Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ? Hỏi Đáp

Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày? Chính phủ điều hành Paris – Công xã Paris chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn là 72 ngày. Đây là một chế độ mang lại luồng gió đổi mới quan trọng cho phong trào vô sản thế kỷ XIX. Bài viết này xoay quanh việc tìm hiểu về Công xã Paris.

1. Công xã Paris là gì?

Cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Công xã Paris 1871, đã nhằm lật đổ chính quyền tư sản. Mặc dù chỉ kéo dài trong 72 ngày (18/3/1871 – 28/5/1871), nhưng nó đã để lại nhiều bài học sâu sắc cho các tầng lớp nhân dân lao động, giai cấp và phong trào công nhân cũng như phong trào cộng sản quốc tế.

2. Sự ra đời của Công xã Paris

Cuộc chiến tranh Pháp-Phổ bùng nổ vào năm 1870 trong hoàn cảnh không thuận lợi cho Pháp.

Napoléon III đã tham gia cuộc chiến với Phổ nhưng thất bại nghiêm trọng tại Saint-Germain vào ngày 2/9/1870 và bị bắt giữ. Sự phát triển công nghiệp đã tạo ra sự mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và công nhân, cùng với giai cấp vô sản ở Pháp. Điều này đã tạo ra cuộc đấu tranh của các tầng lớp lao động nhằm lật đổ chính quyền của Napoléon.

Ngày 4-9-1870, người dân Paris khởi nghĩa và đấu tranh không ngừng của giai cấp công nhân đã đánh đổ vua tàn bạo và tham quyền Na-pô-lê-ông III, thành lập Cộng hòa Pháp thứ ba. (Quốc phòng chính phủ).

Trong hoàn cảnh đó, khi bị sức mạnh tấn công của Phổ đe dọa, chính phủ tư sản vội vàng chấp nhận đầu hàng Đức. Tuy nhiên, nhân dân thành phố Paris đã quyết tâm nổi lên bảo vệ Tổ quốc. Điều này đã làm cho mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Ngày 18/3/1871, quân Chí tấn công Nguyên Mông nhưng không thành công, người dân đã chiếm được thủ đô Paris.

Vào ngày 26-3-1871, người dân Paris bầu ra Hội đồng Xã hội.

Vào ngày 28-3-1871, Công xã Paris đã chính thức thông báo về việc thành lập.

Vì sự xung đột ngày càng tăng giữa chính quyền tư sản tại Versailles và nhân dân lao động, Chie đã lập kế hoạch chống lại tất cả các thành viên của Ủy ban Chỉ đạo Trung ương (đại diện cho nhân dân).

Vào ngày 18-3-1871, Chie tiến công lên đồi Mông Cổ ở phía bắc Paris. Đây được xem là địa điểm quan trọng của Quốc dân đảng, nhưng lại không thành công. Chie phải rút quân trở về Versailles, khiến cho người dân Paris nhanh chóng lên nắm quyền và đồng thời đảm nhận vai trò làm Chính phủ tạm thời.

Vào ngày 26/3/1871, nhân dân Paris đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Công xã theo phương pháp bỏ phiếu dân chủ. Các ứng cử viên được bầu ra chủ yếu là công nhân và trí thức, đại diện cho người lao động Paris. Mục đích của việc bỏ phiếu là để chọn ra những người mà nhân dân tin tưởng để đảm nhận vai trò lãnh đạo đất nước. Hội đồng Công xã Paris được thành lập với 85 đại biểu, trong đó có tỷ lệ 25% công nhân. Công xã đã ban hành nhiều sắc lệnh quan trọng nhằm xây dựng một chế độ nhà nước mới, đáp ứng lợi ích của người lao động.

Công Xã Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ??

Câu hỏi: Cộng Hòa Paris Tồn Tại Trong Bao Nhiêu Ngày ?

A. 70 ngày.

B. 71 ngày.

Chỉ trong vòng 72 ngày.

Đã 73 ngày.

Lựa chọn C.

Cách mạng Công xã Paris năm 1871 được coi là cuộc cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở Pháp, với mục tiêu chủ yếu là lật đổ chính quyền tư sản. Mô hình nhà nước này tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ kéo dài trong 72 ngày, từ ngày 18/3/1871 đến ngày 28/5/1871.

Công xã Paris đã để lại nhiều bài học quan trọng cho giai cấp công nhân, nông dân lao động và phong trào cộng sản toàn cầu dù chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn.

Nguyên nhân hình thành Công xã Pari

Năm 1870, cuộc chiến giữa Pháp và Phổ bùng nổ, tạo ra tình hình bất lợi cho quân đội Pháp. Vào ngày 2/9/1890, Napoléon III đã khởi chiến với quân đội Phổ và thất bại nặng nề tại Sodang, sau đó bị bắt. Trong thời kỳ này, sự phát triển của công nghiệp cũng đã tạo ra mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và công nhân, với sự gia tăng của phong trào vô sản tại Pháp. Điều này đã tạo ra điều kiện cho cuộc đấu tranh của nhân dân nhằm lật đổ chính quyền của Napoléon III.

