đốc điều hành cần thể hiện tính chính trực, kiên định và công bằng đối với tất cả nhân viên. Họ cũng phải đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đưa ra các quyết định.
 • Kỹ năng giao tiếp là khả năng diễn đạt thông qua lời nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp nhân viên hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Đồng thời, các CEO cần cả lắng nghe, chia sẻ và hiểu ý kiến từ cấp dưới.
 • Kỹ năng lãnh đạo là khả năng giúp CEO xử lý vấn đề, phân chia quyền và trách nhiệm cho nhân viên hiệu quả. Đồng thời, nó còn tạo mối quan hệ vững chắc với nhân viên, khuyến khích họ tự ý thức và thúc đẩy sự hoàn thành hiệu quả công việc.
 • Phẩm chất đạo đức của giám đốc điều hành tác động đáng kể đến danh tiếng của tổ chức

  Một số câu hỏi thường gặp về vị trí Giám đốc Điều hành

  Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc vận hành (COO) khác gì nhau?

  Các tổ chức có thể định nghĩa và phân công nhiệm vụ cho CEO và COO tùy thuộc vào cấu trúc tổ chức và yêu cầu cụ thể.

  Yếu tố so sánh

  Giám đốc điều hành (CEO)

  Giám đốc vận hành (COO)

  Vị trí

  Là người đứng đầu cao nhất của tổ chức

  Thường đứng thứ hai sau CEO trong cấu trúc tổ chức

  Trách nhiệm

  Quyết định chiến lược và hướng phát triển tổ chức

  Quản lý hoạt động hàng ngày của tổ chức

  Lãnh đạo

  Định hướng và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức

  Đảm bảo hoạt động hiệu quả và hiệu suất của tổ chức

  Quản lý

  Điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức

  Quản lý các bộ phận và quy trình cụ thể trong tổ chức

  Tương tác

  Đại diện cho tổ chức trước công chúng, đối tác và cổ đông

  Tương tác với các bộ phận và nhân viên trong tổ chức

  Chiến lược

  Xác định và triển khai chiến lược dài hạn của tổ chức

  Hỗ trợ CEO trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược

  Quyền lực

  Có quyền ra quyết định cuối cùng trong các vấn đề quan trọng của tổ chức

  Quyền lực thực hiện nhiệm vụ được giao từ CEO

  COO đứng thứ 2 trong hệ thống phân cấp sau giám đốc điều hành

  Phân biệt sự khác nhau giữa Giám đốc điều hành và Director?

  CEO và Director đều đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, CEO có quyền lực và trách nhiệm cao hơn vì ông đứng đầu toàn bộ doanh nghiệp và phải đảm bảo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó, Director chỉ quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận mà ông trực tiếp quản lý. Cả hai đều phải đưa ra quyết định chiến lược, tài chính và nhân sự để đạt được mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp hoặc bộ phận. Hơn nữa, cả hai cũng cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

  Yếu tố

  Giám đốc điều hành (CEO)

  Director

  Định nghĩa

  Người đứng đầu của toàn bộ doanh nghiệp hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

  Chức danh quản lý một hoặc nhiều bộ phận của doanh nghiệp, đứng trên các chức danh khác như manager hay supervisor

  Quyền hạn

  Có quyền quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra quyết định về chiến lược, tài chính và nhân sự, đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch và đàm phán

  Có quyền quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận mình trực tiếp quản lý, đưa ra quyết định về chiến lược và tài chính của bộ phận

  Vai trò

  Đứng đầu và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đạt được mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp

  Đứng đầu và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận mình quản lý, đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của bộ phận được đạt được

  Chức năng

  Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra quyết định về chiến lược, tài chính và nhân sự, đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch và đàm phán

  Quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận mình quản lý, đưa ra các kế hoạch và định hướng cho bộ phận

  Nhiệm vụ

  Đưa ra quyết định chiến lược, tài chính và nhân sự để đạt được mục tiêu và kế hoạch của doanh nghiệp, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới

  Đưa ra các kế hoạch và định hướng cho bộ phận mình quản lý, đảm bảo hoạt động của bộ phận đạt được mục tiêu và kế hoạch

  Trách nhiệm

  Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo và cổ đông về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

  Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận mình quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành và ban lãnh đạo về kết quả hoạt động của bộ phận

  Các chức danh Giám đốc khác có thể được khám phá thêm.

 • CCO là chức vụ Giám đốc Kinh doanh.

 • Vị trí Giám đốc Nhân sự (CHRO).

 • CFO, hay Giám đốc Tài chính,

 • CMO, hay còn gọi là Giám đốc Marketing.

 • CPO – Chức vụ Giám đốc Sản xuất.

 • CDO – Chuyên gia về Chuyển đổi số.

 • Sáng tạo Giám đốc.