Cách tính khối lượng xi cát đá trong 1m3 bê tông

Cách tính khối lượng xi cát đá trong 1m3 bê tông

Trọng lượng xi măng = 1 mét khối.

Mác bê tông M20 (1: 1,5: 3)

Tìm được Số lượng bê tông (Khối lượng nước và Khối lượng khô).

Trọng lượng bê tông trong trạng thái ướt = 1 m³.

Khối lượng khô = Khối lượng ẩm x 1,54 (Bạn cũng có thể lấy nó là 1,50 đến 1,55).

Khối lượng bê tông khô = 1 nhân 1,54 = 1,54 mét khối.

Tìm ra số lượng xi măng

Số lượng xi măng = (Khối lượng khô của bê tông nhân tỷ lệ xi măng) / (tổng tỷ lệ).

Xi măng = (1,54 x 1) / (1 + 1,5 + 3) = 0,28 mét khối.

Khối lượng tỷ trọng xi măng = 1440 kg / m³.

Trọng lượng của Xi măng = 1440 nhân 0,28 = 403,2 Kg.

1 bao xi măng chứa 50 kg vật liệu xi măng.

Số lượng bao = 403,2 Kg / 50 kg = 8,064 bao.

Lượng cát

Xi măng: Cát :: 1: 1,5

Số lượng cát bằng số lượng xi măng nhân 1,5.

Số lượng cát = 0,28 nhân 1,5 = 0,42 mét khối.

Hoặc Số lượng cát = (1,5 / 5,5) * 1,54 = 0,42 mét khối.

Khối lượng cát = khối lượng nhân khối lượng riêng cát = 1650 kg / m ^ 3.

Trọng lượng cát = 0,42 nhân 1650 = 693 kg (0,693 tấn).

Số lượng cốt liệu đá

Xi măng: cốt liệu đá :: 1: 3.

Số lượng nguyên liệu đá bằng số lượng xi măng nhân 1,5.

Số lượng nguyên liệu đá = 0,28 nhân 3 = 0,84 mét khối.

Hoặc Số lượng nguyên liệu đá = (3 / 5,5) * 1,54 = 0,84 m³.

Khối lượng của vật liệu đá = khối lượng nhân khối lượng riêng đá = 1520 kg / m ^ 3.

Trọng lượng của vật liệu đá = 0,84 x 1520 = 1276,8 kg (1,28 tấn).

Công cụ tính toán có thể được sử dụng trên mọi loại bê tông như M10, M15, M20, M25, v.V. Bạn chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ tại đây.

Các loại bê tông khác nhau có tỉ lệ pha trộn bê tông khác nhau.

Mác bê tông được cấp phối theo tỷ lệ M5 = 1:5:10, M7.5 = 1:4:8, M10 = 1:3:6, M15 = 1:2:4, M20 = 1:1.5:3, và M25 = 1:1:2.

Nếu các bạn muốn được tư vấn về kiến thức thiết kế hoặc thông tin về kiến trúc, hãy để lại thông tin tại đây: https://www.Elkay.Vn/contact/.