Cách sử dụng hàm YEAR trong Excel để tách năm đơn giản nhất – Thủ thuật, hướng dẫn, hỏi đáp về công nghệ – Phương Tùng

Hàm YEAR là hàm trả về năm từ dữ liệu tương ứng, đặc biệt hữu ích trong các trường hợp cần lập báo cáo theo năm. Tham khảo bài viết sau để biết cách sử dụng hàm YEAR cho công việc của bạn nhé!

Ví dụ trong bài được thực hiện trên phiên bản Excel 2016. Bạn có thể áp dụng tương tự trên các phiên bản Excel khác như: 2007, 2010, 2013, 2017 và Microsoft Excel 365.

1. Công thức hàm YEAR

Hàm YEAR trả về năm tương ứng của một ngày nào đó. Kết quả trả về ở dạng số nguyên trong khoảng 1900-9999.

Một ứng dụng thực tế của hàm này là trả về năm tương ứng từ dữ liệu bán hàng theo ngày để lập các báo cáo liên quan.Công thức của hàm YEAR:

=YEAR(serial_number)

Trong đó:

  • Serial_number: Ngày trong năm mà bạn muốn tìm.

Lưu ý:

  • Serial_number nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE, số thứ tự của ngày hoặc tham chiếu từ ô khác để công thức không bị lỗi.
  • Về số thứ tự của ngày (hay định dạng số của ngày), Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán, và theo mặc định ngày 1/1/1900 là số sê-ri 1. Ngày 1/1/2021 sẽ ứng với số 44197.

2. Ví dụ hàm YEAR

Ví dụ 1: Sử dụng hàm YEAR để lấy ra năm ở ô A1, A2, A3.

Tại ô B1 ta sử dụng công thức và copy cho các ô khác:

=YEAR(B1)

Ví dụ 2: Sử dụng hàm YEAR để lấy ra năm từ hàm DATE

Để lấy năm từ ngày 12/07/2021 với hàm DATE, ta sử dụng công thức như sau:

=YEAR(DATE(2021,12,7))

3. Cách sử dụng hàm YEAR để lập báo cáo theo năm

Ví dụ ta có một bảng dữ liệu doanh thu theo ngày và cần tính doanh thu theo năm như sau:

Mình sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để tính toán, đó là kết hợp hàm YEAR với hàm SUMIF hoặc SUMPRODUCT.

Kết hợp hàm YEAR với hàm SUMIF

Ta sử dụng cột C là cột phụ để lấy giá trị năm từ cột A. Tại ô C2, ta sử dụng hàm YEAR và copy công thức cho các ô khác:

=YEAR(A2)

Tiếp theo, tại ô F2, ta sử dụng công thức sau:

=SUMIF(C2:C10,E2,B2:B10)

Hàm SUMIF sẽ dò tìm dữ liệu ở vùng C2:C10, khi tìm thấy giá trị thỏa điều kiện E2 (là 2018) nó sẽ trả lấy kết quả ngang hàng ở vùng B2:B10 và cộng các giá trị đó lại.

Kết hợp hàm YEAR với hàm SUMPRODUCT

Tại ô F2, ta sử dụng công thức sau:

=SUMPRODUCT((YEAR(A2:A10)=E2)*B2:B10)

Hàm YEAR(A2:A10)=E2 sẽ lấy năm của các ô từ A2 đến A10 và so sánh kết quả với ô E2 (là 2018).

  • Nếu đúng sẽ trả về kết quả là TRUE ứng với 1,
  • Nếu sai sẽ trả về kết quả là FALSE ứng với 0.

Sau đó, kết hợp với (*B2:B10), đây là cách hàm SUMPRODUCT hoạt động để cho ra kết quả: 1*62+0*122+1*120+0*140+0*45+1*134+0*125+1*106+1*49 = 471

Sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính doanh thu theo năm

4. Một số lỗi thường gặp

Lỗi #VALUE

Lỗi này xảy ra khi serial_number trong hàm YEAR đang bị sai định dạng, thường là TEXT. Để khắc phục lỗi này, bạn chuyển định dạng đúng là GENERAL, DATE, NUMBER và kiểm tra lại dữ liệu nhập.

Lỗi #NAME

Lỗi này xuất hiện khi bạn nhập chữ hoặc ký tự trong serial_number hoặc sai tên công thức, ví dụ: YEAR(AA), ỶEAR(A@),… Bạn thực hiện kiểm tra lại công thức để khắc phục lỗi này.

Trên đây là bài viết chia sẻ cách dùng hàm YEAR trong Excel, và hy vọng những thông tin này đã giúp ích cho bạn khi cần sử dụng hàm này cho công việc. Cám ơn bạn đã xem bài viết.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You