Vào ngày 4/9/1870, người dân Paris đã tổ chức một cuộc nổi dậy, đánh dấu sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa và đấu tranh kiên trì của giai cấp công nhân. Họ đã thành công trong việc lật đổ vị vua tàn ác và tham quyền quyền lực Na-pô-lê-ông III, đồng thời trở thành những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thành lập nền Cộng hòa Pháp thứ ba.

Trước tình hình đó, khi quân Phổ tiến công mạnh mẽ, chính phủ tư bản đã nhanh chóng đầu hàng quân Đức, nhưng người dân Paris không như vậy. Họ vẫn kiên cường đứng lên chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Điều này làm căng thẳng giữa chính phủ và người dân ngày càng gia tăng.

Vào sáng ngày 18 tháng 3 năm 1871, Chí lãnh đạo cuộc tấn công vào Mông Cổ, nơi được xem là trung tâm quyết định của Quốc dân quân, nhưng thất bại. Sau đó, Chí phải điều quân đến Versailles để khuyến khích nhân dân nổi dậy và chiếm lĩnh Paris, đồng thời đảm nhiệm vai trò chính quyền tạm thời.

Vào ngày 26-3-1871, cư dân Paris đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Đa số những người được bầu là công nhân và trí thức. Hai ngày sau đó, vào ngày 28, Công xã Paris đã chính thức thông báo về việc thành lập, với Hội đồng Công xã Paris gồm tổng cộng 85 đại biểu.

4. Chính sách kinh tế – xã hội:

Về chính sách kinh tế – xã hội, Công xã Paris đã quyết định chuyển quyền quản lý các nhà máy, công xưởng mà chủ đã rời Paris cho công nhân. Hình thức quản lý này được thực hiện dân chủ, cho phép nhân dân tham gia vào hoạt động kinh tế và đồng thời tạo ra việc làm cho công nhân. Các doanh nghiệp vẫn còn chủ sở hữu được quản lý bởi Công xã thông qua kiểm soát lương và giờ làm việc. Mức lương được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và được đảm bảo hợp lý. Các Uỷ ban lao động đã được thành lập để chịu trách nhiệm về sản xuất và cuộc sống của công nhân.

Công xã đã ban hành nhiều lệnh cấm nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các xí nghiệp còn thuộc sở hữu của chủ. Các lệnh này bao gồm cấm phạt tiền và cấm làm đêm tại các xí nghiệp sản xuất bánh mỳ. Ngoài ra, một chế độ làm việc 8 giờ mỗi ngày cũng đã được đề xuất nhưng chưa được triển khai, tuy nhiên, đây được xem là một bước tiến mới và sẽ áp dụng trong tương lai.

Công xã Paris tập trung vào giáo dục và ban hành nhiều chính sách tiến bộ trong lĩnh vực này. Họ thiết lập một hệ thống giáo dục thống nhất và loại bỏ sự can thiệp của nhà thờ bằng cách thay thế giáo sĩ bằng giáo viên. Một sắc lệnh bắt buộc đã được áp dụng để đảm bảo mọi người có quyền tiếp cận miễn phí và bắt buộc với giáo dục. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của họ là đào tạo đội ngũ cán bộ và nhân tài để phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Công xã Paris đã giải tán quân đội và cảnh sát của chế độ cũ trong mặt trận quân sự. Thay vào đó, họ đã thành lập lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng an ninh.

5. Cách mạng Việt Nam học được gì từ Công xã Paris:

Công xã Paris đã để lại nhiều kiến thức quan trọng cho cuộc cách mạng Việt Nam như sau:

Để chống đối kẻ thù và phá vỡ hệ thống cầm quyền, cần có một đảng lãnh đạo cách mạng. Tiến hành lật đổ và phá hủy chế độ tư sản và nhà nước, và tiến tới xây dựng một nhà nước chuyên chính vô sản. Đồng thời, việc xây dựng lực lượng liên minh giữa công nhân và nông dân, được sự ủng hộ của nhân dân, là rất quan trọng. Gọi gắm và kết nối các lực lượng lao động, cộng đồng tri thức và người lao động là một vấn đề hàng đầu trong một cuộc cách mạng chính nghĩa. Cần loại bỏ hoàn toàn hệ thống chính quyền kiểu cũ, không nhượng bộ, và giữ lại một số vị trí cũ cho những người có tài năng, có khả năng thay thế và lãnh đạo.

Vì thế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Đây là một liên minh của các nông dân.

Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên đại diện cho giai cấp công nhân và giai cấp vô sản. Đây là nhà nước duy nhất tập trung vào chuyên chính vô sản trong lĩnh vực chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã học tập và tiếp thu quan điểm của các nhà tư tưởng nổi tiếng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo đúng hướng đi cách mạng. Dưới sự áp đảo của giai cấp tư sản và cuộc cách mạng tư sản đang lan rộng, nhân dân lao động đã đấu tranh và giành thắng lợi vô tiền khoáng hậu, như mà C.Mác đã gọi là “cuộc đấu tranh của những người dám xông trời”.

Vào ngày thứ hai, Cách mạng Paris đã truyền cảm hứng và lòng dũng cảm cho người dân ta, dám đấu tranh để giành lại độc lập và bảo vệ sự tự do của dân tộc. Hãy nổi lên và khởi nghĩa để bảo vệ chính mình khỏi sự bóc lột của giai cấp tư sản thống trị.