Cập nhật Windows

Trong Windows 11, bạn quyết định thời điểm và cách tải bản cập nhật mới nhất để giữ cho thiết bị của bạn chạy mượt mà và bảo mật. Để quản lý các tùy chọn của bạn và xem các bản cập nhật sẵn có, hãy chọn Kiểm tra Windows cập nhật. Hoặc chọn Bắt > Cài đặt > Windows Cập nhật .

Dưới đây là một số thông tin khác mà bạn có thể đang tìm kiếm:

  • Nếu bạn gặp lỗi khi cố gắng cập nhật, hãy xem Khắc phục sự Windows cập nhật.

  • Nếu bạn đang tìm cách kích hoạt Windows 11, hãy xem mục Kích hoạt Windows thêm thông tin.

  • Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt các bản cập nhật, hãy xem Khắc phục sự cố về cập Windows.

  • Để xem các câu trả lời cho câu hỏi thường gặp, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

  • Để tải bản cập nhật chính mới nhất của Windows 11, hãy xem Tải bản cập nhật mới Windows nhất.

Kiểm tra bản Windows nhật