Đeo vòng phong thủy nên đeo bao nhiêu hạt?

“GIẢI TÁN” SỐ HẠT VÒNG TAY PHONG THỦY, NÊN ĐEO BAO NHIÊU HẠT.

Khi lựa chọn mua một chiếc vòng tay phong thủy, nhiều người vẫn đặt câu hỏi về số lượng hạt trên vòng tay. Vậy, số lượng hạt trên vòng tay phong thủy mang ý nghĩa gì? Có phải số lượng hạt ảnh hưởng đến công dụng phong thủy của vòng tay không?

1. Số hạt theo tư duy Phong Thủy.

Theo quan niệm phong thuỷ, việc đeo vòng tay phong thuỷ với số lượng hạt là số lẻ được cho là mang tính chất tích cực và tạo năng lượng tốt. Vì vậy, khi chọn mua vòng tay đá phong thuỷ, chúng ta nên lựa chọn những số lẻ như 13, 17, 19, 21, 25…

Trong các số chẵn, có một số duy nhất mang ý nghĩa tốt là số 18 – số lượng hạt trong vòng đeo tay niệm Kinh Phật. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn đeo vòng phong thuỷ với 18 hạt.

2. Số hạt theo quan điểm vòng xoay luân hồi.

Theo quy luật vòng luân hồi, những số hạt đẹp nhất là những số chia 4 dư 1 hoặc 2 như 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26,… Số này thuộc cung “Sinh” hoặc “Lão” trong chuỗi vòng luân hồi của con người, bao gồm “Sinh – Lão – Bệnh Tử”. Nếu bạn không thích chọn những số hạt chia 4 dư 1, bạn cũng có thể lựa chọn số hạt vòng lẻ. Số lẻ được xem là thuộc tính “Dương” và có nguồn gốc từ những trường năng lượng tốt.

Theo lý thuyết vòng luân hồi SINH – LÃO – BỆNH – TỬ, đó là quá trình tuần hoàn của cuộc sống mà mỗi người phải trải qua.

Sống là số 1.

Người già là số 2.

Bệnh là vấn đề quan trọng.

Tử đại diện cho số 4.

Vòng tuần hoàn này tuần hoàn theo quy luật nhất định. Các số chia hết cho 4 được coi là số tử. Còn những số chia cho 4 dư 1 là những số tốt nhất để chọn số hạt phù hợp cho vòng tay phong thủy.

Các số hạt vòng tay phong thuỷ đẹp nhất có thể là những số có phần dư khi chia cho 4 là 1, ví dụ như: 13, 17, 21, 25… Những số này thuộc vào cung “SINH”. Hoặc có thể là những số có phần dư khi chia cho 4 là 2, ví dụ như: 14, 18, 22, 26… Đây được xem là những số khá tốt theo quan niệm vòng luân hồi của con người.

3. Số hạt theo tín ngưỡng Công giáo.

Chuỗi vòng tay phong thủy kính Đức Mẹ Maria được thiết kế với 12 hạt nhỏ và 1 hạt cái. Loại chuỗi vòng này được sử dụng để đọc 12 kinh kính Đức Mẹ. Hạt cái có ý nghĩa là điểm khởi đầu khi đọc kinh Lạy Cha và cũng được sử dụng khi đọc kinh Sáng Danh.

4. Số hạt theo tư tưởng phật giáo.

Chuỗi hạt vòng tay phong thủy với 108 hạt hoặc các ước số của 108 thường được sử dụng bởi người theo đạo Phật. Các ước số thường được sử dụng bao gồm 14, 18, 21, 27, 36, 42 và 54.

Vậy ý nghĩa của con số 108 là gì?

Theo giáo lý cơ bản của Phật giáo, con người sẽ có:

Lục giác: Bao gồm Thị – nghe – vị – mũi – ý thức.

Tam ứng (hay 3 loại phản ứng): Lạc – khốn – vô biên.

Hai khía cạnh: Thiện và xấu.

Ba thời kỳ (3 thời điểm): Quá khứ – hiện tại – tương lai.

Mỗi khi người ta nhân Tam ứng với Lục giác, kết quả sẽ là 18.

Nhân đôi số 18 sẽ được 36.

Nhân 36 với Tam thì ta được 108.

Người ta cho biết, chuỗi 108 hạt sẽ đại diện cho 108 tam muội nhằm giải quyết 108 phiền muộn.

BlackMount.