Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Bảng tổng kết về tình hình kinh doanh của cơ sở lưu trú, được lập theo ngày – tuần – tháng – quý hoặc năm (tùy thuộc quy định của từng khách sạn), là báo cáo doanh thu khách sạn. Nếu bạn muốn hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ và công thức tính các chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng được sử dụng trong báo cáo doanh thu khách sạn, Hoteljob.Vn sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

Có những thuật ngữ thường được sử dụng trong báo cáo doanh thu của các khách sạn? (Hình ảnh được lấy từ Internet).

► Các thuật ngữ thường có trong báo cáo doanh thu khách sạn

 • (1) Tổng số phòng trong một khách sạn, bao gồm phòng đã hoàn thiện và chưa hoàn thiện, cũng như phòng có khách và phòng trống.
 • (2) Số phòng trong trạng thái hết hàng (Hết hoạt động – HHĐ) – Tổng cộng có một số phòng bị hư hỏng và cần được sửa chữa trong một khoảng thời gian dài (trên 90 ngày), do đó chúng chưa được sử dụng để phục vụ kinh doanh.
 • (3) Phòng bị hư hỏng nhẹ, được khóa lại để kỹ thuật sửa chữa và sẽ sớm hoạt động trở lại để phục vụ công việc kinh doanh.
 • Số lượng phòng cố định dành cho quản lý khách sạn, như GM – Tổng quản lý, để sử dụng trong thời gian dài.
 • (5) Tổng số phòng không có sẵn để cho thuê – Tổng số phòng không thể bán [bao gồm (2) + (3) + (4)].
 • Có sẵn (6) phòng để phục vụ khách hàng, có thể mở bán từ (1) đến (5) phòng.
 • Số phòng đã được lấp – Đếm số phòng trong khách sạn mà đã được đặt, bao gồm cả các phòng có tính phí và không tính phí.
 • Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  Số lượng phòng đang được sử dụng trong khách sạn được tính là Rooms Occupied (Ảnh nguồn Internet).

 • (8) Complimentary – Cung cấp phòng miễn phí cho các nhóm Famtrip (khảo sát du lịch).
 • (9) Chương trình Khuyến mãi Đêm miễn phí – Khách hàng được tặng phòng miễn phí trong gói dịch vụ này (10 phòng miễn phí cho mỗi phòng đặt trước).
 • (10) House Use – Đây là phòng dành cho Ban quản lý ở trong thời gian ngắn, được sử dụng bởi các quản lý khách sạn đang làm việc trực tiếp tại MOD.
 • (11) Số phòng trống – Dựa vào số phòng còn trống, FO hoặc bộ phận kinh doanh sẽ mở bán với giá theo quy định [(6) – (7) – (8) – (10)].
 • (12) Số khách đang lưu trú trong khách sạn.
 • (13) Số khách tự đến đặt thuê phòng.
 • Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  Khách Walk-in là những khách hàng tự đến khách sạn để đặt thuê phòng (Hình ảnh từ Internet).

  ► Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – Occupancy % (Incl. Comp) – Chỉ tiêu công suất phòng bao gồm miễn phí

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – Occupancy % (Excl. Comp) – Chỉ tiêu công suất phòng không bao gồm miễn phí

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – Occupancy % (Excl. Comp & Promotion Free Nights) – Chỉ tiêu công suất phòng không bao gồm miễn phí và ưu đãi theo gói

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – ARR (Incl. Comp) – Chỉ tiêu giá phòng bình quân bao gồm miễn phí

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – ARR (Excl. Comp) – Chỉ tiêu giá phòng bình quân không bao gồm phòng miễn phí

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – ARR (Excl. Comp & Promotion Free Nights) – Chỉ tiêu giá phòng bình quân không bao gồm phòng miễn phí và phòng ưu đãi theo gói

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  – Ratio Guest of Occupancy – Tỷ lệ khách bình quân trong khách sạn

  Công thức tính 7 chỉ tiêu từ hoạt động cho thuê phòng trong báo cáo doanh thu khách sạn

  ​Ms. Smile​.