Giải bài toán bằng cách lập phương trình tiếp

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Video Giải Toán 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo thứ tự các bài học và bài tập trong SGK Toán 8 tập 2. Bạn vào từng bài để tham khảo lời giải chi tiết.

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 7 trang 28 : Trong Ví dụ trên, hay thử chọn ….

  Xem lời giải

 • Bài 37 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Lúc 6 giờ sáng, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng …

  Xem lời giải

 • Bài 38 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau: …

  Xem lời giải

 • Bài 39 (trang 30 SGK Toán 8 tập 2): Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng, trong đó đã …

  Xem lời giải

Luyện tập (trang 31-32)

 • Bài 40 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa …

  Xem lời giải

 • Bài 41 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng …

  Xem lời giải

 • Bài 42 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên …

  Xem lời giải

 • Bài 43 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau: …

  Xem lời giải

 • Bài 44 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây: …

  Xem lời giải

 • Bài 45 (trang 31 SGK Toán 8 tập 2): Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải …

  Xem lời giải

 • Bài 46 (trang 31-32 SGK Toán 8 tập 2): Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi …

  Xem lời giải

 • Bài 47 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là …

  Xem lời giải

 • Bài 48 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của …

  Xem lời giải

 • Bài 49 (trang 32 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Bài 6 – 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Bài 7 có đáp án: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Chương 3 khác:

 • Bài 1: Mở đầu về phương trình
 • Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập (trang 13-14)
 • Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập (trang 17)
 • Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập (trang 22-23)
 • Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Luyện tập (trang 31-32)
 • Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án