Cùng tìm hiểu nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật trên Trái đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến tỷ lệ nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên hành tinh này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về yếu tố này.

Tài nguyên nước là gì?

Tài nguyên nước bao gồm tất cả các nguồn nước mà con người đang sử dụng hoặc có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nước được sử dụng chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải trí và bảo vệ môi trường. Hầu hết các hoạt động này đều yêu cầu sử dụng nước ngọt.

Trên Trái Đất, có 97% nước là nước mặn và chỉ còn lại 3% là nước ngọt. Trong số này, hơn 2/3 nước ngọt tồn tại trong sông băng và các mũ băng ở các cực. Phần còn lại của nước ngọt có thể được tìm thấy chủ yếu dưới dạng nước ngầm, và chỉ một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt đất và trong không khí.

nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất

Nguồn tài nguyên tái tạo của nước ngọt đang gặp khó khăn trên toàn cầu. Nhu cầu về nước ngọt tăng lên do dân số đang gia tăng. Ý thức về việc bảo vệ nguồn nước cho hệ sinh thái mới chỉ được nhấn mạnh gần đây.

Nước trong các đại dương – Đại dương là kho chứa nước

Trong một khoảng thời gian kéo dài, một khối lượng nước vô cùng lớn được lưu trữ trong các đại dương trước khi được lưu thông trong quá trình tuần hoàn nước. Ước tính có khoảng 1.338.000.000 km3 nước được giữ trong các đại dương, chiếm khoảng 96,5% tổng khối lượng nước, và đại dương cũng cung cấp khoảng 90% tổng lượng nước bốc hơi vào khí quyển.

Trong những thời điểm có khí hậu lạnh hơn, nhiều đỉnh núi và dòng sông băng được hình thành. Nước trong hình thái băng tích tụ nhiều hơn, làm giảm lượng nước trong các hình thái khác của chu trình nước. Ngược lại, trong thời kỳ khí hậu ấm, lượng băng giảm. Cuối thời kỳ băng hà, 1/3 bề mặt trái đất được phủ bởi dòng sông băng, và mực nước ở đại dương thấp hơn hiện nay khoảng 122 m. Khoảng 3 triệu năm trước, khi trái đất ấm hơn, mực nước trong đại dương có thể cao hơn hiện nay khoảng 50 m.

Nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất

Nước chiếm khoảng 71% tổng diện tích bề mặt trên Trái Đất, trong đó nước đại dương chiếm khoảng 96,5%. Bảng số liệu dưới đây giới thiệu chi tiết về vị trí của nước trên Trái Đất. Trong tổng lượng nước trên Trái Đất là 1.386 triệu km3, hơn 96% là nước mặn. Trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất, 68% là băng và sông băng, 30% là nước ngầm, và chỉ có khoảng 93.100 km3 nước trong các sông hồ, chiếm 1/150 của 1% tổng lượng nước trên Trái Đất. Tuy nhiên, nước sông và hồ là nguồn nước chính được con người sử dụng hàng ngày.

Ứớc tính phân bố nước toàn cầu:

Nguồn nước

Thể tích nước tính bằng km3 Thể tích nước tính bằng dặm khối Phần trăm của nước ngọt

Phần trăm trên tổng lượng nước

Trong các đại dương, biển, và vịnh

1.338.000.000 321.000.000

96,5

Trên đỉnh núi băng, sông băng, và vùng băng tuyết vĩnh cửu

24.064.000 5.773.000 68,7

1,74

Nước ngầm

23.400.000 5.614.000

1,7

Ngọt

10.530.000 2.526.000 30,1

0,76

Mặn

12.870.000 3.088.000

0,94

Độ ẩm đất

16.500 3.959 0,05

0,001

Băng chìm và băng tồn tại vĩnh cửu

300.000 71.970 0,86

0,022

Các hồ

176.400 42.320

0,013

Ngọt

91.000

21.830 0,26 0,007
Mặn 85.400 20.490

0,006

Khí quyển

12.900 3,095 0,04 0,001
Nước đầm lầy 11.470 2.752 0,03

0,0008

Sông

2.120 509 0,006 0,0002

Nước sinh học

1.120 269 0,003

0,0001

Tổng số 1.386.000.000 332.500.000

100

Lượng nước ngọt tồn tại trên mặt đất.

Nước ngọt có trên mặt đất là một phần quan trọng trong chu trình nước và là yếu tố cần thiết cho sự sống trên trái đất. Nó bao gồm nước trong các dòng sông, ao, hồ, hồ nhân tạo và các đầm lầy nước ngọt.

Lượng nước trong các hồ và sông luôn thay đổi do phụ thuộc vào lưu lượng vào và ra. Dòng chảy vào bao gồm mưa, dòng chảy tràn trên mặt đất, lượng nước ngầm dưới đất và lượng nước từ các sông nhánh. Trong khi đó, dòng chảy ra bao gồm lượng bốc hơi và nước bổ sung cho nước ngầm. Ngoài ra, con người cũng sử dụng nước mặt cho các nhu cầu thiết yếu. Lượng và vị trí của nước mặt có thể thay đổi theo thời gian và không gian, bởi sự tác động của tự nhiên và con người.

nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất

Nước mặt duy trì sự sống

Ở vùng châu thổ sông Nile ở Ai Cập, sự sống có thể tồn tại trong những vùng sa mạc nếu có đủ nước, cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Nước trên mặt đất chính là nguồn cung cấp sự sống. Nước ngầm được hình thành từ sự di chuyển của nước mặt vào tầng nước ngầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, nước ngọt trên bề mặt trái đất rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 3% tổng lượng nước trên toàn trái đất. Các hồ và đầm nước ngọt trên thế giới chỉ chiếm 0,29% tổng lượng nước ngọt, trong đó hồ Baikal ở Châu Á và hồ Lớn (Huron, MichiGan, và Superior) cùng chiếm 20% tổng lượng nước ngọt. Các con sông chỉ chiếm 0,006% tổng lượng nước ngọt trên trái đất. Như vậy, nước ngọt, yếu tố quan trọng cho sự tồn tại của sự sống, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng lượng nước trên trái đất.

nước chiếm bao nhiêu phần trăm trên trái đất

Kết luận

Nước chiếm một tỷ lệ bao nhiêu trên trái đất và có bao nhiêu nước trên trái đất, chất lượng nước ra sao đang là vấn đề đang được quan tâm rất nhiều hiện nay vì ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của con người và các loài sống khác. Vì thế, chúng ta cần phối hợp để bảo vệ nguồn nước và sức khỏe của chúng ta.