1 Sào bằng bao nhiêu m2 miền Nam, Miền Bắc, Miền Trung ?

Khi đi đo đất nông nghiệp hoặc nói về diện tích đất của nhà, mọi người thường bàn luận về cách chuyển đổi từ sào sang mét vuông. Vậy 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông? Có ba vùng miền ở Việt Nam là Nam, Trung và Bắc, vì vậy công thức chuyển đổi từ 1 sào sang mét vuông sẽ khác nhau tùy thuộc vào vùng miền. Dưới đây là cách chuyển đổi cụ thể cho từng vùng miền.

Bắc Bộ.

 • 1 sào tương đương với diện tích 360m2.
 • 1 mẫu bằng 10 sào hoặc 3600 m2.
 • Trung Bộ.

 • 1 sào tương đương 500m2.
 • 1 mẫu bằng 10 sào hoặc 5000 m2.
 • Nam Bộ.

 • 1 sào = 1000 mét vuông.
 • 1 mẫu bằng 10 sào, tương đương với 10000 mét vuông.
 • Các bạn có thể tháy các phép quy đổi từ 1 sào sang m2 của cả 3 vùng miền hoàn toàn là khác nhau đúng không nào. Nếu chúng ta không hiểu rõ được cách quy đổi từng vùng miền thì cách tính sẽ bị sai lệch đi. 1-sao-bang-bao-nhieu-m2 Nếu bạn không biết đến vấn đề này bạn là người bắc vào nam mà cái nhau vấn đề đổi từ 1 sào sang mét vuông thì đây sẽ là một câu truyện rất khó giải thích trừ khi bạn đã xem xong bài viết này của chúng tôi.

  Xem thêm một số phép quy đổi đơn vị đo diện tích chuẩn quốc tế như sau:

 • 1 hécta = 0,01 kilomet vuông = 10.000 mét vuông.
 • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.36 ha.
 • 1 mẫu Trung Bộ = 0.5 héc-ta.
 • 1 mẫu Nam Bộ = 1.3 hecta.
 • 1 sào Bắc bộ = 0.036 hecta.
 • 1 sào Trung Bộ tương đương với 0.05 hecta.
 • 1 sào Nam Bộ tương đương với 0.13 hecta.
 • Ở Việt Nam, có nhiều đơn vị đo để tính diện tích đất nông nghiệp và đất trồng cây. Nếu bạn là người làm nông nghiệp, việc quy đổi này rất quan trọng để hiểu rõ hơn về diện tích đất của gia đình bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách quy đổi từ 1 sào sang mét vuông, hãy để lại bình luận bên dưới để được trợ giúp và giải đáp.