Đơn phúc khảo là gì?

Trong suốt quá trình học tập và thi cử không ít lần chúng ta có những thắc mắc về điểm số đối với các bài thi của mình. Hình thức phúc khảo không còn xa lạ với chúng ta.Vậy đơn phúc khảo là gì? Trong bài viết lần này chúng tôi sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những nội dung cũng như những điểm cần lưu ý đối với đơn phúc khảo.

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2021

Khái niệm đơn phúc khảo?

Phúc khảo là động từ dùng để chỉ hành động chấm kiểm tra, đánh giá, chấm lại bài thi đã được chấm trước đó. Hiểu một cách đơn giản, phúc khảo là khi bạn nhận được kết quả thi, mà bạn cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bạn chắc chắn thì bạn có thể làm hồ sơ phúc khảo để xem kết quả chấm có chính xác hay không. Nếu có sai sót thì bạn có thể được nâng điểm lên hoặc cũng có thể mất điểm khi giám khảo phát hiện thêm sai sót của bạn.

Đây là một từ cũ từ thời phong kiến có nghĩa là: chấm lại sau khi đã sơ khảo (chấm bài thi lần thứ nhất) trong các khoa thi thời kỳ phong kiến; chấm lại bài thi của thí sinh do có đơn đề nghị chấm lại.

Phúc khảo là từ Hán Việt ghép từ: phúc có nghĩa là xem xét, đánh giá lại; khảo có nghĩa là thi cử.

Đơn phúc khảo là đơn yêu cầu của thí sinh nộp đến hội đồng chấm thi yêu cầu phúc khảo bài thi của mình.

>>>>> Tham khảo: Thủ tục phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Những điều kiện phúc khảo bài thi?

Sau khi đã tìm hiểu về đơn phúc khảo là gì, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về điều kiện phúc khảo của bài thi và đối tượng phúc khảo bài thi.

Mọi người tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Điểm phúc khảo chỉ được công nhận khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên. Khi đó Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc.

Những quy định cụ thể về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần:

Tiếp nhận đơn xin phúc khảo:

+ Thời gian nộp đơn phúc khảo:

Đối với học kỳ 1 và học kỳ 3: trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nhà trường công bố điểm thi.

Đối với học kỳ 2: tuần học đầu tiên của kỳ tiếp theo.

+ Sinh viên lấy đơn xin phúc khải theo mẫu của nhà trường (tại website của trường).

+ Nộp lệ phí cùng với đơn.

Tổ chức chấm phúc khảo:

+ Phòng ban sẽ gửi công văn tới Khoa, bộ môn có môn thi phải chấm phúc khảo. Sau khi nhận được công văn, Nhà trường yêu cầu trưởng bộ môn có trách nhiệm lập danh sách cán bộ tham gia chấm phúc khảo.

+ Việc tổ chức chấm phúc khảo do Hội đồng chấm phúc khảo thực hiện, địa điểm phúc khảo.

+ Xử lý kết quả phúc khảo bài thi: điểm phúc khảo được Hội đồng chấm phúc khảo kết luận là điểm thi kết thúc học phần môn học do đơn đề nghị phúc khảo của sinh viên.

+ Công bố điểm chấm phúc khảo: kết quả phúc khảo sẽ được gửi về Phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa, Bộ môn và đăng tải trên website của trường.

Hướng dẫn viết đơn phúc khảo bài thi đại học

Tiếp theo nội dung bài viết đơn phúc khảo là gì chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị viết thông tin vào đơn phúc khảo. Phúc khảo bài thi được sử dụng trong các kỳ thi nhưng phổ biến nhất là các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học, nay là thi trung học phổ thông quốc gia. Tùy vào từng cuộc thi sẽ có những vấn đề cần đề cập trong mẫu đơn phuc khảo khác nhau. Tuy nhiên, những thông tin thiết yếu sẽ được đề cập đến cơ bản như sau:

+ Thông tin người yêu cầu làm mẫu đơn xin chấm phúc khảo: Họ tên học sinh, sinh viên, tên lớp học, chuyên ngành (mẫu đơn phúc khảo bài thi đại học), số báo danh.

+ Thông tin môn học xin làm mẫu đơn xin chấm phúc khảo: bộ môn (mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT, mẫu đơn xin phúc khảo bài thi vào lớp 10), học phần, ngày thi, giờ thi, lần thi môn, phòng thi, địa điểm, số điểm đạt được, ngày công bố điểm thi.

+ Lý do làm đơn phúc khảo: cần trình bày lý do cũng như mong muốn của bản thân với kết quả khác.

+ Gửi đến đơn vị tổ chức chấm lại bài thi: tùy vào từng mức độ phúc khảo bài thi và nơi bạn thi mà đơn vị gửi đến khac nhau: ban giám hiệu, phòng giáo dục và đào tạo, tên trường đại học bạn đăng ký…

+ Nơi nộp, thời gian nộp đơn phúc khảo:

Theo quy chế từng cuộc thi thì thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì sẽ nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Đối với phổ thông, thì thời gian bắt đầu nhận đơn phúc khảo bắt đầu từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7 sau đó chuyển thông tin của thí sinh, bài thi tới hội đồng chấm thi. Thời gian công bố và gửi kết quả bài thi phúc khảo cho thí sinh đó 15 ngày kể từ thời điểm hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Mẫu đơn phúc khảo thi THPT quc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021

Kính gửi: – Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi

Hội đồng thi:

Họ và tên thí sinh: Giới tính:

Ngày tháng năm sinh: Dân tộc:

Nơi sinh:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:

Số điện thoại:

Đã dự thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020:

Tại Hội đồng thi số: Tỉnh:

Điểm thi: SBD:

Đề nghị phúc khảo điểm thi các môn sau:

STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú

(ghi rõ môn ngoại ngữ)

1 2 3 4 5 6 7

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trach nhiệm trước pháp luật.

………….., ngày tháng năm….

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(ký và ghi rõ họ tên)

Tải (download) Mẫu đơn phúc khảo thi THPT quốc gia

Nộp đơn phúc khảo ở đâu?

Điều 33 Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định:

Như vậy, để yêu cầu phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT, thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thi sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

Như vậy trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới vấn đề đơn phúc khảo là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.