Cần phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo

Cần phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ căn cứ vào đề xuất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sớm có biện pháp hữu hiệu để quản lý giá sách giáo khoa – Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần đưa ra các biện pháp hiệu quả để quản lý giá sách giáo khoa – một mặt hàng đặc biệt và thiết yếu. Điều này nhằm tránh sự tăng giá không kiểm soát, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân và tạo ra dư luận không tốt.

Trong phiên họp Quốc hội sáng 2/6, đại biểu Thái Văn Thành (Nghệ An) đã đề cập đến việc phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo. Ông cho rằng, sách tham khảo không nên được yêu cầu mua bắt buộc từ phía học sinh.

Theo ông Thái Văn Thành, đại biểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục và trường học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách đồng bộ, khoa học, theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Chương trình tập trung vào việc phát triển toàn diện nhân cách của học sinh, bao gồm việc hình thành và phát triển các kỹ năng hiện đại như tin học và ngoại ngữ. Đặc biệt, chú trọng vào việc giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, giá trị sống và khơi dậy sự khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước và xây dựng một xã hội phồn vinh và hạnh phúc.

Đại biểu Thái Văn Thành nhấn mạnh rằng, từ bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại biểu đoàn Nghệ An đã nhắc lại rằng, trong phiên thảo luận ngày 1/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo rằng đang đề xuất Chính phủ xem xét việc định khung giá sách giáo khoa. Đại biểu đã đồng ý với quan điểm của Bộ trưởng rằng sách giáo khoa cần được đưa vào danh mục quản lý giá, nhằm bảo vệ quyền lợi của học sinh và đảm bảo điều kiện kinh tế – xã hội hiện nay của người dân.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và nhà trường tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ về hai loại sách giáo khoa.

Sách giáo khoa là bắt buộc cho học sinh trong quá trình học tập. Sách bổ trợ và tham khảo không bắt buộc mua, tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Đại biểu Thái Văn Thành đã đưa ra ví dụ thực tế về ngành giáo dục tại địa phương, thông qua việc tham mưu với UBND tỉnh để xây dựng một mô hình thư viện sách giáo khoa dựa trên sự hợp tác giữa Nhà nước và nhân dân.

Tỉnh sẽ dành một phần nguồn kinh phí để trang bị sách giáo khoa cho các trường. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi doanh nghiệp và các nhà xuất bản sách giáo khoa hỗ trợ trường học bằng cách đóng góp sách. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích học sinh sau khi hoàn thành khóa học trả lại sách để xây dựng thư viện sách giáo khoa. Hành động này không chỉ giúp đỡ các học sinh khó khăn và những người dân tộc thiểu số trong các vùng miền núi có sách để học, mà còn giảm thiểu lãng phí sách vì sách có thể được sử dụng nhiều lần.

Đề nghị đại biểu, Bộ GD&ĐT mở rộng mô hình này trong các địa phương trên toàn quốc để hỗ trợ cho học sinh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số, và học sinh miền núi có tài liệu học.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho biết, người dân đang rất quan tâm đến vấn đề giá sách giáo khoa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Đa số mọi người cho rằng việc tăng giá sách trong thời điểm này sẽ gây thêm gánh nặng cho các gia đình có con em đi học, đặc biệt là những gia đình thuộc hộ nghèo và sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Đại biểu đồng ý với các giải trình và giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra nhằm giảm giá sách giáo khoa.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ dựa vào đề xuất của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đưa ra các biện pháp hiệu quả để quản lý giá sách giáo khoa – một mặt hàng đặc biệt và thiết yếu. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn việc tăng giá đột ngột và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân, đồng thời tránh tạo ra dư luận không tốt.

Đề nghị rà soát, tinh giản sách giáo khoa theo danh mục thống kê cho từng lớp học, cấp học. Bên cạnh sách giáo khoa bắt buộc, học sinh có thể tham khảo các sách còn lại tùy theo điều kiện và nhu cầu cụ thể.

Đề xuất của đại biểu là Chính phủ cần quan tâm và đầu tư vào thư viện sách giáo khoa cho các trường ở vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn. Nhờ đầu tư này, học sinh sẽ có cơ hội mượn sách miễn phí và trả lại sau khi năm học kết thúc.

Hải Liên.