Bốn “con rồng” kinh tế của châu Á gồm:

Châu Á có bốn

Châu Á có bốn “con rồng” kinh tế, bao gồm:

A.

Các nước bao gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Ma Cao.

B.

Các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Thái Lan.

C.

Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Xingapo là những quốc gia và vùng lãnh thổ.

D.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore.

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Chi tiết giải pháp:

Trang 20 sách giáo khoa ghi rằng, khu vực Đông Bắc Á đang nổi tiếng với ba quốc gia phát triển mạnh mẽ, đó là Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Xingapo đã trở thành “con rồng” nổi bật nhất trong số bốn con rồng kinh tế châu Á, như được đề cập trên trang 29 của sách giáo khoa.

Đáp án được chọn là C.

Luyện tập

Câu hỏi liên quan