GDP thực (Real Gross Domestic Product) là gì? Đặc điểm, công thức tính và so sánh với GDP danh nghĩa

GDP thực (Real Gross Domestic Product) là chỉ số đo lường tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát, phản ánh giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một năm cụ thể.

GDP thực (Real Gross Domestic Product) là gì? Đặc điểm, công thức tính và so sánh với GDP danh nghĩa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: The Balance)

GDP thực

Khái niệm.

Real GDP hay còn gọi là Real Gross Domestic Product là thuật ngữ trong tiếng Anh dùng để chỉ tổng sản phẩm quốc nội thực tế.

GDP thực là chỉ số đánh giá giá trị sản phẩm và dịch vụ của một quốc gia trong một năm, đã được điều chỉnh để loại bỏ ảnh hưởng của lạm phát.

GDP thực tế là một thước đo chính xác hơn về tăng trưởng kinh tế so với GDP danh nghĩa, bởi vì nó tính đến sự thay đổi về mức giá.

Đặc điểm của GDP thực

GDP thực là một chỉ số thống kê kinh tế quan trọng, đo lường giá trị của các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một nền kinh tế trong một thời gian nhất định, được điều chỉnh cho lạm phát.

Chính phủ sử dụng cả GDP danh nghĩa và GDP thực như một tiêu chuẩn để phân tích sự phát triển kinh tế và sức mua theo thời gian.

GDP thực so với GDP danh nghĩa

GDP là một chỉ số kinh tế quan trọng để đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ theo giá hiện tại.

Dữ liệu GDP thực được sử dụng bởi các nhà kinh tế để phân tích kinh tế tổng quát và lập kế hoạch cho ngân hàng trung ương.

Sự khác biệt chủ yếu giữa GDP danh nghĩa và GDP thực là việc điều chỉnh theo mức lạm phát.

Do GDP danh nghĩa được tính theo giá hiện tại, nên không tính đến sự điều chỉnh vì lạm phát. Điều này làm cho quá trình so sánh theo các khung thời gian trở nên đơn giản hơn rất nhiều để tính toán và phân tích. Tuy nhiên, GDP thực phải điều chỉnh theo mức độ lạm phát.

GDP là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tình hình kinh tế, nó đo lường sự phát triển và ổn định của các sản phẩm và dịch vụ trong nền kinh tế. GDP được xem xét từ hai khía cạnh: giá trị thực và giá trị danh nghĩa.

Nếu xét đến tác động của lạm phát, GDP thực sẽ bị điều chỉnh. Điều này có nghĩa là khi lạm phát tăng, GDP thực sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa và ngược lại.

Lạm phát dương sẽ góp phần tăng đáng kể vào GDP danh nghĩa nếu không điều chỉnh GDP thực theo lạm phát.

GDP thực là một cơ sở tốt hơn để đánh giá hiệu quả của nền kinh tế quốc gia trong dài hạn, thay vì sử dụng GDP danh nghĩa.

Sử dụng hệ số giảm phát GDP, GDP thực phản ánh mức độ sản xuất dựa trên số lượng. Nếu không có GDP thực, sẽ khó xác định xem tăng trưởng GDP chỉ là sự tăng giá hay thực sự mở rộng sản xuất trong nền kinh tế.

Cách tính GDP thực

Tính GDP thực là một quá trình phức tạp và thường được cung cấp bởi Tổng cục thống kê Việt Nam. Thông thường, việc tính toán GDP thực được thực hiện bằng cách chia GDP danh nghĩa cho hệ số giảm phát GDP.

GDP thực là GDP danh nghĩa chia cho hệ số giảm phát GDP.

Ví dụ: Nếu giá của một nền kinh tế tăng 1% so với năm trước, thì hệ số giảm phát là: 1 + 1% = 1.01.

Nếu GDP danh nghĩa là 1.000.000 đô la, thì GDP thực sẽ được tính là:

GDP thực là $990.099 sau khi tính toán với công thức $1.000.000 / 1.01.

Khi GDP thực cao hơn GDP danh nghĩa, nền kinh tế đang trải qua tình trạng giảm phát. Ngược lại, khi GDP danh nghĩa cao hơn GDP thực, lạm phát đang diễn ra trong nền kinh tế.

(Theo Investopedia).